Czym jest Internet Rzeczy?

Internet Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT), najprościej ujmując, sprawia, że rzeczy zaczynają „mówić”. IoT otacza nas niemal w każdym momencie – gdy podróżujemy, robimy zakupy, pracujemy czy po prostu odpoczywamy w domu. Oznacza możliwość podłączenia dowolnego urządzenia do Internetu. W ogromnej sieci połączeń możliwe jest przekazywanie przez „rzeczy” informacji, jakie gromadzą w związku z ich wykorzystywaniem czy ich funkcjonalnościami i możliwościami pomiarowymi.

IoT ma też ogromne znaczenie w świecie biznesu. Za pomocą technologii firmy mogą kontrolować i wnikliwie analizować dane dotyczące sprzedaży, zachowania klientów, a także wydajności swoich pracowników.

 

Czytaj więcej

Internet Rzeczy – zastosowanie w życiu codziennym i w biznesie

W jaki sposób IoT jest wykorzystywany przez nas w codziennym życiu oraz w biznesie? Jak zmienia nasze życie i czy na lepsze? Czy to technologia przyszłości? Oto wszystko, co powinien wiedzieć każdy użytkownik.

Internet Rzeczy jest siecią tworzoną przez przedmioty i obiekty żywe, połączone za pomocą unikalnych modułów, czyli identyfikatorów UID (ang. Unique Identification Numbers). Są to numeryczne identyfikatory zarejestrowane w systemie operacyjnym, a każdy z nich jest przypisany tylko jednemu użytkownikowi. Co istotne, sieć połączonych urządzeń IoT ma także połączenie ze światem fizycznym.

Pierwszym urządzeniem IoT był automat sprzedający Coca-Colę, który został zainstalowany w Carnegie Mellon University w 1982 roku i połączony z ARPANETEM. Maszyna komunikowała o temperaturze napojów. Na przestrzeni lat łączenie urządzeń z siecią zyskało na popularności i z czasem pojawiły się kolejne przedmioty IoT o rozmaitych funkcjach i zastosowaniach.

Systemy IoT sprawdzają się w wielu obszarach i sektorach jednej organizacji. Mowa zarówno o dużych graczach w danej dziedzinie, jak i o średnich oraz małych firmach. Według raportu Statista Internet Rzeczy ma znaczny potencjał we wszystkich branżach. Szacuje się, że do 2030 roku podłączonych będzie ok. 29 miliardów urządzeń IoT – obecnie jest ok. 14 miliardów.

Co więcej, IoT to rozwiązania, z których korzystają rozmaite jednostki z wielu branż. Wykorzystują je do licznych pomiarów, usprawniania procesów czy monitorowania zasobów. Główne obszary, w których stosowany jest Internet Rzeczy, to:

 • Przemysł – (IIoT, ang. Industrial Internet of Things) – największe inwestycje IoT prowadzone są w zakresie przemysłu. Przemysłowy Internet Rzeczy odnosi się do połączonych w sieć urządzeń z przemysłowymi systemami i aplikacjami. Nowoczesne technologie umożliwiają monitorowanie procesów produkcyjnych i identyfikację ich słabych stron. W branży tej wykorzystuje się je do śledzenia pojazdów i zasobów, optymalizacji pracy maszyn i ludzi, monitorowania i utrzymywania stałej wydajności sprzętu oraz zdalnego zarządzania sprzętem czy energią.
 • Handel detaliczny – Internet Rzeczy umożliwia detalistom obniżenie kosztów operacyjnych i poprawę doświadczeń klienta. W tym celu wykorzystywane są czujniki GPS i tagi RFID oraz rozmaite aplikacje do gromadzenia informacji o klientach w celu lepszego przewidywania ich zachowania. Systemy IoT w handlu detalicznym używane są także do inteligentnego zarządzania zapasami, funkcjonowania kas samoobsługowych oraz tworzenia w pełni zautomatyzowanych sklepów.
 • Rolnictwo – branża ta była zawsze otwarta na nowe technologie, a wraz z przyjęciem IoT stała się jeszcze bardziej uprzemysłowiona. Inteligentne rolnictwo wykorzystuje Internet Rzeczy do gromadzenia oraz analizowania danych środowiskowych i maszynowych. Celem przedsiębiorców jest zwiększenie wydajności gospodarstw i obniżanie kosztów. W związku z tym powstały takie rozwiązania jak automatyczne szklarnie czy drony rolnicze. Rolnicy mogą monitorować warunki klimatyczne oraz kontrolować bydło i stany upraw.
 • Energetyka – IoT zrewolucjonizował znaczną część sektora energetycznego. Wpłynął na każdy etap jego działania – począwszy od wytwarzania, przez przesył, na dystrybucji kończąc. Urządzenia umożliwiają w branży bilansowanie produkcji energii i zdalne sterowanie. Internet Rzeczy w energetyce dotyczy nie tylko samych producentów, ale też konsumentów, którzy korzystają z energii w domach lub zakładach pracy. Dzięki temu możliwe są monitorowanie wydajności aktywów, poprawa doświadczeń klienta, zdalne zarządzanie zasobami energetycznymi, prognozowanie obciążeń i stosowanie innowacyjnych rozwiązań zasilania.
 • Finanse – z biegiem lat wzrosło bezpieczeństwo korzystania z IoT. Współczesne zabezpieczenia są tak silne, że Internet Rzeczy stosowany jest dziś w największych korporacjach finansowych. Najprostszym przykładem urządzeń IoT w finansach są bankomaty oraz telefony z aplikacjami bankowymi. W obszarze tym Internet Rzeczy wykorzystuje się do automatyzacji procesów biznesowych (bankowych), tworzenia interaktywnych kart debetowych i kredytowych, poprawy jakości doświadczeń klientów czy zarządzania transakcjami za pomocą różnych urządzeń.
 • Medycyna – (IoMT, ang. Internet of Medical Things) – Medyczny Internet Rzeczy lub tzw. inteligentna opieka medyczna to zastosowanie IoT do celów medycznych. Rozwój w tej dziedzinie istotnie usprawnił procesy leczenia i diagnostyki oraz podejmowanie właściwych decyzji związanych z leczeniem. W medycynie IoT wykorzystuje się do zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjenta, zdalnej diagnozy, zdalnych operacji, monitorowania funkcji życiowych pacjenta czy śledzenia lokalizacji sprzętu medycznego w czasie rzeczywistym.
 • HoReCa – technologia IoT w firmach hotelarskich oraz gastronomicznych umożliwia spersonalizowaną obsługę gości oraz skrócenie czasu oczekiwania. Aplikacje służą do zdalnego zarządzania temperaturą powietrza w obiektach czy przewidywania napraw i konserwacji urządzeń we właściwym czasie.
 • Ekologia – wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej populacji na rynku pojawiło się wiele aplikacji wykorzystujących czujniki na rzecz ochrony środowiska. Służą one do monitoringu jakości powietrza i gleb, a także stanu wód, łowisk, lasów i innych siedlisk przyrodniczych. Umożliwiają gromadzenie danych o pogodzie i zjawiskach naturalnych.
 • Transport & Logistyka – Internet Rzeczy w transporcie dotyczy różnych podmiotów wykorzystywanych w łańcuchu: pojazdów, infrastruktury drogowej, a także kierowcy lub użytkownika. IoT w tej dziedzinie umożliwia firmom realizację kluczowych priorytetów branży – szybkości, terminowości i bezpieczeństwa. W tych kwestiach urządzenia wykorzystywane są do monitorowania zużycia energii oraz paliw i oszczędzania zasobów, zarządzania stanami magazynowymi, kontrolowania stanu pojazdu i utrzymywania go w sprawności, zwiększenia efektywności podróży, komunikacji między pojazdami, autonomicznej jazdy, inteligentnego parkowania, inteligentnego sterowania ruchem czy elektronicznego poboru opłat.

Co umożliwia Internet Rzeczy?

Przedsiębiorstwa i podmioty, które korzystają z urządzeń IoT, doskonale zdają sobie sprawę z korzyści zapewnianych przez nowe technologie. Standardowo zwrot z inwestycji obejmuje takie benefity jak:

 • zwiększenie produktywności
 • zwiększenie bezpieczeństwa
 • optymalizacja wydajności
 • obniżenie kosztów operacyjnych
 • przejrzystość procesów dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym
 • polepszenie kontroli jakości.

Koncepcja IoT

Podstawą koncepcji IoT jest możliwość łączenia się użytkownika i przesyłania przez niego danych za pomocą sieci, ale bez konieczności nawiązywania przez niego bezpośredniego kontaktu z komputerem. Aby dokładniej zobrazować zjawisko Internetu Rzeczy, wyjaśniamy, jakie przedmioty i obiekty mogą być elementami sieci.

Przedmiotami w Internecie Rzeczy mogą być: samochód z czujnikami monitorującymi pracę silnika czy ciśnienie w oponach, smartwatch, smartfon, inteligentny sprzęt audio, zwierzę gospodarskie lub domowe mające mikrochip, elementy sztucznej inteligencji (takie jak urządzenia z kategorii „smart home” czy służące oszczędzaniu energii), urządzenia do mierzenia wilgotności gleby i wiele innych.

Jak działa Internet of Things?

Technologia IoT sprawia, że wszystkie urządzenia IoT mogą łączyć się zarówno z siecią internetową (np. poprzez Wi-Fi lub Bluetooth), jak i ze sobą nawzajem, w czasie rzeczywistym. I to właściwie wszystko. Na przykład w inteligentnych mieszkaniach sprzęty i urządzenia wciąż komunikują się ze sobą, co zapewnia z jednej strony bezpieczeństwo użytkownika i zaspokojenie wszelkich jego potrzeb, a z drugiej – możliwość zoptymalizowania opłat za energię elektryczną.

Rozwiązania IoT – przykłady wdrożeń

Obecnie Internet Rzeczy i ściśle powiązana z nim sztuczna inteligencja wykorzystywane są zarówno w biznesie, przemyśle, rolnictwie oraz opiece zdrowotnej, jak i, oczywiście, w automatyce domowej. Oto więc zastosowanie rozwiązań IoT w praktyce.

Internet Rzeczy jest bardzo powszechny w biznesie – służy zmaksymalizowaniu korzyści firmy lub przedsiębiorstwa i zoptymalizowaniu ponoszonych przez nie kosztów. Na przykład w branży transportowej czujniki IoT w samochodach dostawczych służą do udostępniania danych o aktualnym położeniu pojazdów, co pozwala na optymalne sterowanie trasą i całym łańcuchem dostaw. Dzięki temu kierowcy mogą unikać korków czy stref ekstremalnych warunków atmosferycznych.

IoT znajduje coraz szersze zastosowanie także w rolnictwie. Czujniki pozwalają na monitorowanie temperatury oraz wilgotności gleb, a inteligentne systemy nawadniania samoczynnie reagują na zmiany tych parametrów. Zapewnia to szereg korzyści – najważniejszymi z nich są wyższy plon i oszczędne gospodarowanie wodą. Dzięki korzystaniu z czujników potencjalne awarie maszyn i urządzeń rolniczych są wykrywane błyskawicznie, wobec czego może zostać zachowana ciągłość prowadzonych w gospodarstwie procesów.

Smart Cities – inteligentne miasta – także wykorzystują możliwości Internetu Rzeczy. Obecne są w nich na przykład rozwiązania służące monitorowaniu natężenia ruchu samochodowego. Na podstawie analizy aplikacja wskaże kierowcy najszybszą trasę do miejsca docelowego oraz wolne miejsca postojowe. Dzięki technologii IoT dodatkowo można kupić bilety i opłacić miejsce parkingowe czy usługę w urzędzie.

Wreszcie, dzięki korzystaniu z urządzeń powiązanych z Internetem Rzeczy, można dbać o stan zdrowia. Doskonałym przykładem są tak zwane elektroniczne nianie, które pozwalają rodzicom na bieżąco i z dowolnego miejsca monitorować zachowanie i parametry życiowe dziecka. Podobne rozwiązania wykorzystywane są w szpitalach.

Podsumowanie

Internet Rzeczy nie tylko podnosi komfort życia i zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa. W skali globalnej może także przyczynić się do efektywnego i oszczędnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Wydaje się więc, że to właśnie na nim opierać się będzie nasza przyszła rzeczywistość.

 

 

Wypełnij formularz kontaktowy i dowiedz się więcej

BEZPŁATNA KONSULTACJA

NASZE ROZWIĄZANIA

Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie

1/8

Połączone ze sobą czujniki zapewniają wyższą efektywność wykorzystania zasobów – zarówno tych energetycznych, jak i fizycznych. Zarządzanie to wiąże się z jednej strony ze zwiększeniem świadomości zużycia energii, prowadząc do oszczędności w firmie, a z drugiej – z zapasami i poziomami magazynowymi. Druga korzyść jest szczególnie istotna w kwestii uniknięcia braków w magazynie, ale też nadwyżek.

 

Administrowanie infrastrukturą

2/8

W tym zakresie system pomaga zoptymalizować zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą. Wspiera administrowanie m.in. miejscami pracy. Sztuczna inteligencja pozwala lepiej poznać obiekty i obniżyć koszty ich eksploatacji, a także wdrożyć udogodnienia podnoszące wydajność pracowników.

Inżynieria systemów

3/8

Oznacza planowanie i tworzenie wydajnych narzędzi do optymalizacji oraz wsparcia jakości. Oprogramowania wielu urządzeń obejmują procesy monitorowania, wykonywania zadań czy samonaprawiania. Rozwiązania są dostosowywane do potrzeb klientów, z możliwością konfiguracji pod specyfikę różnych branż.

Integracja z innymi urządzeniami lub przedmiotami

4/8

Daje możliwość wybrania urządzania, np. czujnika, bramy lub dowolnego innego, oraz zintegrowania go z aplikacją FlowDog. Wtedy możliwe stają się sczytywanie danych takich jak rejestr wjazdów i wyjazdów, wykrywanie miejsca przepływu prądu, monitorowanie jakości i wilgotności powietrza czy temperatury i wiele innych.

Bezpieczeństwo

5/8

Systemy FlowDog zapewniają bezpieczeństwo danych bez względu na urządzenie, na jakim są one przetwarzane. Nasze rozwiązania priorytetowo podchodzą do ochrony prywatności i poufności biznesowych informacji. Zdajemy sobie sprawę ze specyfiki interoperacyjności IoT, dlatego zapewniamy wysokie standardy ochrony cyberprzestrzeni, a wszelkie działania urządzeń w tym zakresie są przejrzyste, co minimalizuje zagrożenia związane z prywatnością.

Konfiguracja zintegrowanych urządzeń

6/8

Daje możliwość zarządzania w taki sposób, aby aplikacje miały dostęp do danych historycznych i pozyskiwanych w czasie rzeczywistym.

Architektura REST

7/8

Czyli Representational State Transfer, dokładniej tłumacząc – zmiana stanu poprzez reprezentacje. Dzięki tej koncepcji możesz korzystać z bezpiecznych interfejsów API opartych na platformie FlowDog, umożliwiając aplikacjom pozyskiwanie danych z urządzeń. REST sprawił, że podłączenie jakiegokolwiek urządzenia z mikrokontrolerem do sieci stało się proste jak nigdy dotąd.

Własne aplikacje i analizy danych

8/8

Zgromadzone dane, rekordy i parametry, które dostarczą urządzenia dzięki swym funkcjonalnościom pomiarowym, wymagają analizy. Jest ona niezbędna, by informacje zaczęły coś znaczyć i by można było je realnie wykorzystać do ulepszenia firmy, jej procesów i zarządzania różnymi zasobami. W tym celu FlowDog umożliwia korzystanie z innowacyjnych i intuicyjnych aplikacji, dopasowanych do potrzeb klienta, ułatwiających mu weryfikację zebranych danych i podejmowanie na ich podstawie decyzji.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA INTERNETU RZECZY

Większe poczucie kontroli i lepsze wykorzystywanie zasobów

Szybkie skalowanie wdrożeń, od małych po duże

Analizy danych i wizualizacje

Rejestrowanie i śledzenie informacji

Sprawniejsze zarządzanie operacjami

CASE STUDY

Proces utrzymywania budynków z branży Facility Management

Jednym z problemów jest kontrola jakości pracy wykonywanej przez pracowników zatrudnionych przy obsłudze odległych obiektów. Zdarza się, że w danej miejscowości nad utrzymaniem kilku obiektów pracują maksymalnie dwie osoby. Manager regionalny, mający pod sobą kilkanaście takich miejscowości, jest w stanie skontrolować tylko nieznaczną ich część.

Dowiedz się więcej

SPRAWDŹ CASE STUDY
Z BLOGA

Bezpłatna konsultacja

Chcesz dowiedzieć się więcej o nas? Zapraszamy do kontaktu z nami!

To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
[*] wymagane