Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz

POZNAJ BRANŻE, W KTÓRYCH SIĘ ROZWIJAMY!

Produkcja

Czytaj więcej

Ostatnie lata to okres rosnącej konkurencji w branży produkcyjnej. Jedynymi możliwymi odpowiedziami na taką sytuacje są: ciągłe obniżanie kosztów działalności oraz wykreowanie unikalnych, niemożliwych do skopiowanie dla konkurencji, cech własnej firmy lub jej produktów. Sprawdź zastosowanie LowCode dla firm produkcyjnych.

Motoryzacja

Czytaj więcej

The automotive industry is highly competitive. The implications of COVID-19 are greatly seen in the company's decisions to postpone their fleet replacement. This is why proper customer management and high customer satisfaction feed through into meaningful and long-term cooperation. Check out how we can help you better customer service and support.

Facility Managment

Czytaj więcej

W branży Facility Management ludzie i zarządzanie nimi odgrywa szczególnie ważną rolę. Sektor zarządzania obiektami większość swoich pracowników posiada w infrastrukturze rozproszonej. Sprawdź Kompleksowe zarządzanie infrastrukturą w terenie dla branży FM.

Energetyka

Czytaj więcej

Dzisiejsza Energetyka to szereg skomplikowanych procesów, podlegających szybkim zmianom i wymagających podejmowania błyskawicznych decyzji. Do podjęcia tych właściwych wymagana jest analiza wielkiej ilości danych – od etapu produkcji przez etap dystrybucji aż do wpływu na systemy prokonsumenckie. Sprawdź jakie wyzwanie realizuje FlowDog.

Administracja

Czytaj więcej

Automatyzacja procesów w sektorze administracji pozwoli ograniczyć liczbę błędów i znacznie przyspieszyć powtarzalne zadania, zwiększając ich spójność działania. Korzyści wynikające z wykorzystania systemu zarządzania przepływem pracy Workflow są szczególnie widoczne w przypadku, w którym nad danym zagadnieniem pracuje wiele osób często rozrzuconych po różnych wydziałach.

Produkcja

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Ostatnie lata to okres rosnącej konkurencji w branży produkcyjnej. Jedynymi możliwymi odpowiedziami na taką sytuacje są: ciągłe obniżanie kosztów działalności oraz wykreowanie unikalnych, niemożliwych do skopiowanie dla konkurencji, cech własnej firmy lub jej produktów. Sprawdź zastosowanie LowCode dla firm produkcyjnych.

Facility Managment

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

W branży Facility Management ludzie i zarządzanie nimi odgrywa szczególnie ważną rolę. Sektor zarządzania obiektami większość swoich pracowników posiada w infrastrukturze rozproszonej. Sprawdź Kompleksowe zarządzanie infrastrukturą w terenie dla branży FM.

Energetyka

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dzisiejsza Energetyka to szereg skomplikowanych procesów, podlegających szybkim zmianom i wymagających podejmowania błyskawicznych decyzji. Do podjęcia tych właściwych wymagana jest analiza wielkiej ilości danych – od etapu produkcji przez etap dystrybucji aż do wpływu na systemy prokonsumenckie. Sprawdź jakie wyzwanie realizuje FlowDog.

Administracja

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Automatyzacja procesów w sektorze administracji pozwoli ograniczyć liczbę błędów i znacznie przyspieszyć powtarzalne zadania, zwiększając ich spójność działania. Korzyści wynikające z wykorzystania systemu zarządzania przepływem pracy Workflow są szczególnie widoczne w przypadku, w którym nad danym zagadnieniem pracuje wiele osób często rozrzuconych po różnych wydziałach.

Ochrona i Nadzór Techniczny

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dbaj o bezpieczeństwo,, definiuj patrole, posterunki, przydzielaj zadania, kontroluj i dokumentuj jakość wykonania usługi a także zarządzaj sytuacjami kryzysowymi. System nadzoru ruchu na bramach wjazdowych pozwoli na efektywną kontrolę. Zbieraj i analizuj dane, twórz raporty, analizuj informacje o zagrożeniach, dokonuj pomiaru czasu poszczególnych etapów pracy wartowników.

Telekomunikacja

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

FlowDog wywodzi się z Telekomunikacji, a branża ta najszybciej podążą za postępem technologicznym. Telekomunikacja rozwija się bardzo szybko z coraz większym poziomem zaawansowania standardów telekomunikacji bezprzewodowej. Sprawdź jakie możliwości daje FlowDog.

Przemysł i Usługi

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Głównym czynnikiem konkurencji w najbliższym okresie będzie wykorzystanie technologii związanych z Przemysłem 4.0. Dodatkowo obniży się możliwość konkurowania zatrudnianiem taniej siły roboczej. Chcąc rozwijać procesy robotyzacji i automatyzacji w polskim przemyśle, kluczowe jest szerzenie wiedzy na temat korzyści, jakie z nich wynikają, oraz obalanie stereotypów. Transformacja jest nieunikniona, przedsiębiorstwa, które szybko dostrzegą stojące za nią możliwości i zdecydują się na zastosowanie nowych technologii mają szansę zyskać przewagę i stać się liderem na rynku.

Transport i Logistyka

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Planowanie dostaw oraz automatyczne generowanie raportów i analiz jest kluczowe w rozwoju firm z sektora Transportu i Logistyki. Sprawdź jakie najnowsze technologie oferuje FlowDog w dziedzinie informacji logistycznej.

FMCG

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Duża konkurencyjność, mnogość produktów i klientów wymaga szybkiej reakcji na zmieniające się potrzeby w branży. Sprawdź wsparcie FlowDog w zakresie przyspieszania procesów w sektorze FMCG.

Budownictwo

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Realizacja prac budowlanych to długi skomplikowany proces, wymagający doboru właściwych ludzi i narzędzi. Dzisiaj już nikt nie wyobraża sobie projektowanie obiektów budowlanych bez wykorzystania narzędzi informatycznych. Sprawdź zastosowanie FlowDog.

E-commerce

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Bez względu na etap rozwoju biznesu e-commerce warto sprawdzić możliwości automatyzacji obsługi klienta i usprawnienia procesów zarządzaniem asortymentem, aktualizowaniem stanów magazynowych, ustalania cen produktów oraz integracji z hurtowniami zewnętrznymi. Porzuć ręczne dodawanie produktów czy monitorowanie stanów magazynowych. Nie daj się wyprzedzić konkurencji, stwórz biznes e-commerce oparty na automatyzacji.