Artykuły blogowe

Co to jest PLM (zarządzanie cyklem życia produktu)?

 

Słysząc „produkt”, każdy wyobraża sobie coś innego. Dla jednych to elektroniczna zabawka pretendująca do miana najnowszego osiągnięcia technologii, dla innych – odzieżowy must-have sezonu lub kolejny mebel dopełniający aranżację mieszkania. Ile osób, tyle skojarzeń. Jedno w kwestii produktu nie ulega wątpliwości ani nie jest kształtowane przez indywidualne preferencje – produkt (jakikolwiek) powstaje, żyje (wkraczając w coraz to nowsze etapy i przechodząc kolejne fazy) i, finalnie, umiera. Produktem trzeba więc umiejętnie zarządzać, by karuzela biznesu nie przestała się kręcić, a dynamika rynku pozostała niezaburzona. Ważną rolę odgrywa tu coś, co znane jest jako PLM.

PLM – co to jest?

PLM – od angielskiej nazwy Product Lifecycle Management – to zespół działań biznesowych mających na celu zarządzanie cyklem życia produktu (tak właśnie brzmi dokładne tłumaczenie angielskiego terminu). Zarządzanie produktem jest kompleksowe i odbywa się na każdym etapie jego cyklu życia, począwszy od koncepcji, przez rozwój, wytwarzanie czy dostawę, na serwisie i utylizacji kończąc.

PLM może być wykorzystywane przez firmy do zarządzania zmianami produktów. Umożliwia efektywne zarządzanie danymi produktu (Product Data Management) oraz pomaga kontrolować łańcuch dostaw.

Cykl życia produktu – fazy

By lepiej zrozumieć PLM należy zacząć od wyjaśnienia, czym dokładnie jest cykl życia produktu. Jest to proces, który opisuje etapy, przez które przechodzi produkt od momentu wprowadzenia go na rynek aż po jego wycofanie z rynku.

Fazy cyklu życia produktu to:

 1. wprowadzenie – produkt jest nowością na rynku, jego sprzedaż jest niska, a koszty produkcji i promocji są wysokie
 2. wzrost – sprzedaż produktu rośnie, a koszty jednostkowe produkcji maleją
 3. dojrzałość – sprzedaż stabilizuje się, produkt jest dobrze znany na rynku, a konkurencja jest duża
 4. spadek – sprzedaż produktu maleje, a konkurencja wypiera produkt z rynku

 

cykl życia produktu

Cykl życia produktu – przykład telefonu komórkowego:

Dla przykładu weźmy telefon komórkowy. Na początku, gdy telefon jest na rynku nowością, jego sprzedaż jest niewielka, a koszty produkcji i promocji wysokie. W miarę jak telefon zyskuje popularność, jego sprzedaż rośnie, a koszty jednostkowe produkcji

maleją. Gdy telefon staje się dojrzałym produktem, sprzedaż stabilizuje się, ale konkurencja na rynku jest duża. Po pewnym czasie, gdy pojawiają się nowsze modele telefonów, sprzedaż maleje, a produkt jest wypierany z rynku. Ostatecznie, telefon jest wycofywany ze sprzedaży. Tym samym kończy się jego cykl życia. Firma musi wtedy podjąć szereg działań związanych z zakończeniem jego obecnoś

ci na rynku, jak sprzedaż ostatnich egzemplarzy, zakończenie promocji, recykling, sprzedaż praw do produkcji czy powiadomienie klientów o wycofaniu produktu ze sprzedaży. Wszystko to jest częścią procesu zarządzania cyklem życia produktu i ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu wycofania produktu na wizerunek firmy oraz jej wyniki finansowe.

Jak działa zarządzanie cyklem życia produktu (PLM)?

PLM to zespół procesów, które mają usprawnić projektowanie, produkcję, sprzedaż, a także wszelkie usługi posprzedażowe. Jest to możliwe dzięki cyfrowym danym, które są gromadzone w sposób scentralizowany, a następnie przetwarzane w celu uzyskania i udostępnienia informacji związanych z danym produktem, w każdej fazie jego życia.

„Cykl życia produktu” nie jest bynajmniej pojęciem nowym, ale dopiero obecny rozwój technologiczny, pozwalający na gromadzenie i przetwarzanie danych w chmurze, stwarza możliwości rozciągnięcia siatki działań wchodzących w skład strategii zarządzania na poddostawców, producentów, użytkowników czy firmy zajmujące się utylizacją zużytych produktów. Pozytywnie wpływa to na realizację poszczególnych zadań (wzrost efektywności i jakości) oraz pozwala ograniczać koszty związane z projektowaniem nowych produktów i wprowadzaniem ich na rynek.

PLM to odpowiedź na potrzeby współczesnych firm

Wytwarzanie produktu można porównać do realizacji projektu, którego podstawowymi cechami zawsze są wieloetapowość i konieczność dobrego rozplanowania działań oraz budżetu tak, by praca nad jego wykonaniem przebiegała sprawnie i efektywnie. Faktem, który może przyprawiać o lekki ból głowy, jest to, że każda faza realizacji takiego projektu (np. tworzenie harmonogramu, projektowanie wyrobów, zamawianie komponentów czy przygotowywanie kosztorysów) może odbywać się w innym środowisku informatycznym czy opierać się na różnych oprogramowaniach. Oprogramowania takie to np. CAD (computer-aided design), czyli oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo, CAM (computer-aided manufacturing), czyli wytwarzanie wspomagane komputerowo, czy CAE (computer-aided engineering), czyli inżynieria wspomagana komputerowo.

Ostateczny sukces projektu w dużej mierze zależy od tego, jak sprawnie przebiegają komunikacja i wymiana informacji między osobami (zespołami) odpowiedzialnymi za pracę na poszczególnych etapach. Dotychczasowy model współpracy – zakładający raportowanie podczas narad i spotkań czy choćby wymianę informacji w formie telefonicznej lub mailowej – nie dość, że nie gwarantuje dostępu do najnowszych informacji, to jeszcze wiąże się z koniecznością ręcznego wprowadzania danych, co z kolei prowadzi do pomyłek i opóźnień. PLM to odpowiedź na potrzeby firm, którym zależy na zniwelowaniu takiego ryzyka.

Oprogramowanie PLM to swego rodzaju baza wiedzy dostępnej dla wszystkich, stale aktualizowana przez programy i zapewniająca wszystkim zaangażowanym w projekt ciągły dostęp do spójnych i rzetelnych danych. Taki scentralizowany system PLM, skupiający się na pozyskiwaniu maksymalnych przychodów z powtarzających się procesów, może zrewolucjonizować metody zarządzania danymi produktów poprzez wyposażenie firm w technologicznie zaawansowane narzędzia do pozyskiwania i analizy danych.

PLM system od FlowDog, czyli realizuj procesy biznesowe sprawniej

Nowoczesne oprogramowanie do zarządzania cyklem życia produktu oferuje FlowDog. To kompleksowe rozwiązanie, które stanowi nieocenione narzędzie dla każdego przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne na rynku i efektywnie zarządzać swoimi produktami.

PLM system oferowany przez FlowDog cechuje się integracją z innymi systemami zarządzania w przedsiębiorstwie, takimi jak systemy ERP czy CRM, co umożliwia łatwe zarządzanie danymi produktu na każdym etapie jego cyklu życia. Integracja taka umożliwia ponadto lepsze planowanie i kontrolowanie kosztów, co przekłada się na wyższą rentowność biznesu. Więcej na temat integracji systemów informatycznych można przeczytać w artykule Na czym polega integracja systemów informatycznych?

System PLM od FlowDog jest też wyposażony w narzędzia umożliwiające współpracę między różnymi działami firmy, co zwiększa efektywność procesów biznesowych i pomaga w szybkim i sprawnym wprowadzaniu innowacji na rynek. Co ważne, PLM system jest skalowalny, co oznacza, że może być dostosowany do potrzeb przedsiębiorstwa, zarówno pod względem funkcjonalności, jak i zakresu użytkowania.

Jakie są wymierne korzyści płynące z wykorzystania systemu PLM?

Firmy, które decydują się sięgnąć po oprogramowanie PLM od FlowDog, mogą zaobserwować wzrost wydajności i efektywności w sposobie zarządzania cyklem życia produktu. Jakich konkretnie korzyści można się spodziewać? Lista obejmuje między innymi:

 • utworzenie kompendium wiedzy dostępnej dla każdego
 • ujednolicenie systemu gromadzenia informacji zaspokajającego zróżnicowane potrzeby w kwestii danych potrzebnych do zarządzania projektami
 • możliwość efektywnego zarządzania dokumentami
 • zoptymalizowanie procesów prowadzące do redukcji kosztów projektowania
 • poprawę współpracy na różnych etapach tworzenia i rozwoju produktów prowadzącą do zwiększenia efektywności strategii biznesowych i marketingowych
 • skuteczne monitorowanie zmian w całym cyklu życia produktu
 • wkroczenie na drogę innowacji, kreatywności i błyskawicznego rozwoju
 • wzrost efektywności systemu monitorowania potrzeb rynkowych.

Zarządzanie cyklem życia produktu niemal z dnia na dzień zyskuje na znaczeniu. Nic dziwnego – właściwe strategie marketingowe to dziś klucz do sukcesu, z czego powinna zdawać sobie sprawę każda organizacja, która chce pozostać konkurencyjna na rynku (a to, jak wiemy, jest dziś nie lada wyzwaniem). Ostateczny sukces biznesowych przedsięwzięć zależy od sprawnej realizacji procesów, utrzymania wysokich standardów produkcyjnych i dostarczania na rynek produktów doskonałej jakości w atrakcyjnych cenach. PLM pozwala zachować pełną kontrolę nad tymi obszarami na każdym etapie życia produktu, przynosząc firmom szereg wymiernych korzyści.

FlowDog

biznes@flowdog.io

Bądź na bieżąco - subskrybuj nasz newsletter.

Zapisz się do newslettera

Task & Process Mining

To obszar, który jest naturalnym rozszerzeniem prowadzonej przez nas działalności w zakresie dostarczania systemu do obsługi procesów biznesowych. Rozszerzenie to polega na udostępnianiu narzędzi, które umożliwiają wyszukiwanie pewnych zależności, prawidłowości, zatorów czy tzw. potencjałów optymalizacyjnych.


Czytaj więcej

Serwis

Zarządzaj procesami serwisowymi – od naprawy ekspresów do kawy czy pojazdów, przez konserwację obiektów w terenie, po reparację różnego rodzaju ciężkich maszyn np. z branży budowlanej czy produkcyjnej. Dzięki systemowi FlowDog zyskuje się możliwość automatycznego zarządzania serwisem we wspomnianych gałęziach i błyskawiczną reakcję na problem.


Czytaj więcej

Produkcja

Przenieś produkcję w świat Przemysłu 4.0. Oprogramowanie dla produkcji pozwoli efektywnie planować produkcję, monitorować realizację i kontrolować cały proces produkcyjny. FlowDog to elastyczne, zintegrowane narzędzie do zarządzania procesem produkcji i procesami towarzyszącymi.


Czytaj więcej

Zarządzanie sprzedażą

Konfiguruj działania zespołów tak, aby osiągnąć efektywność organizacyjną. Z narzędziem do zarządzania sprzedażą, jakim jest FlowDog, możesz sprawnie i automatycznie tworzyć czytelne wykresy i raporty, przeglądając przy tym całą historię zdarzeń. Uporządkujesz całą historię korespondencji i zdarzeń w zarządzaniu procesem sprzedaży.


Czytaj więcej

Elektroniczny obieg dokumentów w firmie

Zarządzanie zdalne procesami i zadaniami! Z FlowDog możesz pracować z dowolnego miejsca i bez ograniczeń korzystać z elektronicznego systemu obiegu dokumentów, a także zarządzać wszystkimi dokumentami i zadaniami z poziomu aplikacji mobilnej. Dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów firmy oszczędzają czas i pieniądze, a pracownicy pracują wydajniej z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa danych.


Czytaj więcej
Rozwiązania flowdog
PRZECZYTAJ TAKŻE