Przemysłowy Internet rzeczy

Internet Rzeczy (IoT ang. Internet of things) najprościej ujmując, sprawia, że rzeczy zaczynają „mówić”. IoT otacza nas niemal w każdym momencie, gdy podróżujemy, robimy zakupy, pracujemy czy po prostu odpoczywamy w domu. Oznacza możliwość podłączenia dowolnego urządzenia do internetu. W ogromnej sieci połączeń możliwe jest przekazywanie przez te rzeczy informacji, jakie gromadzą w związku z ich wykorzystywaniem czy ich funkcjonalnościami i możliwościami pomiarowymi.

IoT ma również ogromne znaczenie w świecie biznesu. Za pomocą technologii firmy mogą kontrolować i wnikliwie analizować dane dotyczące sprzedaży, zachowań klientów, a także wydajność swoich pracowników.

Czytaj więcej

Systemy IoT sprawdzają się w wielu obszarach i sektorach jednej organizacji. Mowa zarówno o dużych graczach w danej dziedzinie, jak i średnich oraz małych firmach.

Co więcej, to rozwiązania, z których korzystają rozmaite jednostki m.in. z takich branż, jak:
• Produkcja
• Handel detaliczny
• Zasoby naturalne
• Inteligentne miasta
• Transport & Logistyka.

Wypełnij formularz kontaktowy i dowiedz się wiecej

BEZPŁATNA KONSULTACJA

NASZE ROZWIĄZANIA

Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie

1/8

Połączone ze sobą czujniki to wyższa efektywność wykorzystania zasobów – zarówno tych energetycznych, jak i fizycznych. To zarządzanie wiąże się z jednej strony ze zwiększeniem świadomości zużycia energii, prowadząc do oszczędności w firmie, a z drugiej z zapasami i poziomami magazynowymi. Ta druga korzyść jest szczególnie istotna w kwestii uniknięcia braków na magazynie, ale też nadwyżek.

Administrowanie infrastrukturą

2/8

W tym zakresie system pomaga zoptymalizować zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą. Wspiera administrowanie m.in. miejscami pracy. Sztuczna inteligencja pozwala lepiej poznać obiekty i obniżyć koszty ich eksploatacji, a także wdrożyć udogodnienia podnoszące wydajność pracowników.

Inżynieria systemów

3/8

Oznacza planowanie i tworzenie wydajnych narzędzi do optymalizacji oraz wsparcia jakości. Oprogramowania wielu urządzeń obejmują procesy monitorowania, wykonywania zadań czy samonaprawiania. Rozwiązania są dostosowywane do potrzeb klientów, z możliwością konfiguracji pod specyfikę różnych branż.

Integracja z innymi urządzeniami lub przedmiotami

4/8

Daje możliwość wybrania urządzania np. czujnika, bramy lub dowolnego innego oraz zintegrowanie go z aplikacją FlowDog. Wtedy staje się możliwe sczytywanie takich danych, jak rejestr wjazdów i wyjazdów, wykrywanie miejsca przepływu prądu, monitorowanie jakości i wilgotności powietrza, temperatury i wiele innych.

Bezpieczeństwo

5/8

Systemy FlowDog zapewniają bezpieczeństwo danych bez względu na urządzenie, na jakim są przetwarzane. Nasze rozwiązania priorytetowo podchodzą do ochrony prywatności i poufności biznesowych informacji. Zdajemy sobie sprawę ze specyfiki interoperacyjności IoT, dlatego zapewniamy wysokie standardy ochrony cyberprzestrzeni, a wszelkie działania urządzeń w tym zakresie są przejrzyste, minimalizując zagrożenia związane z prywatnością.

Konfiguracja zintegrowanych urządzeń

6/8

Daje możliwość zarządzania tak, aby aplikacje miały dostęp do danych historycznych i tych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym.

Architektura REST

7/8

Czyli Representational State Transfer, dokładniej tłumacząc zmiana stanu poprzez reprezentacje. Dzięki tej koncepcji możesz korzystać z bezpiecznych interfejsów API opartych na platformie FlowDog, umożliwiając aplikacjom pozyskiwanie danych z urządzeń. REST sprawił, że podłączenie jakiegokolwiek urządzenia z mikrokontrolerem do siei stało się proste, jak nigdy dotąd.

Własne aplikacje i analizy danych

8/8

Zgromadzone dane, rekordy i parametry, które dostarczą urządzenia dzięki swym funkcjonalnościom pomiarowym, wymagają jeszcze analizy. Jest ona niezbędna, by te informacje zaczęły coś znaczyć i by móc je realnie wykorzystać do ulepszenia firmy, jej procesów i zarządzania różnymi zasobami. W tym celu FlowDog umożliwia korzystanie z innowacyjnych i intuicyjnych aplikacji dopasowanych do potrzeb klienta, ułatwiających mu weryfikację zebranych danych i podejmowanie na ich podstawie decyzji.

Korzyści zastosowania internetu rzeczy

Większe poczucie kontroli i lepsze wykorzystywanie zasobów

Szybkie skalowanie wdrożeń, od małych po duże

Analizy danych i wizualizacje

Rejestrowanie i śledzenie informacji

Sprawniejsze zarządzanie operacjami

CASE STUDY

Proces utrzymywania budynków z branży Facility Management

Jednym z problemów jest kontrola jakości pracy wykonywanej przez pracowników zatrudnionych przy obsłudze odległych obiektów, zdarza się że w danej miejscowości nad utrzymaniem kilku obiektów pracuje jedna lub dwie osoby. Menadżer regionalny, mający pod sobą kilkanaście takich miejscowości, jest w stanie skontrolować tylko nieznaczną ich część.

Dowiedz się więcej

Spraawdź Case Study
Z BLOGA

Bezpłatna konsultacja

Chcesz dowiedzieć się więcej o nas? Zapraszamy do kontaktu z nami!

To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
[*] wymagane