Artykuły blogowe

Czym jest data mining?

 

Skuteczne i mądre zarządzanie ogromnymi bazami danych to bardzo ważny element rozwoju współczesnych firm. Bagatelizowanie procesów analitycznych to nic innego, jak działanie po omacku. Wdrażanie w przedsiębiorstwach rozwiązań do pozyskiwania, drążenia i wydobywania danych umożliwia odpowiedzialne kierowanie biznesem. Zalet implementacji rozwiązań typu data mining jest znacznie więcej, o czym dowiesz się z tego artykułu.

Data mining – definicja pojęcia

Data mining to inaczej eksploracja danych. Jest to analityczny proces, polegający na przekształcaniu przez firmy „surowych” danych w przydatne informacje. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą dowiedzieć się więcej o swoich klientach. Odkrywają, czym klienci są zainteresowani oraz co chcą kupić. Data maining umożliwia rozpoznawanie trendów oraz wzorców. Służy również do wykrywania oszustw i filtrowania spamu. Wdrożenie rozwiązań data mining pozwala także na:

  • szukanie klientów przynoszących zyski
  • zrozumienie potrzeb klientów
  • przewidywanie utraty klientów
  • przewidywanie sprzedaży i zapasów
  • tworzenie skutecznych strategii marketingowych
  • korygowanie danych w procesach ETL
  • programowanie predykcyjne.

Techniki data mining

Eksploracja danych zaczyna się od zbierania przez organizacje danych i przechowywania ich na własnych serwerach lub w chmurach. Analitycy i informatycy określają sposoby zarządzania tymi danymi. Wykorzystując do tego zaawansowane narzędzia, organizują i sortują dane na podstawie wyników użytkownika. Następnie generują dane w łatwym do przedstawienia i analizowania formacie, zazwyczaj w postaci tabeli lub wykresów. Istnieje wiele technik data mining, za pomocą których można przekształcać ogromne zbiory informacji.

Śledzenie wzorców

Śledzenie wzorców to jedna z najbardziej podstawowych technik data minig. Zazwyczaj umożliwia rozpoznawanie odchyleń w danych, które pojawiają się w regularnych odstępach czasu. Najprostszy przykład to obserwacja zjawisk tego typu – sprzedaż fajerwerków gwałtownie rośnie przed sylwestrem.

Sieci neuronowe

Sieci neuronowe są systemami obliczeniowymi z połączonymi węzłami. Wykorzystują algorytmy głębokiego uczenia się, naśladujące pracę ludzkiego mózgu. Dzięki tej technice eksploracji danych możliwe jest przewidywanie nowych obserwacji na podstawie innych obserwacji. Algorytmy mają zdolność rozpoznawania ukrytych prawidłowości i korelacji w nieprzetworzonych danych. Oprogramowanie nieustannie się uczy i z czasem jego funkcje stają się jeszcze doskonalsze.

Asocjacja

Reguły asocjacyjne spotyka się czasem pod nazwą „analizy kosztów rynkowych”. Ta technika data mining polega na wyszukiwaniu zależności między zmiennymi. Bardzo często wykorzystuje się ją do analizy transakcji sprzedaży lub w różnych celach w e-commerce.

Klastrowanie

Klastrowanie to inaczej grupowanie obiektów o podobnych właściwościach. W wyniku tej operacji eksploracji danych powstają klastry. Dzięki temu firma jest w stanie dowiedzieć się, czy klienci tworzą grupy. Wobec tego można lepiej budować i dostosowywać działy obsługi klienta.

Regresja

Regresja służy do identyfikacji prawdopodobieństwa wystąpienia określonej zmiennej z wzięciem pod uwagę obecności innych zmiennych. Ta technika data mining wykorzystywana jest głównie jako forma planowania i modelowania. Dzięki niej możliwe jest odkrycie dokładnego związku między przynajmniej dwiema zmiennymi w określonym zestawie danych.

Predykcja

Analiza predykcyjna to jedna z najcenniejszych technik data mining. Polega na wykorzystywaniu informacji historycznych do budowania modeli graficznych lub matematycznych. Służą one później do prognozowania przyszłych wyników. W ten sposób można prześledzić historię kredytową klienta oraz jego zakupy z przeszłości, by przewidzieć ryzyko kredytowe w jego przypadku.

Narzędzia do data mining

FlowDog, dostarczając systemy do obsługi procesów biznesowych, oferuje również rozwiązanie Task & Process Mining. Dzięki temu właściciele i managerowie firm mogą odkrywać wiedzę o procesach biznesowych własnej działalności, która nie jest dostępna bez szczegółowej analizy. Task & Process Mining można wykorzystać do:

  • zautomatyzowanego tworzenia modeli procesów wewnętrznych
  • sprawdzania tych modeli ze stanem faktycznym
  • ulepszania i poprawiania ścieżek procesowych oraz samych modeli.

Zastosowanie data mining w firmie ma wiele zalet. Rozwiązanie wspiera pracowników w diagnozowaniu problemów i znajdowaniu optymalnych rozwiązań. Niekwestionowanym atutem Task & Process Mining jest możliwość łączenia danych rozproszonych w różnych aplikacjach biznesowych. Narzędzie pozwala specjalistom na dokonywanie pogłębionej analizy procesów, a także na szybką identyfikację tzw. wąskich gardeł – problemów z wydajnością.

FlowDog

biznes@flowdog.io

Bądź na bieżąco - subskrybuj nasz newsletter.

Zapisz się do newslettera

Zarządzanie sprzedażą

Konfiguruj działania zespołów tak, aby osiągnąć efektywność organizacyjną. Z narzędziem do zarządzania sprzedażą, jakim jest FlowDog, możesz sprawnie i automatycznie tworzyć czytelne wykresy i raporty, przeglądając przy tym całą historię zdarzeń. Uporządkujesz całą historię korespondencji i zdarzeń w zarządzaniu procesem sprzedaży.


Czytaj więcej

System OCR – technologia rozpoznawania znaków

Zacznij poświęcać mniej czasu na tzw. papierkową robotę i wprowadzanie faktur z plików PDF. Zyskaj pewność, że wszystkie Twoje faktury będą zaksięgowane tak szybko, jak to możliwe!


Czytaj więcej

Elektroniczny obieg dokumentów w firmie

Zarządzanie zdalne procesami i zadaniami! Z FlowDog możesz pracować z dowolnego miejsca i bez ograniczeń korzystać z elektronicznego systemu obiegu dokumentów, a także zarządzać wszystkimi dokumentami i zadaniami z poziomu aplikacji mobilnej. Dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów firmy oszczędzają czas i pieniądze, a pracownicy pracują wydajniej z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa danych.


Czytaj więcej

Usługi w terenie

Zyskaj kontrolę nad ilością i jakością wykonywanej przez pracowników terenowych. Dzięki naszemu systemowi z jednej strony uzyskasz możliwość zlecania zadań pracownikom w terenie, kontrolowania czy, jak i kiedy są realizowane. Umożliwisz im też bieżący kontakt z centralą firmy w najlepiej dopasowany do ich potrzeb sposób – czyli bez konieczności wyjmowania i uruchamiania komputera.


Czytaj więcej
Rozwiązania flowdog
PRZECZYTAJ TAKŻE