FlowDog FM – system do zarządzania nieruchomościami

FlowDog FM (Facility Management) to moduł do zarządzania nieruchomościami, który wspiera obsługę zgłoszeń, zadań i zarządzanie zasobami w terenie i na obiekcie.

Umożliwia łatwe i szybkie przekazywanie zadań i raportowanie ich statusu ekipom instalatorskim lub konserwatorskim. Planowanie przeglądów, automatyzacja pracy zespołu dzięki wykorzystaniu technologii NFC, tworzenie dokumentacji elektronicznej i zdjęciowej.

Czytaj więcej

System do zarządzania nieruchomościami

FlowDog to rozwiązanie, które umożliwia skuteczne rozwiązywanie problemów i kierowanie pracami dostosowane do specyfiki firm developerskich, powierzchni handlowych, centr logistycznych, biur, spółdzielni mieszkaniowych, inwestorów nieruchomości, zewnętrznych firm działających w branży, zakładów i jednostek samorządowych czy TBS-ów i wspólnot mieszkaniowych.

Aplikacja z poziomu komputera, jak i urządzenia mobilnego pozwala na wymianę informacji między zarządcą a kontrahentami, mieszkańcami a pracownikami i właścicielami. Dzięki usprawnionej komunikacji niweluje się:

• czas oczekiwania na konserwację i usuniecie danej usterki,
• opóźnienia w podjęciu planowanych prac w związku z danym obiektem
• przypadkowe ominiecie okresowego przegląd budynku bądź instalacji.

Atutem rozwiązania FlowDog jest swego rodzaju skalowalność. Moduły można dostosować do indywidualnych potrzeb klienta. Każda firma potrzebuje dopasowanego i zharmonizowanego ze swoją specyfiką programu. Programu, który jest również kompatybilny z innymi systemami i umożliwia integrację oraz migrację danych, a jednocześnie posiada najnowocześniejsze zabezpieczenia, zapewniające szybki i niezawodny dostęp do danych oraz wygodne zarządzanie nimi – także z poziomu aplikacji mobilnej.

Kontrola i raportowanie prac konserwacji nieruchomości

Program FlowDog do zarządzania nieruchomościami, daje także kontrolę nad pracownikami. To szczególnie przydatne rozwiązanie dla menedżerów, kierowników, którzy mają pod sobą kilkunastu czy kilkudziesięciu pracowników funkcjonujących na różnych obszarach geograficznych sporo od siebie oddalonych. Bez inteligentnego systemu do zarządzania nieruchomościami traci się w części kontrolę nad tak ważnymi aspektami, jak:
• wywiązywanie się pracownika ze swoich obowiązków
• terminowe wykonywanie konserwacji
• spis czynności do wykonania
• sporządzanie szczegółowych raportów na miarę współczesnych wymagań.

Z kolei z nowoczesną aplikacją można zarządzać zadaniami pracowników, planować i monitorować harmonogramy, a także rejestrować i rozliczać czas pracy osób przydzielonych do danej nieruchomości. Jest to możliwe m.in. dzięki temu, iż FlowDog pozwala na monitorowanie czasu i miejsca logowania się pracownika do systemu i wylogowania po zakończeniu pracy. Co więcej, zyskuje się również szczegółowe i uporządkowane raporty z przeprowadzonych działań, bez piętrzenia stert papierów.

Wypełnij formularz kontaktowy i dowiedz się więcej

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Funkcjonalności systemu do zarządzania nieruchomościami - FlowDog FM

Zgłoszenie usługi serwisowej wraz ze statusami ważności

1/12

System FlowDog do zarządzania nieruchomościami usprawnia zgłaszanie usługi serwisowej wraz ze statusami ważności. Dzięki wdrożeniu programu przekazywanie i raportowanie zadań ekipom instalatorskim, konserwacyjnym, przeglądowym staje się szybkie i łatwe.

Program jednocześnie wspiera zarządzanie zasobami w terenie i na obiekcie, zarówno z poziomu aplikacji desktopowej, jak i mobilnej.

Automatyczne powiadomienia o przyjęciu zgłoszenia i jego realizacji

2/12

Automatyczne powiadomienia o przyjęciu zgłoszenia i jego realizacji umożliwiają obsługę obiektów na najwyższym poziomie. Można przyjąć i wykonać więcej zleceń, a przy okazji zachować kontrolę nad rozwiązaniem problemu, usunięciem usterki na czas.

Bez zbędnych opóźnień, przedawnień, przestoju i zaniedbań.

Zarządzanie zadaniami

3/12

Tworzenie, wyznaczanie i delegowanie w zarządzaniu nieruchomościami to duża odpowiedzialność, ale też proces wymagający odpowiedniego systemu, specjalnych harmonogramów i strategii. Uporządkowane i skuteczne zarządzanie zadaniami za pomocą inteligentnego systemu to gwarancja dotrzymywania terminów, która świadczy o solidności firmy, budując przy tym jej pozytywny wizerunek i zwiększając zyski.

Planowanie i monitorowanie harmonogramów

4/12

Podgląd mapy i geolokalizacja umożliwiają zadbanie o skrupulatne monitorowanie obiektów oraz działań pracowników.

System FlowDog pozwala intuicyjnie i efektywnie zarządzać rozkładem planowanych prac na danych obszarach oraz harmonogramem przeglądów budynków czy instalacji. Dzięki innowacyjnej aplikacji i rozwiązaniom IoT (Internet of Things) możliwe jest panowanie nad sytuacją bez potrzeby fizycznej obecności menedżera na obszarze nieruchomości.

Rejestracja i rozliczanie czasu pracy

5/12

Menedżerowie i kierownicy pracujący przy zarządzaniu nieruchomościami, którzy mają pod sobą rozproszonych w różnych obszarach wielu pracowników terenowych, mogą napotykać problemy z kontrolą czasu i jakości ich pracy. Pracownik, który dokonuje przeglądu lub konserwacji, poprzez aplikację zgłasza i odznacza wykonanie zadania. FlowDog pozwala też na monitorowanie czasu i miejsca logowania się pracownika do systemu i wylogowania po zakończeniu dnia pracy.

Zgłaszanie i obsługa reklamacji

6/12

Narzędzie pozwala klientom przesyłać uwagi do pracowników, którzy zajmują się utrzymywaniem ich obiektów. To ma ogromne znaczenie przy reklamacji, której obecnie ekspresowe przyjęcie i obsługa wpływają na ogólne wrażenie kontrahenta o firmie.

Program umożliwia szybsze odbieranie zgłoszeń i jednocześnie skuteczne rozwiązywanie problemów.

Ewidencja i kontrola wykonywania zapisów umowy

7/12

System FlowDog pomaga też zmniejszyć liczbę osób zaangażowanych w obsługę dokumentów i kontrolę wykonywania zapisów umów. Pozwala na automatyczne tworzenie kontraktów w odpowiednich wersjach, z właściwymi terminami, niwelując ryzyko ludzkich błędów.

Dzięki inteligentnej technice i najwyższym standardom bezpieczeństwa znika ryzyko zagubienia ważnych papierów, a ewidencja informacji o kontrahencie staje się bardziej przejrzysta.

Narzędzie do planowania prac konserwacyjnych

8/12

Planowanie prac konserwacyjnych nieruchomości to proces złożony. Wszystko zależy od rodzaju danego obiektu (np. centrum logistyczne, budynki mieszkalne, czy powierzchnie przemysłowe), a także jego wielkości i położenia.

Narzędzie do planowania prac konserwacyjnych pomaga łatwo ustalić wszelkie szczegóły, w celu prawidłowego i szybkiego serwisu, wykonanego w najwyższym standardzie przez najlepszych fachowców.

Lista czynności do wykonania w przypadku prac konserwacyjnych

9/12

Lista czynności do wykonania w przypadku prac konserwacyjnych może być naprawdę długa. Jej sporządzenie dzięki specjalnemu systemowi, ułatwia pracę osobom odpowiedzialnym za daną nieruchomość. Dzięki temu zadania wykonywane są solidnie od A do Z, a serwisowany obszar zyskuje gwarancję długoterminowej bezawaryjności.

Monitorowanie i raportowanie upływających terminów

10/12

Inteligentna technologia automatycznie monitoruje terminy przeglądów, reklamacji czy gwarancji. Raportuje o ich bliskich datach ważności. Dzięki temu niweluje ryzyko upływu konkretnego terminu, a co za tym idzie, zmniejsza potencjalne ryzyko pojawienia się poważnej usterki, ale też niweluje możliwe problemy firmy wynikające z niewywiązywania się w czasie ze swoich obowiązków np. przeglądu czy serwisu.

Raporty i protokoły z przeprowadzonych prac

11/12

Metody raportowania i protokołowania przeprowadzonych prac za pomocą FlowDog sprawia, że sterty papierów i ryzyko niedomówień między stronami znikają.

Wszelkie dokumenty i zdjęcia są uporządkowane w jednym miejscu, dzięki czemu w przypadku ewentualnych nieprawidłowości czy audytu sprawdzenie wszystkich przeprowadzonych działań możliwe jest w każdym momencie z dowolnego miejsca.

Przypisanie zasobów do poszczególnych czynności z podziałem na brygady i specjalizacje

12/12

Zarządzanie nieruchomościami wiąże się z zatrudnieniem różnego rodzaju specjalistów. W zależności od specyfiki obiektu (np. powierzchnia handlowa, mieszkalna czy przemysłowa) do konserwacji i przeglądu potrzebni są różnego rodzaju specjaliści.

FlowDog w łatwy sposób pozwala odnaleźć najlepszych do danego zgłoszenia ekspertów, dzięki funkcji przypisania zasobów do poszczególnych czynności z podziałem na brygady i specjalizacje.

Korzyści wdrożenia programu do zarządzania nieruchomościami

Prosta, intuicyjna obsługa narzędzia

Usprawnienie codziennej pracy zespołu

Automatyzacja najbardziej żmudnych i powtarzalnych procesów na obiektach

Wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów na rzecz obiegu elektronicznego

Efektywne wsparcie wszystkich procesów związanych z zarządzaniem obiektami

Bieżąca kontrola postępu prac, kontrola czasu pracy i dokumentacja mają wpływ na jakość obsługi klienta

Case Study

Proces utrzymywania budynków z branży Facility Management

problem: Jednym z problemów jest kontrola jakości pracy wykonywanej przez pracowników zatrudnionych przy obsłudze odległych obiektów, zdarza się że w danej miejscowości nad utrzymaniem kilku obiektów pracuje jedna lub dwie osoby. Menadżer regionalny, mający pod sobą kilkanaście takich miejscowości, jest w stanie skontrolować tylko nieznaczną ich część. Prowadzi to do sytuacji w których firma dowiaduje się o problemach z jakością wykonywanych prac lub co gorsza z absencją pracowników od swoich klientów.

ROZWIĄZANIE: sprawdź, jak platforma FlowDog rozwiązała ten problem:

SPRAWDŹ ROZWIĄZANIE
Z BLOGA

Bezpłatna konsultacja

Chcesz dowiedzieć się więcej o nas? Zapraszamy do kontaktu z nami!

To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
[*] wymagane