Przemysłowy Internet rzeczy

Internet Rzeczy (IoT ang. Internet of things) najprościej ujmując, sprawia, że rzeczy zaczynają „mówić”. IoT otacza nas niemal w każdym momencie, gdy podróżujemy, robimy zakupy, pracujemy czy po prostu odpoczywamy w domu. Oznacza możliwość podłączenia dowolnego urządzenia do internetu. W ogromnej sieci połączeń możliwe jest przekazywanie przez te rzeczy informacji, jakie gromadzą w związku z ich wykorzystywaniem czy ich funkcjonalnościami i możliwościami pomiarowymi.

IoT ma również ogromne znaczenie w świecie biznesu. Za pomocą technologii firmy mogą kontrolować i wnikliwie analizować dane dotyczące sprzedaży, zachowań klientów, a także wydajność swoich pracowników.

Czytaj więcej

Systemy IoT sprawdzają się w wielu obszarach i sektorach jednej organizacji. Mowa zarówno o dużych graczach w danej dziedzinie, jak i średnich oraz małych firmach.

Co więcej, to rozwiązania, z których korzystają rozmaite jednostki m.in. z takich branż, jak:
• Produkcja
• Handel detaliczny
• Zasoby naturalne
• Inteligentne miasta
• Transport & Logistyka.

Internet Rzeczy – zastosowanie w życiu codziennym i w biznesie

W JAKI SPOSÓB INTERNET PRZEDMIOTÓW JEST WYKORZYSTYWANY PRZEZ NAS W CODZIENNYM ŻYCIU ORAZ W BIZNESIE? JAK ZMIENIA NASZE ŻYCIE I CZY NA LEPSZE? CZY TO TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI? OTO WSZYSTKO, CO POWINIEN WIEDZIEĆ KAŻDY UŻYTKOWNIK.

Internet rzeczy, czyli Internet of things (IoT), jest siecią tworzoną przez przedmioty i obiekty żywe, połączone ze sobą za pomocą unikalnych modułów, czyli identyfikatorów UID. Są to numeryczne identyfikatory zarejestrowane w systemie operacyjnym, a każdy z nich jest przypisany jednemu tylko użytkownikowi. Co istotne, sieć połączonych ze sobą urządzeń IoT ma także połączenie ze światem fizycznym.

W jaki sposób Internet przedmiotów jest wykorzystywany przez nas w codziennym życiu oraz w biznesie? Jak zmienia nasze życie i czy na lepsze? Czy to technologia przyszłości? Oto wszystko, co powinien wiedzieć każdy użytkownik.

Koncepcja IoT

Podstawą koncepcji IoT jest możliwość łączenia się użytkownika i przesyłania przez niego danych za pomocą sieci, ale bez konieczności nawiązywania przez niego bezpośredniego kontaktu z komputerem. Aby jednak jeszcze lepiej zrozumieć zjawisko Internetu rzeczy, wyjaśnijmy, jakie przedmioty i obiekty mogą być elementami tej sieci.

Przedmiotami w Internecie rzeczy mogą być: samochód z czujnikami monitorującymi pracę silnika czy ciśnienie w oponach, smartwatch, smartfon, inteligentny sprzęt audio, zwierzę gospodarskie lub domowe wyposażone w mikrochip, elementy sztucznej inteligencji (takie jak urządzenia z kategorii Smart Home czy służące oszczędzaniu energii), urządzenia do mierzenia wilgotności gleby i wiele innych.

Jak działa Internet of things?

Technologia IoT sprawia, że wszystkie urządzenia IoT mogą łączyć się zarówno z siecią internetową (np. poprzez Wi-Fi lub Bluetooth), jak i ze sobą nawzajem, w czasie rzeczywistym. I to właściwie wszystko. Na przykład w inteligentnych mieszkaniach sprzęty i urządzenia wciąż komunikują się ze sobą, co zapewnia z jednej strony bezpieczeństwo użytkownika i zaspokojenie wszelkich jego potrzeb, a z drugiej – możliwość zoptymalizowania opłat za energię elektryczną.

Rozwiązania IoT – przykłady wdrożeń

Obecnie Internet rzeczy i ściśle powiązana z nim sztuczna inteligencja wykorzystywane są zarówno w biznesie, przemyśle, rolnictwie oraz opiece zdrowotnej, jak i, oczywiście, w automatyce domowej. Oto więc zastosowanie rozwiązań IoT w praktyce.

Internet rzeczy jest już bardzo powszechny w biznesie – służy zmaksymalizowaniu korzyści firmy lub przedsiębiorstwa i zoptymalizowaniu ponoszonych przez nie kosztów. Na przykład w branży transportowej czujniki IoT w samochodach dostawczych służą do udostępniania danych o aktualnym położeniu pojazdów, co pozwala na optymalne sterowanie trasą i całym łańcuchem dostaw. Dzięki temu kierowcy mogą unikać korków czy stref ekstremalnych warunków atmosferycznych.

Obecnie także w rolnictwie Internet rzeczy znajduje coraz szersze zastosowanie. Czujniki pozwalają na monitorowanie temperatury oraz wilgotności gleb, a inteligentne systemy nawadniania samoczynnie reagują na zmiany tych parametrów. Zapewnia to szereg korzyści – najważniejszymi z nich są wyższy plon i oszczędniejsze gospodarowanie wodą. Dzięki korzystaniu z czujników potencjalne awarie maszyn i urządzeń rolniczych są wykrywane błyskawicznie, wobec czego może zostać zachowana ciągłość procesów prowadzonych w gospodarstwie.

Smart Cities – inteligentne miasta – także wykorzystują możliwości Internetu rzeczy. Obecne są w nich na przykład rozwiązania służące monitorowaniu natężenia ruchu samochodowego. Na podstawie analizy aplikacja wskaże kierowcy najszybszą trasę do miejsca docelowego oraz wolne miejsca postojowe. Dzięki technologii IoT dodatkowo kupimy bilety i opłacimy miejsce parkingowe czy usługę w urzędzie.

Wreszcie, dzięki korzystaniu z urządzeń powiązanych z Internetem rzeczy, możemy dbać o nasz stan zdrowia. Doskonałym przykładem mogą być tu tak zwane elektroniczne nianie, które, za pomocą aplikacji, pozwalają rodzicom na bieżąco i z dowolnego miejsca monitorować zachowanie i parametry życiowe dziecka. Podobne rozwiązania stosowane są już w szpitalach.

Podsumowanie

Internet rzeczy nie tylko podnosi nasz komfort życia i zapewnia nam wyższy poziom bezpieczeństwa. W skali globalnej może się także przyczynić do bardziej efektywnego i oszczędniejszego gospodarowania zasobami naturalnymi. Wydaje się więc, że to właśnie na nim opierać się będzie nasza przyszła rzeczywistość.

Wypełnij formularz kontaktowy i dowiedz się wiecej

BEZPŁATNA KONSULTACJA

NASZE ROZWIĄZANIA

Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie

1/8

Połączone ze sobą czujniki to wyższa efektywność wykorzystania zasobów – zarówno tych energetycznych, jak i fizycznych. To zarządzanie wiąże się z jednej strony ze zwiększeniem świadomości zużycia energii, prowadząc do oszczędności w firmie, a z drugiej z zapasami i poziomami magazynowymi. Ta druga korzyść jest szczególnie istotna w kwestii uniknięcia braków na magazynie, ale też nadwyżek.

Administrowanie infrastrukturą

2/8

W tym zakresie system pomaga zoptymalizować zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą. Wspiera administrowanie m.in. miejscami pracy. Sztuczna inteligencja pozwala lepiej poznać obiekty i obniżyć koszty ich eksploatacji, a także wdrożyć udogodnienia podnoszące wydajność pracowników.

Inżynieria systemów

3/8

Oznacza planowanie i tworzenie wydajnych narzędzi do optymalizacji oraz wsparcia jakości. Oprogramowania wielu urządzeń obejmują procesy monitorowania, wykonywania zadań czy samonaprawiania. Rozwiązania są dostosowywane do potrzeb klientów, z możliwością konfiguracji pod specyfikę różnych branż.

Integracja z innymi urządzeniami lub przedmiotami

4/8

Daje możliwość wybrania urządzania np. czujnika, bramy lub dowolnego innego oraz zintegrowanie go z aplikacją FlowDog. Wtedy staje się możliwe sczytywanie takich danych, jak rejestr wjazdów i wyjazdów, wykrywanie miejsca przepływu prądu, monitorowanie jakości i wilgotności powietrza, temperatury i wiele innych.

Bezpieczeństwo

5/8

Systemy FlowDog zapewniają bezpieczeństwo danych bez względu na urządzenie, na jakim są przetwarzane. Nasze rozwiązania priorytetowo podchodzą do ochrony prywatności i poufności biznesowych informacji. Zdajemy sobie sprawę ze specyfiki interoperacyjności IoT, dlatego zapewniamy wysokie standardy ochrony cyberprzestrzeni, a wszelkie działania urządzeń w tym zakresie są przejrzyste, minimalizując zagrożenia związane z prywatnością.

Konfiguracja zintegrowanych urządzeń

6/8

Daje możliwość zarządzania tak, aby aplikacje miały dostęp do danych historycznych i tych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym.

Architektura REST

7/8

Czyli Representational State Transfer, dokładniej tłumacząc zmiana stanu poprzez reprezentacje. Dzięki tej koncepcji możesz korzystać z bezpiecznych interfejsów API opartych na platformie FlowDog, umożliwiając aplikacjom pozyskiwanie danych z urządzeń. REST sprawił, że podłączenie jakiegokolwiek urządzenia z mikrokontrolerem do siei stało się proste, jak nigdy dotąd.

Własne aplikacje i analizy danych

8/8

Zgromadzone dane, rekordy i parametry, które dostarczą urządzenia dzięki swym funkcjonalnościom pomiarowym, wymagają jeszcze analizy. Jest ona niezbędna, by te informacje zaczęły coś znaczyć i by móc je realnie wykorzystać do ulepszenia firmy, jej procesów i zarządzania różnymi zasobami. W tym celu FlowDog umożliwia korzystanie z innowacyjnych i intuicyjnych aplikacji dopasowanych do potrzeb klienta, ułatwiających mu weryfikację zebranych danych i podejmowanie na ich podstawie decyzji.

Korzyści zastosowania internetu rzeczy

Większe poczucie kontroli i lepsze wykorzystywanie zasobów

Szybkie skalowanie wdrożeń, od małych po duże

Analizy danych i wizualizacje

Rejestrowanie i śledzenie informacji

Sprawniejsze zarządzanie operacjami

CASE STUDY

Proces utrzymywania budynków z branży Facility Management

Jednym z problemów jest kontrola jakości pracy wykonywanej przez pracowników zatrudnionych przy obsłudze odległych obiektów, zdarza się że w danej miejscowości nad utrzymaniem kilku obiektów pracuje jedna lub dwie osoby. Menadżer regionalny, mający pod sobą kilkanaście takich miejscowości, jest w stanie skontrolować tylko nieznaczną ich część.

Dowiedz się więcej

Spraawdź Case Study
Co kryje wdrożenie systemu?

Co kryje wdrożenie systemu?

Naszym produktem jest #FlowDog, nowoczesny system zarządzania procesami biznesowymi. Nie jesteśmy firmą doradczą. Ale mamy spore doświadczenie w zakresie optymalizacji procesów. Przed wdrożeniem chętnie dzielimy się nim z [...]

Z BLOGA

Bezpłatna konsultacja

Chcesz dowiedzieć się więcej o nas? Zapraszamy do kontaktu z nami!

To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
[*] wymagane