Case study

Proces utrzymywania budynków z branży Facility Management

FIRMA Z BRANŻY FM

Klient & Potrzeba: Firma z branży outsourcingu usług specjalizująca się w utrzymaniu technicznym i ochronie nieruchomości. Na rynku od kilkunastu lat, zatrudniająca ponad 5.000 pracowników na terenie całego kraju.

Wyzwania & Oczekiwania: Klientami firmy są głównie właściciele i zarządcy budynkami oraz firmy mające wiele oddziałów, filii i sklepów. Jednym z problemów jest kontrola jakości pracy wykonywanej przez pracowników zatrudnionych przy obsłudze odległych obiektów, zdarza się że w danej miejscowości nad utrzymaniem kilku obiektów pracuje jedna lub dwie osoby. Menadżer regionalny, mający pod sobą kilkanaście takich miejscowości, jest w stanie skontrolować tylko nieznaczną ich część. Prowadzi to do sytuacji w których firma dowiaduje się o problemach z jakością wykonywanych prac lub co gorsza z absencją pracowników od swoich klientów.

Rozwiązanie: Wdrożony został system składający się z:
1) Monitorowanie obecności pracowników na obiektach – dzięki innowacyjnym rozwiązaniom IoT wprowadzone zostało monitorowanie obecności na małych i średnich obiektach, szczególnym wyzwaniem było tu utrzymanie niskich kosztów per obiekt.
2) Raportowanie jakości pracy – pracownicy, z wykorzystaniem posiadanych telefonów, raportują, w tym z wykorzystaniem zdjęć, jakość wykonywanej pracy co umożliwia kontrolę ewentualnych nieprawidłowości bez potrzeby fizycznej obecności menadżera w kontrolowanych obiektach.
3) Komunikacja ewentualnych uwag klientów – narzędzie umożliwia przesyłanie uwag od klientów do pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie ich obiektów w sposób dający kierownikom regionalnym kontrolę nad ilością zgłaszanych problemów oraz nad jakością i terminowością ich rozwiązywania.

Efekt

Dzięki dobrze przeprowadzonej analizie wstępnej udało się rozwiązać wszystkie początkowe problemy przy zachowaniu bardzo niskiego kosztu i krótkiego okresu wdrożenia. Poprawiona została jakość usług świadczonych w terenie oraz zadowolenie klientów z obsługi. Zmniejszona została skala absencji pracowniczych.

PRZECZYTAJ TAKŻE

CO MÓWIĄ O NAS INNI

Naszą misja jest usprawnianie powtarzalnych zadań dzięki porządkowaniu i automatyzowaniu. Chcemy aby ludzie i zespoły efektywnie zajmowały się tym, w czym są najlepsze, bez marnowania czasu na mało wartościowe czynności.

Bezpłatna konsultacja

Chcesz dowiedzieć się więcej o nas? Zapraszamy do kontaktu z nami!

To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
[*] wymagane