FlowDog FM – system do zarządzania nieruchomościami

FlowDog FM (Facility Management) to moduł do zarządzania nieruchomościami, który wspiera obsługę zgłoszeń, zadań i zarządzanie zasobami w terenie i na obiekcie.

Umożliwia łatwe i szybkie przekazywanie zadań oraz raportowanie ich statusu ekipom instalatorskim lub konserwatorskim. Technologia ta obejmuje planowanie przeglądów, automatyzację pracy zespołu dzięki wykorzystaniu technologii NFC, tworzenie dokumentacji elektronicznej i zdjęciowej.

Czytaj więcej

System do zarządzania nieruchomościami

FlowDog to rozwiązanie, które umożliwia skuteczne rozwiązywanie problemów i kierowanie pracami dostosowane do specyfiki następujących firm:

 • przedsiębiorstw developerskich
 • powierzchni handlowych
 • centrów logistycznych
 • biur
 • spółdzielni mieszkaniowych
 • inwestorów nieruchomości
 • zewnętrznych firm działających w branży, zakładów i jednostek samorządowych
 • TBS-ów.

Aplikacja z poziomu komputera, jak i urządzenia mobilnego umożliwia wymianę informacji między zarządcą a kontrahentami, mieszkańcami a pracownikami i właścicielami. Dzięki usprawnionej komunikacji niweluje się:

 • czas oczekiwania na konserwację i usunięcie danej usterki
 • opóźnienia w podjęciu planowanych prac w związku z danym obiektem
 • przypadkowe ominięcie okresowego przegląd budynku bądź instalacji.

Atutem rozwiązania FlowDog jest jego skalowalność. Moduły można dostosować do indywidualnych potrzeb klienta. Każda firma potrzebuje dopasowanego i zharmonizowanego ze swoją specyfiką programu. System FlowDog jest również kompatybilny z innymi systemami i umożliwia integrację z innymi aplikacjami oraz migrację danych, a jednocześnie wyposażony jest w najnowocześniejsze zabezpieczenia, zapewniające szybki i niezawodny dostęp do danych oraz wygodne zarządzanie nimi – także z poziomu aplikacji mobilnej.

Kontrola i raportowanie prac konserwacji nieruchomości

Program FlowDog do zarządzania nieruchomościami daje także kontrolę nad pracownikami. To szczególnie przydatne rozwiązanie dla menedżerów i kierowników, którzy mają pod sobą kilkunastu czy kilkudziesięciu pracowników funkcjonujących na różnych obszarach geograficznych – często od siebie oddalonych. Bez inteligentnego systemu do zarządzania nieruchomościami traci się po części kontrolę nad tak ważnymi aspektami, jak:

 • wywiązywanie się pracownika ze swoich obowiązków
 • terminowe wykonywanie konserwacji
 • spis czynności do wykonania
 • sporządzanie szczegółowych raportów na miarę współczesnych wymagań.

Z kolei z nowoczesną aplikacją można zarządzać zadaniami pracowników, planować i monitorować harmonogramy, a także rejestrować i rozliczać czas pracy osób przydzielonych do danej nieruchomości. Jest to możliwe m.in. dzięki temu, że FlowDog pozwala na monitorowanie czasu i miejsca logowania się pracownika do systemu i wylogowania po zakończeniu pracy. Co więcej, zyskuje się również szczegółowe i uporządkowane raporty z przeprowadzonych działań, bez zbędnej biurokracji.

Zalety i rodzaje systemów do zarządzania nieruchomościami

Administracja budynkami to nie tylko konieczność utrzymywania ich w odpowiednim stanie technicznym, ale też automatyzacja procesów i bieżąca obsługa dokumentów potrzebnych do utrzymania nieruchomości. Nie powinno zatem dziwić, że duże firmy zarządzające coraz częściej sięgają po oprogramowanie ułatwiające i usprawniające administrację nieruchomościami. Poniżej przyglądamy się rodzajom i zaletom tego typu systemów.

Czym jest system do zarządzania nieruchomością?

Systemy zarządzające nieruchomościami są aplikacjami umożliwiającymi obsługę niemal wszystkich procesów związanych z efektywnym zarządzaniem nieruchomościami. Aplikacje te pozwalają w łatwy sposób m.in. zarządzać stanami technicznymi, obsługiwać zgłoszenia i zadania, nadzorować stan techniczny budynków czy usprawnić gromadzenie dokumentacji i prowadzenie rejestru wykonywanych prac.

Na rynku dostępne są zarówno proste, jednofunkcyjne programy, jak i wielomodułowe platformy umożliwiające zarządzanie z jednego miejsca i dostosowanie funkcji systemu do indywidualnych potrzeb.

Zalety systemów do zarządzania nieruchomościami

Aplikacje tego typu zapewniają między innymi:

 • usprawnienie zgłaszania usługi serwisowej
 • możliwość ustawienia statusów ważności
 • łatwe i szybkie przekazywanie zadań i raportowanie ich statusu ekipom instalatorskim i konserwacyjnym
 • łatwiejsze planowanie wydatków
 • raportowanie o terminach ważności przeglądów, reklamacji i gwarancji
 • stały nadzór nad nieruchomościami dzięki dostępowi do wszystkich informacji w jednej aplikacji w czasie rzeczywistym
 • możliwość nadawania poszczególnym osobom uprawnień dających dostęp do danych modułów
 • usprawnienie kontaktu z firmami remontowymi (dzięki możliwości zamówienia usługi za pośrednictwem platformy)
 • przejrzystą ewidencję informacji o kontrahencie
 • opracowanie harmonogramu prac konserwacyjnych i przygotowanie wieloletnich planów inwestycyjnych
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy dzięki wysokiej jakości usług.

Innymi słowy system FM umożliwia usprawnienie pracy całego zespołu dzięki automatyzacji procesów i pełną kontrolę nad kondycją obiektów bez konieczności fizycznej obecności na ich terenie. Konkretne zalety zależeć będą od danego programu – aplikacje usprawniające zarządzanie nieruchomościami mogą zapewniać bardzo zróżnicowaną funkcjonalność.

Dla kogo powstał system do zarządzania nieruchomością FlowDog FM?

Zarządzanie na rynku nieruchomości może dotyczyć budynków/terenów o bardzo zróżnicowanym charakterze. Podobnie jest z usprawniającym je oprogramowaniem. Systemy obsługi nieruchomości można podzielić ze względu na specyfikę zarządzanej nieruchomości oraz zapewnianą funkcjonalność. System FlowDog FM został stworzony dla sektora prywatnego i publicznego. To wielomodułowa platforma, której funkcjonalność można dostosować do indywidualnych potrzeb firmy zarządzającej.

System pomógł m.in. dużej firmie z branży outsoursingu usług, która specjalizuje się w utrzymaniu technicznym oraz ochronie nieruchomości. Firma zatrudnia ponad 5 tysięcy pracowników na terenie całego kraju i zmagała się z problemem absencji pracowników oraz braku kontroli nad jakością wykonywanej przez nich pracy. Dzięki wdrożeniu systemu udało się rozwiązać problemy firmy przy zachowaniu niskich kosztów i krótkiego okresu wdrożenia.

Systemy do zarządzania nieruchomością to nieocenione wsparcie dla każdego administratora budynków. Profesjonalna platforma FlowDog FM znacznie ułatwia pracę i podnosi jakość usług, korzystnie wpływając na wizerunek firmy.

Wypełnij formularz kontaktowy i dowiedz się więcej

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Funkcjonalności systemu do zarządzania nieruchomościami - FlowDog FM

Zgłoszenie usługi serwisowej wraz ze statusami ważności

1/12

System FlowDog do zarządzania nieruchomościami usprawnia zgłaszanie usługi serwisowej wraz ze statusami ważności. Dzięki wdrożeniu programu przekazywanie i raportowanie zadań ekipom instalatorskim, konserwacyjnym, przeglądowym staje się szybkie i łatwe.

Program jednocześnie wspiera zarządzanie zasobami w terenie i na obiekcie, zarówno z poziomu aplikacji desktopowej, jak i mobilnej.

Automatyczne powiadomienia o przyjęciu zgłoszenia i jego realizacji

2/12

Automatyczne powiadomienia o przyjęciu zgłoszenia i jego realizacji umożliwiają obsługę obiektów na najwyższym poziomie. Można przyjąć i wykonać więcej zleceń, a przy okazji zachować kontrolę nad rozwiązaniem problemu, usunięciem usterki na czas.

Bez zbędnych opóźnień, przedawnień, przestoju i zaniedbań.

Zarządzanie zadaniami

3/12

Tworzenie, wyznaczanie i delegowanie w zarządzaniu nieruchomościami to duża odpowiedzialność, ale też proces wymagający odpowiedniego systemu, specjalnych harmonogramów i strategii. Uporządkowane i skuteczne zarządzanie zadaniami za pomocą inteligentnego systemu to gwarancja dotrzymywania terminów, która świadczy o solidności firmy, budując przy tym jej pozytywny wizerunek i zwiększając zyski.

Planowanie i monitorowanie harmonogramów

4/12

Podgląd mapy i geolokalizacja umożliwiają zadbanie o skrupulatne monitorowanie obiektów oraz działań pracowników.

System FlowDog pozwala intuicyjnie i efektywnie zarządzać rozkładem planowanych prac na danych obszarach oraz harmonogramem przeglądów budynków czy instalacji. Dzięki innowacyjnej aplikacji i rozwiązaniom IoT (Internet of Things) możliwe jest panowanie nad sytuacją bez potrzeby fizycznej obecności menedżera na obszarze nieruchomości.

Rejestracja i rozliczanie czasu pracy

5/12

Menedżerowie i kierownicy pracujący przy zarządzaniu nieruchomościami, którzy mają pod sobą rozproszonych w różnych obszarach wielu pracowników terenowych, mogą napotykać problemy z kontrolą czasu i jakości ich pracy. Pracownik, który dokonuje przeglądu lub konserwacji, poprzez aplikację zgłasza i odznacza wykonanie zadania. FlowDog pozwala też na monitorowanie czasu i miejsca logowania się pracownika do systemu i wylogowania po zakończeniu dnia pracy.

Zgłaszanie i obsługa reklamacji

6/12

Narzędzie pozwala klientom przesyłać uwagi do pracowników, którzy zajmują się utrzymywaniem ich obiektów. To ma ogromne znaczenie przy reklamacji, której obecnie ekspresowe przyjęcie i obsługa wpływają na ogólne wrażenie kontrahenta o firmie.

Program umożliwia szybsze odbieranie zgłoszeń i jednocześnie skuteczne rozwiązywanie problemów.

Ewidencja i kontrola wykonywania zapisów umowy

7/12

System FlowDog pomaga też zmniejszyć liczbę osób zaangażowanych w obsługę dokumentów i kontrolę wykonywania zapisów umów. Pozwala na automatyczne tworzenie kontraktów w odpowiednich wersjach, z właściwymi terminami, niwelując ryzyko ludzkich błędów.

Dzięki inteligentnej technice i najwyższym standardom bezpieczeństwa znika ryzyko zagubienia ważnych papierów, a ewidencja informacji o kontrahencie staje się bardziej przejrzysta.

Narzędzie do planowania prac konserwacyjnych

8/12

Planowanie prac konserwacyjnych nieruchomości to proces złożony. Wszystko zależy od rodzaju danego obiektu (np. centrum logistyczne, budynki mieszkalne, czy powierzchnie przemysłowe), a także jego wielkości i położenia.

Narzędzie do planowania prac konserwacyjnych pomaga łatwo ustalić wszelkie szczegóły, w celu prawidłowego i szybkiego serwisu, wykonanego w najwyższym standardzie przez najlepszych fachowców.

Lista czynności do wykonania w przypadku prac konserwacyjnych

9/12

Lista czynności do wykonania w przypadku prac konserwacyjnych może być naprawdę długa. Jej sporządzenie dzięki specjalnemu systemowi, ułatwia pracę osobom odpowiedzialnym za daną nieruchomość. Dzięki temu zadania wykonywane są solidnie od A do Z, a serwisowany obszar zyskuje gwarancję długoterminowej bezawaryjności.

Monitorowanie i raportowanie upływających terminów

10/12

Inteligentna technologia automatycznie monitoruje terminy przeglądów, reklamacji czy gwarancji. Raportuje o ich bliskich datach ważności. Dzięki temu niweluje ryzyko upływu konkretnego terminu, a co za tym idzie, zmniejsza potencjalne ryzyko pojawienia się poważnej usterki, ale też niweluje możliwe problemy firmy wynikające z niewywiązywania się w czasie ze swoich obowiązków np. przeglądu czy serwisu.

Raporty i protokoły z przeprowadzonych prac

11/12

Metody raportowania i protokołowania przeprowadzonych prac za pomocą FlowDog sprawia, że sterty papierów i ryzyko niedomówień między stronami znikają.

Wszelkie dokumenty i zdjęcia są uporządkowane w jednym miejscu, dzięki czemu w przypadku ewentualnych nieprawidłowości czy audytu sprawdzenie wszystkich przeprowadzonych działań możliwe jest w każdym momencie z dowolnego miejsca.

Przypisanie zasobów do poszczególnych czynności z podziałem na brygady i specjalizacje

12/12

Zarządzanie nieruchomościami wiąże się z zatrudnieniem różnego rodzaju specjalistów. W zależności od specyfiki obiektu (np. powierzchnia handlowa, mieszkalna czy przemysłowa) do konserwacji i przeglądu potrzebni są różnego rodzaju specjaliści.

FlowDog w łatwy sposób pozwala odnaleźć najlepszych do danego zgłoszenia ekspertów, dzięki funkcji przypisania zasobów do poszczególnych czynności z podziałem na brygady i specjalizacje.

Korzyści wdrożenia programu do zarządzania nieruchomościami

Prosta, intuicyjna obsługa narzędzia

Usprawnienie codziennej pracy zespołu

Automatyzacja najbardziej żmudnych i powtarzalnych procesów na obiektach

Wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów na rzecz obiegu elektronicznego

Efektywne wsparcie wszystkich procesów związanych z zarządzaniem obiektami

Bieżąca kontrola postępu prac, kontrola czasu pracy i dokumentacja mają wpływ na jakość obsługi klienta

Case Study

Proces utrzymywania budynków z branży Facility Management

problem: Jednym z problemów jest kontrola jakości pracy wykonywanej przez pracowników zatrudnionych przy obsłudze odległych obiektów, zdarza się że w danej miejscowości nad utrzymaniem kilku obiektów pracuje jedna lub dwie osoby. Menadżer regionalny, mający pod sobą kilkanaście takich miejscowości, jest w stanie skontrolować tylko nieznaczną ich część. Prowadzi to do sytuacji w których firma dowiaduje się o problemach z jakością wykonywanych prac lub co gorsza z absencją pracowników od swoich klientów.

ROZWIĄZANIE: sprawdź, jak platforma FlowDog rozwiązała ten problem:

SPRAWDŹ ROZWIĄZANIE
Z BLOGA

Bezpłatna konsultacja

Chcesz dowiedzieć się więcej o nas? Zapraszamy do kontaktu z nami!

To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
[*] wymagane