Systemy Business Intelligence

Business Intelligence (BI) to zaawansowane rozwiązania analityczne – narzędzia, które pomogą Ci odkryć wartość hurtowni danych. Posiadamy szerokie możliwości w zakresie tworzenia i rozwoju oprogramowania w pełni odpowiadającego na zapotrzebowanie w zakresie zarządzania informacją i działań w obszarze analityki biznesowej.

Przekształcanie danych w informacje, a informacji w wiedzę nigdy nie było prostsze. Tak zgromadzone, skondensowane i przystępnie przedstawione materiały to niepowtarzalna szansa na zwiększenie konkurencyjności. Wraz ze wdrożeniem BI zauważalnie zmienia się efektywność pracy managerów, specjalistów od analizy i całych zespołów pracujących nad wymagającymi projektami.

Czytaj więcej

Business Intelligence – jak może wspomóc działanie Twojej firmy?

Globalny rynek BI jest obecnie wyceniany na ok. 25 miliardów dolarów i z roku na rok jego wartość będzie rosła. Najwyższy wskaźnik przyjęć analityki biznesowej mają firmy programistyczne oraz finansowe, kolejno 52% i 50%. W jednej organizacji korzysta się średnio z ok. 4 narzędzi Business Intelligence. Dane te doskonale pokazują, jak ważną rolę we współczesnym świecie odgrywa BI. Szczególnie gdy zwróci się uwagę na fakt, że firmy korzystające z analityki biznesowej mają 5 razy większe szanse na szybkie podejmowanie decyzji i reagowanie w sytuacjach kryzysowych w porównaniu z organizacjami, które nie używają narzędzi analizy biznesowej.

Co to jest Business Intelligence?

Tworzenie i rozwijanie nowych możliwości biznesowych to dziś jeden z najważniejszych filarów firm na miarę XXI wieku. Współczesne przedsiębiorstwa, chcąc wspierać świadome podejmowanie rozmaitych decyzji biznesowych (operacyjnych czy strategicznych), wykorzystują procesy Business Intelligence. Sprawdź, jak BI stosowane jest na różnego rodzaju poziomach i w rozmaitych sektorach.

W celu głębszego poznania tematu należy odpowiedzieć na pytanie: Co to jest Business Intelligence? BI to inaczej analityka biznesowa. Pod nazwą tą dokładniej kryją się narzędzia pomagające rozszyfrowywać wartość hurtowych danych. Dzięki BI można je przekształcać w informacje, a informacje w wiedzę. W ten sposób zwiększa się konkurencyjność organizacji na rynku.

Aplikacje, oferowane m.in. przez FlowDog, spajają różne komponenty firmowej infrastruktury, umożliwiając ich atrakcyjną wizualizację. Wiele firm już dawno dostrzegło, że informacja jest zasobem wysokiej rangi. Specjalne systemy generują raporty czy wyliczają wskaźniki efektywności, na podstawie których stawiane są później hipotezy. Następnie narzędzia typu OLAP pozwalają je weryfikować, wykonując szczegółowy przekrój danych.

Narzędzia i odmiany analityki biznesowej

Narzędzia Business Intelligence nie są zarezerwowane wyłącznie dla dużych graczy. To też rozwiązania dla małych i średnich firm. Korzystają z nich managerowie i kierownicy, ale także szeregowi pracownicy firm. Wykorzystują je oni do agregacji i alokacji danych, ich znakowania i standaryzacji, wnioskowania statystycznego, optymalizacji kluczowych wskaźników wydajności czy tworzenia symulacji.

Z BI możliwe jest określanie czasów szczytowego przychodu przedsiębiorstwa, odnajdywanie własnego ROI i CRM czy śledzenie retencji pracowników. Narzędzia Business Intelligence dają mnóstwo możliwości, które tak naprawdę ogranicza wyłącznie kreatywność użytkownika. Do najważniejszych 4 koncepcji Business Intelligence zalicza się:

 • Surowe dane, czyli podstawowe elementy BI. Tymi danymi mogą być dowolne informacje dotyczące sprzedaży, słowa kluczowe, zestawienia zysków i start czy tabele wynagrodzeń. W zależności od firmy mogą być one gromadzone za pośrednictwem CRM, ERP bądź interfejsów API. Dzięki rozwiązaniom BI użytkownicy mogą dziś te dane konsolidować w jednej scentralizowanej hurtowni danych.
 • Hurtownię danych, która jest platformą logistyczną, łączącą różne bazy danych. Dzięki temu między magazynami tworzone są relacje i możliwa jest sprawna i uporządkowana praca nad poszczególnymi rekordami.
 • Dostęp do danych, analitykę i prezentację – gdy w końcu wszystkie bazy są skonsolidowane, a dane uporządkowane, można zacząć je odpowiednio wykorzystywać. Wówczas uzyskuje się dostęp do danych i poddaje się je analizie pod kątem ważnych trendów i przedstawienia ich w zrozumiały, atrakcyjny sposób. W tym celu korzysta się z interaktywnych kokpitów nawigacyjnych.
 • Kokpity danych i raportowanie – to kwintesencja Business Intelligence. Niezwykle ważnym elementem interaktywnego pulpitu nawigacyjnego jest możliwość ciągłego śledzenia, monitorowania i raportowania danych. Dzięki narzędziu, które jest elastyczne i konfigurowalne, z łatwością i precyzją można wyznaczać cele, identyfikować wzorce oraz wykrywać trendy. Bezproblemowa i intuicyjna wizualizacja to klucz do rozwoju, doskonalenia i sukcesu organizacji.

Wykorzystując te 4 koncepcje BI w świecie rzeczywistym, można skrócić długość cyklu sprzedaży, identyfikować zachowania konsumentów, planować skuteczne kampanie marketingowe, usprawnić proces obsługi klienta czy ulepszać zarządzanie projektami IT.

Ponadto można wyróżnić skonkretyzowane systemy BI:

 • EIS – systemy powiadamiania kierownictwa (Executive Information Systems)
 • DSS – systemy wspomagania decyzji (Decision Support Systems)
 • MIS – systemy wspomagania zarządzania (Management Information Systems)
 • GIS – systemy informacji geograficznej (Geographic Information Systems).

Business Intelligence – zastosowanie systemów w branżach

Narzędzia Business Intelligence sprawdzają się w wielu branżach i mogą być wykorzystywane niemal wszędzie. Rozwiązania analityki biznesowej stosują zarówno mniejsze firmy, jak i duże korporacje z branży finansów czy telekomunikacji, a także przedsiębiorstwa z sektorów takich jak m.in.:

 • fotowoltaika
 • produkcja
 • handel
 • sektor publiczny
 • transport
 • przemysł energetyczny
 • ochrona mienia
 • obsługa klienta
 • zarządzanie nieruchomościami
 • serwis sprzętów
 • usługi w terenie.

Rozwiązania BI dla finansów i telekomunikacji wykorzystywane są m.in. przy ocenie ryzyka kredytowego, zarządzaniu aktywami oraz analizie zachowania konsumentów czy wykorzystania usług i produktów. W handlu analityka biznesowa ma znaczenie m.in. w kwestiach analizy koszyka rynkowego czy zarządzania kampanią. Z kolei w produkcji korzyści z technologii będą zauważalne w optymalizacji procesów bądź weryfikacji stanów magazynowych.

Niemniej niemal we wszystkich branżach BI można wykorzystać m.in. do:

 • analizy zysków i strat
 • wykrywania nadużyć
 • kontroli prawnej
 • analizy działalności
 • profilowania
 • segmentowania
 • ulepszania rekomendacji
 • usprawniania komunikacji wewnętrznej
 • analizy CRM.

Zalety Business Intelligence

Dane cyfrowe odgrywają potężną rolę w podejmowaniu decyzji i zwiększaniu wydajności biznesowej. Są one korzystne jednak tylko wtedy, gdy posiada się narzędzia i umiejętności do właściwego obchodzenia się z nimi. Business Intelligence coraz bardziej zyskuje na popularności. Wpływa na to dynamika rozwoju tego obszaru. W efekcie konsumentom dostarczanych jest wiele benefitów oraz innowacji. Kluczowe są:

 • Kontrola nad danymi – każdego dnia generowane są tryliony bajtów danych, a w BI ilość tych danych określa się już w zetabajtach. To wielkość, którą trudno sobie jakkolwiek wyobrazić. Nie ma możliwości zarządzania i skutecznego wykorzystania danych bez narzędzi do ich klasyfikacji, segmentacji i kontroli. Bez analityki biznesowej firmy będą tonąć w danych. Ich koło ratunkowe, które pomoże im się przenieść na pokład statku, a później złapać wiatr w żagle, to właśnie Business Intelligence.
 • Ogólne polepszenie struktury firmy – niekwestionowaną zaletą BI są samoobsługowe narzędzia. Dzięki nim możliwe jest ulepszenie komunikacji między działaniami wewnętrznymi i podmiotami zewnętrznymi. Rozwiązania te pozwalają na rozwiązywanie problemów, analizę danych online, poprawę wydajności finansowej czy ustalanie celów.
 • Dokładniejsza analiza porównawcza – ta kwestia jest szczególnie istotna podczas pracy z kluczowymi wskaźnikami np. KPI, bazującymi na BI. Dzięki temu można wyznaczać bardziej realne cele i dokładniej oceniać postępy, dokonując głębszej analizy. Skuteczne kreowanie strategii i wydajnej pracy firmy na podstawie wzorców odgrywa ważną rolę w odnoszeniu sukcesu.
 • Przewidywanie przyszłości firmy – nierozłączną częścią Business Intelligence jest zdolność do przewidywania przyszłych trendów. Narzędzia dostarczają użytkownikom przejrzyste wzorce i informacje oraz oferują realne przewidywanie przyszłych wyników czy wdrażania planów. Wobec tego można zapobiegać występowaniu kryzysów, a także wykorzystać trendy znacznie szybciej niż konkurencja.
 • Potężna wizualizacja danych – przedstawianie odkryć, autorskich koncepcji i spostrzeżeń bazujących na danych nigdy nie było prostsze. Z analityką biznesową można zwizualizować dane, czyniąc je zrozumiałymi dla ludzkiego oka. Co więcej, można je przedstawić niezwykle atrakcyjne, wplatając je w szerszy kontekst.

Szerokie zastosowanie Business Intelligence daje wiele korzyści. Jednymi z najważniejszych są wnikliwa analiza wymagań biznesu oraz skrócenie czasu podejmowania decyzji i weryfikowania danych oraz informacji. Przy okazji łatwiejsze staje się sporządzanie raportów zawierających szczegółowe rekordy. Biorąc pod uwagę postęp technologiczny i tempo rozwoju różnych podmiotów gospodarczych, wkrótce każda organizacja stanie przed dylematem wyboru odpowiedniego dostawcy aplikacji, by zapewnić sobie dalsze funkcjonowanie i możliwość konkurowania. Warto skorzystać ze wsparcia doświadczonego i sprawdzonego producenta oprogramowania BI, który wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta.

 

Pomagamy firmom efektywnie i bezpiecznie skalować biznes

BEZPŁATNA KONSULTACJA

NASZE ROZWIĄZANIA

Analiza dynamiki sprzedaży

1/4

Narzędzie umożliwia wielowymiarową analizę sprzedaży, biorąc pod uwagę doprecyzowaną dziedzinę sprzedaży, jej okres, marżę czy zysk, dając jednocześnie możliwość przejrzenia spekulacji i trendów.

Przepływ i analiza danych

2/4

Obieg danych umożliwia szybkie i efektywne tworzenie rozmaitych zestawień oraz filtrowanych list i kolumn, uwzględniających różne parametry, pozwalając na dogłębną i szczegółową analizę danych.

Wpięcie danych do power BI (FlowDog)

3/4

Umożliwia jeszcze sprawniejszą ich weryfikację, gdyż nie trzeba tworzyć oddzielnych połączeń chmurowych, a przy okazji można tworzyć uporządkowane widoki, które mogą współpracować z innymi usługami na platformie.

Raportowanie FlowDog. Konfiguracja pod klienta

4/4

System BI FlowDog jest tworzony indywidualnie pod potrzeby klienta, co zapewnia rozwiązanie umożliwiające kompleksową obsługę działalności firmy pod kątem raportowania czy zestawień.

 

Business Intelligence - rozwiązania dla Twojego biznesu oparte na danych

CASE STUDY

Sieć marketów budowlanych i ogrodniczych

Sieć marketów na europejskim rynku budowlanym, powstała w 1970 roku w Niemczech. Świadcząca usługi projektowania pomieszczeń i montażu zakupionych w markecie artykułów. Firma musiała stawić czoła szeregowi istotnych wyzwań w zakresie zarządzania projektantami. Sprawdź nasze rozwiązanie.

 

 

Rozwiązanie FlowDog

Sprawdź Case Study
Z BLOGA

Bezpłatna konsultacja

Chcesz dowiedzieć się więcej o nas? Zapraszamy do kontaktu z nami!

To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
[*] wymagane