RPA - Robotyzacja Procesów Biznesowych

RPA (ang. Robotic Process Automation) stanowi jeden z głównych elementów naszych usług. We FlowDog dostarczamy systemy które, bazując na pewnych regułach biznesowych, przejmują w zakresie powtarzalnych czynności pracę obecnie wykonywaną przez ludzi, w szczególności pracę związaną z podejmowaniem decyzji oraz wymianą informacji miedzy systemami. Odpowiednio dobrana, zaplanowana i wdrożona automatyzacja przynosi firmom szereg korzyści – od oszczędności czasu, przez eliminację błędów, aż po wzrost zadowolenia klientów i maksymalizację zysków.

Czytaj więcej

Co to jest automatyzacja procesów biznesowych?

Automatyzacja procesów biznesowych z pomocą narzędzi RPA stanowi nowoczesne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem. Polega na wykorzystaniu oprogramowania robotycznego do wykonywania zadań zarezerwowanych wcześniej dla pracowników. Proces ten obejmuje identyfikację powtarzalnych, rutynowych zadań, które mogą zostać zautomatyzowane, a następnie implementację oprogramowania RPA do ich wykonania.

Mówiąc prościej, RPA polega na tworzeniu „robotów”, które mogą logować się do aplikacji, wprowadzać dane, obliczać i przetwarzać transakcje, a także komunikować się z innymi systemami. Roboty te są w stanie naśladować wiele działań ludzkich, w tym operacje myszką i klawiaturą czy wykonywanie złożonych operacji biznesowych.

Kluczowe w przypadku pracy z RPA jest umiejętne połączenie analizy procesów biznesowych z automatyzacją. Przed wdrożeniem RPA organizacje muszą dokładnie zrozumieć i zmapować swoje procesy biznesowe, aby zidentyfikować obszary, które mogą skorzystać na automatyzacji.

5 kroków do wprowadzenia RPA

Wprowadzanie RPA w firmie jest procesem, który wymaga starannego planowania i wdrożenia. Realizujemy go zwykle w pięciu krokach.

 • Identyfikacja potrzeb przedsiębiorstwa

Podstawowym zadaniem jest zidentyfikowanie procesów biznesowych, które nadają się do automatyzacji za pomocą RPA. Należy w tym celu dokonać szczegółowej analizy tych procesów, ocenić ich złożoność, częstotliwość oraz potencjalne korzyści z automatyzacji.

 • Projektowanie procesu

Ten etap obejmuje szczegółowe projektowanie procesu automatyzacji, w tym również konfigurację robotów RPA. Wybierając narzędzia do automatyzacji należy wziąć pod uwagę m.in. takie elementy, jak łatwość użycia, skalowalność i bezpieczeństwo.

 • Testowanie oprogramowania

Po opracowaniu robotów RPA, przeprowadza się testy, aby upewnić się, że działają one zgodnie z oczekiwaniami i są w stanie efektywnie przetwarzać zadania w różnych scenariuszach. Po pomyślnym przetestowaniu, roboty są gotowe do wdrożenia i rozpoczęcia pracy w rzeczywistym środowisku operacyjnym.

 • Monitoring, implementowanie zmian

Ważnym etapem jest ciągłe monitorowanie wydajności robotów RPA, aby upewnić się, że działają one zgodnie z wymaganiami i przynoszą oczekiwane korzyści. Należy regularnie przeprowadzać optymalizacje procesów automatyzacji, aby maksymalizować ich efektywność i rozwiązywać ewentualne problemy. W miarę jak firma rośnie i jej potrzeby się zmieniają, może być konieczne skalowanie rozwiązania RPA, aby dostosować je do nowych wymagań i procesów biznesowych.

 • Szkolenie pracowników

Last, but not least – czyli przeszkolenie użytkowników narzędzia. To kluczowy element pomyślnie wdrożonej robotyzacji procesów. Pracownicy muszą umieć korzystać z nowych rozwiązań oraz mieć pełną świadomość korzyści, jakie dają.

Inteligenta Automatyzacja

Inteligentna Automatyzacja RPA, często nazywana także hiper-automatyzacją, to zaawansowane podejście do automatyzacji, które wykracza poza tradycyjne RPA, integrując sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe, rozpoznawanie wzorców i przetwarzanie języka naturalnego. Dzięki tym technologiom, RPA staje się „inteligentne”, co oznacza, że systemy mogą interpretować, wnioskować i reagować w bardziej złożonych sytuacjach, przypominając w pewnym stopniu ludzkie procesy myślenia i podejmowania decyzji. Inteligentna automatyzacja rozszerza możliwości RPA, umożliwiając nie tylko automatyzację zadań opartych na prostych regułach, ale również te wymagające pewnego stopnia „rozumienia” i adaptacji do zmieniających się warunków.

Korzyści wynikające ze stosowania rozwiązań RPA

Korzyści wynikające ze stosowania rozwiązań RPA są znaczące i wielowymiarowe, co sprawia, że technologia ta zyskuje na popularności wśród firm z różnych branż. Organizacje, które decydują się na implementację RPA, doświadczają szeregu pozytywnych zmian, które przyczyniają się do ich rozwoju i konkurencyjności na rynku.

Najważniejsze korzyści wynikające z wdrożenia RPA to:

 • Zwiększenie produktywności

Automatyzacja rutynowych zadań pozwala pracownikom skupić się na bardziej strategicznych i twórczych aspektach pracy.

 • Optymalizacja kosztów

RPA pozwala na znaczące obniżenie kosztów operacyjnych poprzez zmniejszenie potrzeby angażowania ludzi w czasochłonne zadania.

 • Zmniejszenie ryzyka błędów

Roboty nie popełniają błędów wynikających z niedokładności, co gwarantuje wyższą jakość pracy.

 • Elastyczność i skalowalność

RPA umożliwia łatwe dostosowanie procesów do zmieniających się potrzeb biznesowych bez konieczności znaczących inwestycji.

 • Wzrost zadowolenia klientów

Szybsze i bardziej niezawodne procesy przekładają się na lepszą obsługę klienta.

 • Zwiększona zdolność do analizy i raportowania

RPA umożliwia zbieranie i przetwarzanie danych w sposób, który ułatwia dokładniejszą analizę i podejmowanie lepszych decyzji biznesowych.

Automatyzacja procesów biznesowych przy użyciu RPA przynosi korzyści w wielu obszarach działalności przedsiębiorstw. Poprzez eliminację monotonnych zadań z codziennej pracy pracowników, RPA pozwala skoncentrować się na bardziej strategicznych i twórczych zadaniach. Firmy decydujące się na wdrożenie RPA zazwyczaj kierują się potencjałem do zwiększenia efektywności operacyjnej, redukcji kosztów, podniesienia jakości pracy, a także poprawy zadowolenia klientów i pracowników.

Wypełnij formularz kontaktowy i dowiedz się wiecej

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Korzyści zastosowania internetu rzeczy

Optymalizacja kosztów działania i skalowalność

 

Minimalizowanie ryzyka występowania błędów

 

Podniesienie efektywności pracy zespołu

 

Zwiększenie tempa wykonywanych zadań

 

Większa elastyczność realizowanych procesów

 

CASE STUDY

Proces utrzymywania budynków z branży Facility Management

Jednym z problemów jest kontrola jakości pracy wykonywanej przez pracowników zatrudnionych przy obsłudze odległych obiektów, zdarza się że w danej miejscowości nad utrzymaniem kilku obiektów pracuje jedna lub dwie osoby. Menadżer regionalny, mający pod sobą kilkanaście takich miejscowości, jest w stanie skontrolować tylko nieznaczną ich część.

Dowiedz się więcej

Spraawdź Case Study
Z BLOGA

Bezpłatna konsultacja

Chcesz dowiedzieć się więcej o nas? Zapraszamy do kontaktu z nami!

To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
[*] wymagane