Artykuły blogowe

Co to jest wizualizacja danych i jakie daje nam możliwości?

Twoja firma codziennie generuje coraz większą liczbę różnego rodzaju danych, od sprzedażowych i marketingowych po administracyjne, finansowe i wiele innych. W takiej sytuacji coraz trudniej jest zapanować nad ich obiegiem, weryfikacją i prawidłową analizą. Niezależnie od tego, czy kierujemy działem w firmie, czy całą firmą, podejmowanie decyzji na podstawie wizualizacji danych biznesowych jest niezbędne w rozwoju biznesu.

Czym jest wizualizacja danych biznesowych?

Wizualizacja danych biznesowych to przedstawienie danych w formie obrazów. W jej celu wykorzystuje się elementy wizualne, takie jak diagramy, wykresy, grafy czy mapy. Ułatwia to zrozumienie trendów oraz nieprawidłowości, jakie występują w zbiorach informacji.

Możliwość interaktywnej wizualizacji pozwala lepiej zrozumieć daną koncepcję z uwzględnieniem tego na grafikach i diagramach. Użytkownik może je dowolnie zmieniać, przetwarzać i wyświetlać – w sposób dla niego atrakcyjny. Funkcje wizualizacji danych przestrzennych powinny być elementami nowoczesnych narzędzi technologicznych. Odgrywają one kluczową rolę w zaawansowanej analityce. Procesowanie dużej liczby informacji i jej wizualizacja pozwalają użytkownikom szybciej podejmować trafne decyzje.

Dlaczego warto wizualizować informacje?

Informacje przedstawione w surowej formie mogą być przytłaczające i trudne do zinterpretowania. Wizualizacja danych pomaga szybko i łatwo je zrozumieć. Proste diagramy czy interaktywne wykresy umożliwiają silniejsze zaangażowanie w treść. To efekt tworzenia połączeń, które nie zawsze są oczywiste w przypadku zwykłego tekstu lub nieprzekształconych faktów i liczb. Dzięki wizualizacji firmy mogą wykorzystywać dane do podejmowania bardziej świadomych decyzji. Najważniejsze zalety tego rozwiązania to:

 • Kompaktowość danych – odpowiednie wykresy i diagramy sprawiają, że przedstawione informacje są bardziej czytelne. W związku z tym odbiorca potrzebuje mniej czasu na ich analizę. Dobry diagram będzie także zrozumiały dla osób, które nigdy nie miały styczności z konkretnymi danymi czy ich dużą liczbą.
 • Czytelność – wykresy powinny przedstawiać kluczowe informacje. Odpowiednio przefiltrowane diagramy potrafią uprościć odbiór bardzo złożonych danych. Mogą też wskazać miejsca, które wymagają pogłębionej analizy.
 • Znajdowanie błędów – program do wizualizacji danych pomaga w relatywnie łatwy i szybki sposób znaleźć tzw. wąskie gardła. Umożliwia to poprzez wykrywanie błędów w przetwarzanych informacjach. Z kolei praca z danymi pozbawionymi błędów wpływa na większą dokładność przedstawianych informacji.
 • Lepsza analiza – wizualizacja danych przestrzennych niezwykle ułatwia wydobywanie pożądanych informacji. Można je wykorzystać do tworzenia czytelnych zestawień i szczegółowych analiz.

Wizualizacja danych biznesowych w praktyce – przykłady

Wizualizacja danych jest stosowana w różnych dziedzinach biznesowych. Wykorzystuje się ją w sprzedaży, marketingu, finansach czy zarządzaniu zasobami ludzkimi. Rozwiązanie to pomaga w analizie trendów rynkowych. Umożliwia też identyfikację obszarów wymagających ulepszeń lub optymalizacji. Usprawnia pracę w kwestii monitorowania wydajności, raportowania i podejmowania decyzji strategicznych. W praktyce wizualizacja wykorzystywana jest w takich obszarach jak:

 • Analiza sprzedaży – poprzez wykorzystanie wykresów liniowych, słupkowych i kołowych do porównywania sprzedaży różnych produktów lub danych regionalnych, a także do śledzenia zmian w czasie.
 • Raporty finansowe – w postaci wykresów i diagramów dotyczących bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływu gotówki. W tych przypadkach wizualizacja może pomóc w szybszym i łatwiejszym zrozumieniu sytuacji finansowej firmy.
 • Analiza trendów – poprzez śledzenie trendów takich jak wzrost lub spadek sprzedaży, zmiany w preferencjach klientów lub wzrost kosztów.
 • Monitoring wydajności – ponieważ wizualizacja dotycząca wydajności pracowników i procesów biznesowych pomaga firmom w identyfikacji obszarów wymagających ulepszeń i optymalizacji.
 • Planowanie strategiczne – w tym przypadku wizualizacja może pomóc firmom w lepszym zrozumieniu ich otoczenia biznesowego – mowa o trendach rynkowych czy zachowaniach klientów i konkurencji. Dzięki temu można istotnie usprawnić planowanie i podejmowanie decyzji strategicznych.
 • Analiza ryzyka – gdzie umożliwia uniknięcie strat finansowych lub zmiany w warunkach rynkowych. Może też pomóc firmom w identyfikacji i minimalizacji ryzyka oraz sytuacji kryzysowych.

Rodzaje wizualizacji danych

Rodzaje wizualizacji danych zależą od rodzaju wskaźników, które chcemy przedstawić. W tym przypadku istotny jest także cel, który zamierza się osiągnąć za pomocą demonstracji. Dlatego ważne jest, aby wybrać odpowiednią formę wizualizacji, która najlepiej odpowiada potrzebom i celom danej organizacji. Do najpopularniejszych rodzajów wizualizacji danych biznesowych zalicza się:

 • Wykresy liniowe – przedstawiają zmiany danych w czasie, często używane do analizy wzrostów i spadków.
 • Wykresy słupkowe – przedstawiają dane w postaci słupków. Dzięki temu porównywanie wartości dotyczących różnych kategorii staje się łatwiejsze.
 • Wykresy kołowe – przedstawiają procentowy udział wartości w całkowitej sumie. Jest to przydatne do analizy udziałów rynkowych lub alokacji zasobów.
 • Mapy cieplne – przedstawiają dane w postaci kolorów na mapie. Dzięki temu szybko można dostrzec określone wzorce wzorców lub różnice między obszarami.
 • Diagramy drzewa – przedstawiają dane w postaci drzewa, co pomaga w analizie hierarchii i relacji między danymi.
 • Sieci neuronowe – przedstawiają dane w postaci węzłów i połączeń. Ten rodzaj wizualizacji usprawnia analizę złożonych i interaktywnych danych.
 • Dashboardy – przedstawiają wiele typów wizualizacji w jednym miejscu. Umożliwia to szybkie i kompleksowe przeglądanie danych.

Wizualizacja danych biznesowych – rosnący trend dla małych i dużych firm

Według badania przeprowadzonego przez firmę Gartner w 2021 roku 71% organizacji stosuje lub planuje stosować wizualizację danych w swoich procesach biznesowych. W porównaniu z poprzednim rokiem oznacza to wzrost o 6%. Blisko 80% pracowników biznesowych uważa, że ​​wizualizacja danych pomaga im w podejmowaniu lepszych decyzji.

Ponadto wizualizacja danych została uznana za kluczowy trend w dziedzinie analityki biznesowej. Według raportu technologia ta umożliwia łatwiejsze zrozumienie i analizę danych, a także ułatwia komunikację z interesariuszami biznesowymi.

Statystyki sugerują, że popularność wizualizacji danych wśród firm i organizacji wzrasta. Nowe technologie są coraz bardziej doceniane przez pracowników biznesowych. Stanowią one dla nich ważne narzędzie w codziennej pracy.

Wizualizacja danych dla małych firm

Wizualizacja danych biznesowych jest ważnym narzędziem, które może pomóc zarówno małym, jak i dużym firmom. Małe przedsiębiorstwa działają z ograniczonym budżetem i niedużym zespołem. Dlatego zazwyczaj mają mniejszą ilość danych do analizy. Jednak wizualizacja danych pomaga mniejszym podmiotom w skutecznym monitorowaniu kluczowych metryk, takich jak sprzedaż, marketing czy finanse.

Wizualizacja danych biznesowych dla średnich firm

Wizualizacja to rozwiązanie, z którego chętnie korzystają średnie firmy. Organizacje zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników, z obrotem poniżej 50 mln euro, dysponują już pewną ilością danych do analizy. Jednocześnie nie mają one tak dużych zasobów finansowych i kadrowych jak duże korporacje.

Dzięki wizualizacji danych średnie firmy mogą szybciej i łatwiej analizować swoje dane, a co za tym idzie – podejmować lepsze decyzje biznesowe. Rozwiązanie to pomaga im identyfikować trendy, porównywać dane okresowe czy wykrywać anomalie. Wszystko to sprowadza się do łatwiejszego zrozumienia złożonych informacji biznesowych przez wyspecjalizowanych pracowników. Wdrożenie tego rozwiązania w średnim przedsiębiorstwie z pewnością jest jednym z istotnych punktów w dążeniu do bycia dużym podmiotem.

Wizualizacja danych dla dużych firm

Dla dużych firm wizualizacja danych jest szczególnie ważna. To efekt ogromnej ilości danych, które muszą przetwarzać i weryfikować każdego dnia. Korporacje wykorzystują wizualizacje danych biznesowych do podejmowania strategicznych działań na podstawie złożonych analiz. Dzięki temu są w stanie skrupulatnie monitorować wydajność zespołów oraz procesów i systemów korporacyjnych, wykrywać nowe okazje biznesowe czy sprawniej zarządzać budżetem.

Należy pamiętać, że różne firmy potrzebują odmiennych rodzajów wizualizacji danych. Dobór narzędzia i jego funkcji zależy od potrzeb biznesowych. Małe podmioty zazwyczaj korzystają z prostych wykresów i tabel. Najwięksi gracze na rynku mogą z kolei potrzebować bardziej zaawansowanych narzędzi do wizualizacji danych. Takich, które oferują interaktywne dashboardy czy narzędzia do analizy predykcyjnej.

Program do wizualizacji danych niezbędny w każdym przedsiębiorstwie

Prognozy, które opieramy na danych firmowych oraz rynkowych, przedstawiane za pomocą wizualizacji danych przestrzennych, pomagają kadrom zarządzającym podejmować kluczowe decyzje na czas. Rozwiązanie to zapewnia przewagę nad konkurencją i korzystnie wpływa na rozpoznawalność marki na rynku.

Aby móc długotrwale i efektywnie rozwijać biznes, należy rozumieć dynamikę rozwoju rynku i panować nad logiką istotnych danych. Program do wizualizacji pozwala porównywać się do konkurencji także w odniesieniu do obecnych trendów.

Rozwój technologii sprawia, że powstaje coraz więcej narzędzi do wizualizacji danych. Ich elastyczność umożliwia szybkie wprowadzanie zmian, ułatwiając użytkownikowi wnikliwą i łatwą analizę efektywności.

Zatem powiedzenie „jeden obraz znaczy więcej niż tysiąc słów” nabiera w świecie Business Intelligence nowego i szczególnego znaczenia. Odpowiednie wizualizacje mogą bowiem efektywnie odkryć ważne informacje, a to z kolei może wpłynąć na zwiększenie wydajności prowadzonego biznesu.

FlowDog

biznes@flowdog.io

Bądź na bieżąco - subskrybuj nasz newsletter.

Zapisz się do newslettera

Elektroniczne zarządzanie firmą

Zarządzaj zdalnie procesami i zadaniami! FlowDog pozwala pracować z dowolnego miejsca i bez ograniczeń korzystać z elektronicznego systemu obiegu dokumentów, a także zarządzać wszystkimi dokumentami i zadaniami z poziomu aplikacji mobilnej.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Produkcja

Przenieś produkcję w świat Przemysłu 4.0. Oprogramowanie dla produkcji pozwoli efektywnie planować produkcję, monitorować realizację i kontrolować cały proces produkcyjny. FlowDog to elastyczne, zintegrowane narzędzie do zarządzania procesem produkcji i procesami towarzyszącymi.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Usługi w terenie

Zyskaj kontrolę nad ilością i jakością usług świadczonych przez pracowników terenowych. Z FlowDog zlecaj zadania z poziomu aplikacji, monitoruj statusy, bądź w kontakcie z pracownikami i zwiększaj dosprzedaż terenową!DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Rozwiązania flowdog
PRZECZYTAJ TAKŻE