Task & Process Mining

Eksploracja procesów z FlowDog

Task & Process Mining to zaawansowane podejście analityczne, które pozwala na głęboką eksplorację procesów biznesowych. Wdrażamy to podejście jako naturalne rozszerzenie naszej oferty w zakresie systemów do zarządzania procesami biznesowymi. Nasze rozwiązania umożliwiają identyfikację zależności, wykrywanie prawidłowości oraz zatorów w procesach, a także odkrywanie potencjalnych obszarów do optymalizacji.

Task & Process Mining to kompleksowe rozwiązanie, które wspiera organizacje w efektywnym zarządzaniu, prowadząc do zwiększenia wydajności, redukcji kosztów i lepszego dostosowania do wymagań klientów.

 

Czytaj więcej

Możliwości Task & Process Mining

  • Dostarczamy zaawansowane narzędzia analityczne, które zostały opracowane z wykorzystaniem programu do analizy danych Microsoft PowerBi. Umożliwia to naszym klientom przeprowadzanie szczegółowych analiz danych procesowych, tworzenie interaktywnych raportów i wizualizacji, które pomagają w identyfikacji kluczowych wskaźników wydajności oraz obszarów wymagających usprawnienia.
  • Oferujemy dostęp do intuicyjnego interfejsu. Dodatkowo zapewniamy wsparcie eksperckie w zakresie analizy procesów oraz interpretacji danych, co pozwala na pełne wykorzystanie potencjału naszych rozwiązań.
  • W celu zapewnienia jeszcze większej elastyczności i możliwości personalizacji, integrujemy nasze rozwiązania z modułami opartymi na Plotly Dash. Dzięki temu nasi klienci mogą tworzyć spersonalizowane aplikacje analityczne, które dokładnie odpowiadają ich specyficznym potrzebom biznesowym.

Znaczenie Task & Process Mining dla firm

  • Task & Process Mining umożliwia automatyczne tworzenie dokładnych modeli procesów wewnętrznych na podstawie rzeczywistych danych operacyjnych. Modele procesów wewnętrznych pomagają w zapewnieniu zgodności z regulacjami i standardami branżowymi. Tworzenie im umożliwia pełniejsze zrozumienie funkcjonowania organizacji.
  • Porównywanie wygenerowanych modeli procesów ze stanem faktycznym pozwala na identyfikację ewentualnych odchyleń, co jest kluczowe dla poprawy zgodności operacyjnej i eliminacji nieefektywności.
  • Na podstawie zebranych danych i analiz możliwe jest ciągłe doskonalenie procesów. Z kolei optymalizacja ścieżek procesowych i samych modeli prowadzi do zwiększenia efektywności operacyjnej oraz redukcji kosztów.

Dla kogo tworzymy nasze rozwiązania Task & Process Mining?

Nasze rozwiązania Task & Process Mining są projektowane z myślą o szerokim spektrum branż. Tworzymy je dla wszystkich firm, które dążą do zwiększenia swojej efektywności operacyjnej oraz optymalizacji procesów biznesowych. Nasze technologie są szczególnie przydatne dla firm produkcyjnych, przedsiębiorstw z branży usługowej, sektora finansowego, logistyki i transportu, ale również wielu innych dziedzin, w których kluczowe jest zarządzanie skomplikowanymi procesami oraz danymi. Dzięki naszym rozwiązaniom, różnorodne organizacje mogą osiągać coraz lepszą wydajność, niższe koszty operacyjne i większą satysfakcję klientów.

Firmy produkcyjne

Rozwiązania Task & Process Mining są szczególnie cenne dla firm produkcyjnych, które dążą do optymalizacji swoich procesów. Dzięki analizie danych z różnych etapów produkcji, przedsiębiorstwa mogą identyfikować i eliminować wąskie gardła, poprawiać efektywność operacyjną oraz redukować koszty. Umożliwia to lepsze zarządzanie zasobami i podnosi ogólną wydajność produkcji.

Branża usługowa

W branży usługowej, gdzie jakość obsługi klienta jest kluczowa, Task & Process Mining pomaga w identyfikacji problemów i optymalizacji procesów obsługi. Dzięki temu firmy mogą szybciej reagować na potrzeby swoich klientów, poprawiając jakość świadczonych usług.

Sektor finansowy

Instytucje finansowe, takie jak banki i firmy ubezpieczeniowe, korzystają z Task & Process Mining do analizy i optymalizacji procesów związanych z obsługą klienta, zarządzaniem ryzykiem oraz operacjami back-office. Analiza procesów pozwala na lepsze zrozumienie przepływów pracy, identyfikację nieefektywnych obszarów oraz bieżące wdrażanie usprawnień.

Logistyka i transport

Firmy logistyczne i transportowe mogą wykorzystać Task & Process Mining między innymi do zarządzania łańcuchem dostaw oraz poprawy efektywności transportu. Analiza danych pozwala na identyfikację problemów, takich jak opóźnienia czy nieefektywne trasy, co prowadzi do lepszej organizacji pracy.

Pozostałe branże, w jakich mogą przydać się rozwiązania Task & Process Mining

 • Branża telekomunikacyjna
 • Handel detaliczny
 • Branża e-commerce
 • Edukacja
 • Administracja publiczna
 • Energetyka
 • Branża budowlana
 • Sektor IT i oprogramowania
 • Media i rozrywka
 • Rolnictwo i przemysł spożywczy
 • Turystyka i hotelarstwo
 • Branża farmaceutyczna i biotechnologiczna
 • Sektor motoryzacyjny
 • Branża ubezpieczeniowa

 

 

Wypełnij formularz kontaktowy i dowiedz się więcej

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Eksploracja procesu w 5 krokach

1

Badanie danych

2

Stworzenie odpowiedniego modelu

3

Ocena zbudowanego modelu

4

Wdrożenie i stosowanie modelu

5

Monitorowanie efektywności i ciągłe doskonalenie

Korzyści Task & Process Mining

Wsparcie pracowników w diagnozowaniu problemów i znajdywaniu optymalnych  rozwiązań

Stały dostęp do najważniejszych danych o stanie operacyjnym i wydajności procesu w czasie rzeczywistym

Możliwość szybkiej idetyfikacji tzw. „wąskich gardeł”, problemów z wydajnością

Łatwiejsze dostosowanie między podstawowymi procesami biznesowymi a wymaganiami & oczekiwaniami klienta

Możliwość łączenia danych rozproszonych w różnych aplikacjach biznesowych

Pogłębiona analiza procesu, oparta na podstawowych danych

Automatycznie generowane wizualizacje rzeczywistych procesów

Case Study

Zarządzanie procesami biznesowymi

problem: Klient zgłosił się z przestarzałym i nieefektywnym systemem zgłaszania reklamacji do magazynu i archiwizacji reklamacji we wszystkich swoich sklepach w Polsce.

ROZWIĄZANIE: sprawdź, jak platforma FlowDog rozwiązała ten problem:

SPRAWDŹ ROZWIĄZANIE
Z BLOGA

Bezpłatna konsultacja

Chcesz dowiedzieć się więcej o nas? Zapraszamy do kontaktu z nami!

To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
[*] wymagane