Artykuły blogowe

Procesy biznesowe — czym są i jak je wykorzystać w firmie?

 

Każda, nawet najlepiej funkcjonująca, organizacja w miarę upływu czasu potrzebuje zmian, które zwiększają jej efektywność operacyjną, usprawniają komunikację czy urealniają koszty. Dzieje się tak, ponieważ nie żyjemy w próżni. Na jakość i styl prowadzenia biznesu ma wpływ wiele czynników często niezależnych od nas. Właściwie opisane procesy biznesowe pomogą szybko zlokalizować anomalie, które mają miejsce w firmie oraz skutecznie je zniwelować. Chcesz wiedzieć, czym są i w jakim celu optymalizuje się procesy biznesowe? Przeczytaj uważnie.

Procesy biznesowe a projekty biznesowe

Proces biznesowy i projekt mają pewne cechy wspólne. Muszą być odpowiednio przemyślane i wdrożone. Powinny być także realizowane przy współpracy kilku działów. Tym, natomiast co je różni, jest kwestia cykliczności. Procesy są powtarzalne i nie mają z góry narzuconego terminu zakończenia. Za przykład może nam posłużyć rekrutacja. Jej finalnym efektem jest zatrudnienie nowego pracownika, lecz po jakimś czasie proces ten może być na nowo rozpoczęty. Podczas gdy projekty mają charakter jednokrotny, a ewentualne zmiany i poprawki możliwe są do wprowadzenia dopiero w nowym projekcie.

Czym jest proces biznesowy?

Procesem biznesowym nazywamy ciąg kolejno po sobie następujących działań, które zapewnią z góry określoną wartość biznesową. Skala i rodzaj czynności uzależnione są od wielkości przedsiębiorstwa, jego profilu działalności oraz typu klientów. Jednym z podziałów metod biznesowych jest klasyfikacja na procesy podstawowe i pomocnicze:

Do podstawowych procesów biznesowych zaliczamy m.in.:

 • czynności związane z przygotowaniem materiałów do produkcji,
 • zarządzanie zamówieniami na produkty wytworzone,
 • zadania związane ze sprzedażą,
 • proces obsługi klienta,
 • reklamę i marketing,

Z kolei do pomocniczych procesów biznesowych należą m.in.:

 • zaopatrywanie,
 • rekrutacja,
 • zarządzanie organizacją i pracownikami,
 • udoskonalanie usług lub produktów, czyli rozwój dla poprawy jakości oferty.

Analiza procesów biznesowych

Aby nasz firma efektywnie funkcjonowała, należy precyzyjnie ocenić, jakie konkretnie procesy wewnątrz niej zachodzą, przeanalizować je, a następnie zaplanować odpowiednie działania. Analiza służy do diagnozowania procesów biznesowych, jakie mają miejsce w organizacji. Dostarcza informacji o kondycji przedsiębiorstwa, pozwala spojrzeć na nie kompleksowo nie tylko z perspektywy pojedynczego działu. Rzetelnie przeprowadzona analiza uchroni przed konsekwencjami błędnych decyzji oraz dostarczy korzyści organizacji.

Po co analizuje się procesy w firmie?

Analizę wykonuje się w celu wykrycia nieefektywnych czynności, które mają negatywny wpływ na funkcjonowanie firmy. Właściwie przeprowadzona analiza poprawia komunikację i współpracę między konkretnymi działami oraz przyspiesza pracę, co przekłada się na lepsze wyniki firmy. Inne powody, dla których jest wykonywana analiza:

 • potrzeba zrozumienia idei procesów biznesowych oraz ich przebiegu,
 • optymalizacja już wdrożonych procesów,
 • usprawnienia w zarządzaniu procesami biznesowymi,
 • konieczność fuzji lub integracji.

Jak prawidłowo przeprowadzić analizę procesów biznesowych?

Kluczową sprawą przed rozpoczęciem analizy jest właściwe rozeznanie czego konkretnie dany proces dotyczy, kto bierze w nim udział i jakie korzyści przynosi firmie. Inaczej bowiem będzie wykonywana analiza na potrzeby prezentacji dla zarządu, a inaczej na potrzeby przystąpienia do prac związanych z wdrażaniem rozwiązań systemowych. Informacje można pozyskać na wiele różnych sposobów. Najpopularniejsze to:

 • towarzyszenie pracownikom podczas wykonywania ich codziennych obowiązków,
 • organizowanie warsztatów,
 • wywiady czy ankiety.

Uwaga: Aby zebrane dane były jak najbardziej wiarygodne, zaleca się użycia kilku metod jednocześnie.

Korzyści, jakie płyną z dobrze przeprowadzonej analizy

Jeśli chcemy dokonać usprawnień i optymalizacji musimy najpierw zidentyfikować słabe punkty działalności firmy. Do tego celu właśnie służy analiza biznesowa, która „prześwietla” poszczególne obszary i wskazuje nam luki, które należy usunąć. Przeprowadzenie kompleksowej analizy zapewni nam szersze spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ale także, poprzez wyłapanie i modyfikację błędów na różnych poziomach, przyspiesza procesy główne.

Narzędzia w procesach biznesowych

W takcie realizacji procesu biznesowego może okazać się, że niektóre czynności zaburzają prawidłowe funkcjonowanie całego modelu biznesowego. Aby sprawnie namierzyć niewydolny obszar stosuje się odpowiednie instrumenty. Za najważniejsze można uznać:  mapowanie, modelowanie oraz optymalizacje.

Mapowanie procesów biznesowych wizualizuje za pomocą mapy relacje, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi działaniami. Nie ma jednolitego modelu tworzenia map procesów biznesowych.

Modelowanie procesów biznesowych to uproszczone przedstawienie za pomocą diagramów działań i zdarzeń występujących w całym procesie biznesowym.

Optymalizacja procesów biznesowych jest to analiza oraz uproszczenie procesów biznesowych. Przeprowadza się ją przy pomocy mapowania i modelowania, ale również poprzez organizowanie szkoleń dla pracowników.

Automatyzacja procesów biznesowych

Pewne zadania, które do tej pory były realizowane przez pracowników, mogą być z powodzeniem wykonywane przez systemy informatyczne. Automatyzację procesów stosuje się głównie do wykonywania nieskomplikowanych zadań, które są powtarzalne jak choćby maililing reklamowy lub wsparcie obsługi klienta poprzez wykorzystanie botów. Pozwala to na efektywniejsze zarządzanie procesami i przynosi spore oszczędności. Oprogramowanie informatyczne ma tę niewątpliwą zaletę, że nie generuje błędów powstających w wyniku np. zmęczenia pracownika podczas wykonywania monotonnych czynności.

Podejście procesowe — firma widziana z innej perspektywy

Myślenie procesowe pozwala spojrzeć na firmę jak na zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą procesów i podprocesów. Ich dokładna analiza pomoże zrozumieć, jak dany proces przebiega. Dzięki temu możliwe jest szybkie i efektywne rozwiązywanie zaistniałych problemów oraz utrzymanie porządku. Myślenie procesowe wpływa również na poprawę jakości i precyzji komunikacji. Porozumiewamy się sprawniej, co ma bezpośrednie przełożenie na naszą pracę.

Podsumowanie

Procesy biznesowe mają za zadanie poprawę zarządzania i sposobu organizacji pracy w firmie poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi. Jest to skomplikowane i czasochłonne przedsięwzięcie, które ma zapewnić optymalne korzyści dla organizacji. Istotną kwestią jest zaangażowanie w cały proces pracowników, którzy będą musieli przywyknąć do pracy na nowych zasadach oraz wcielać w życie nowe procedury.

 

FlowDog

biznes@flowdog.io

Bądź na bieżąco - subskrybuj nasz newsletter.

Zapisz się do newslettera

Elektroniczny obieg dokumentów w firmie

Zarządzanie zdalne procesami i zadaniami! Z FlowDog możesz pracować z dowolnego miejsca i bez ograniczeń korzystać z elektronicznego systemu obiegu dokumentów, a także zarządzać wszystkimi dokumentami i zadaniami z poziomu aplikacji mobilnej. Dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów firmy oszczędzają czas i pieniądze, a pracownicy pracują wydajniej z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa danych.


Czytaj więcej

Serwis

Zarządzaj procesami serwisowymi – od naprawy ekspresów do kawy czy pojazdów, przez konserwację obiektów w terenie, po reparację różnego rodzaju ciężkich maszyn np. z branży budowlanej czy produkcyjnej. Dzięki systemowi FlowDog zyskuje się możliwość automatycznego zarządzania serwisem we wspomnianych gałęziach i błyskawiczną reakcję na problem.


Czytaj więcej

Produkcja

Przenieś produkcję w świat Przemysłu 4.0. Oprogramowanie dla produkcji pozwoli efektywnie planować produkcję, monitorować realizację i kontrolować cały proces produkcyjny. FlowDog to elastyczne, zintegrowane narzędzie do zarządzania procesem produkcji i procesami towarzyszącymi.


Czytaj więcej

Zarządzanie sprzedażą

Konfiguruj działania zespołów tak, aby osiągnąć efektywność organizacyjną. Z narzędziem do zarządzania sprzedażą, jakim jest FlowDog, możesz sprawnie i automatycznie tworzyć czytelne wykresy i raporty, przeglądając przy tym całą historię zdarzeń. Uporządkujesz całą historię korespondencji i zdarzeń w zarządzaniu procesem sprzedaży.


Czytaj więcej
Rozwiązania flowdog
PRZECZYTAJ TAKŻE