Artykuły blogowe

Proces produkcyjny — definicja, rodzaje, przykłady

 

Prawidłowo przeprowadzony proces produkcyjny przynosi firmie sporo korzyści. Zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa produkcyjne, jeśli nie chcą ponosić strat finansowych, powinny starannie zaplanować każdy etap prac. Co to jest proces produkcyjny? Jakie są rodzaje procesów produkcyjnych? Czym jest mapowanie procesów produkcyjnych? Tego dowiesz się, czytając poniższy tekst.

Co to jest proces produkcyjny?

Proces produkcji to pewien zaplanowany ciąg zadań i procedur, których finalnym efektem jest powstanie z góry określonych produktów. Poszczególne działania objęte danym procesem powinny być zoptymalizowane w taki sposób, który umożliwia wytwarzanie produktów dobrej jakości przy jednoczesnej redukcji kosztów.

Ponadto procesy produkcyjne w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym powinny być dopasowane do aktualnych potrzeby rynku. Nie jest pożądana sytuacja, w której firmy produkcyjne mają nadprodukcję lub produkują mniej, mogłoby to wpłynąć negatywnie na ich sytuację finansową oraz doprowadzić do niezaspokojenia potrzeb konsumentów.

Jakie są rodzaje procesów produkcyjnych?

Procesy produkcyjne, które mają miejsce w naszym przedsiębiorstwie, możemy zasadniczo podzielić na procesy technologiczne, procesy transportowe oraz na procesy składowania. W zależności od wielkości firmy oraz właściwości wytwarzanych przedmiotów każdy etap można dodatkowo podzielić na podetapy.

Proces technologiczny

Polega on na bezpośrednim oddziaływaniu na określony materiał. Występuje kilka jego odmian, pierwszą z nich jest proces bezpośredniego oddziaływania. Polega on na obróbce surowca zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami. Drugim rodzajem jest proces naturalny, za pomocą którego możliwa jest przemiana przedmiotu pracy samoczynnie np. proces fermentacji lub proces naturalnego schnięcia. Z kolei proces pomiarowo-kontrolny umożliwia porównanie wytwarzanego produktu ze wzorcowym stanem produktu.

Procesy transportowe

Są to wszelkiego typu operacje mające na celu przemieszczenie produktu. Wyróżniamy transport wewnętrzny, który odbywa się wewnątrz firmy oraz transport zewnętrzny, dzięki któremu możliwe jest dostarczenie materiałów produkcyjnych czy wywóz odpadów.

Procesy składowania

Proces składania ma miejsce, gdy musimy przechować produkt, który jednocześnie nie podlega procesom technologicznym i transportowym.

Jakie są etapy procesu produkcyjnego?

Proces produkcyjny składa się z kilku etapów. Najistotniejsze etapy procesu to:

Pozyskiwanie surowców

Na tym etapie procesu produkcyjnego przedsiębiorstwo na podstawie posiadanych informacji gromadzi materiały, które posłużą do wytworzenia produktów. Jest to kluczowy etap procesu produkcyjnego, gdyż od tego, jakich dostawców firma wybierze oraz po jakiej cenie nabędzie poszczególny surowiec, zależeć będą jej przyszłe ewentualne zyski.

Następnie przedsiębiorca musi porozumieć się z wybranymi dostawcami, którzy gwarantują najwyższą jakość surowców, co do ich ilości, transportu oraz sposobu przechowywania.

Produkcja

Kolejnym etapem jest transformacja zgromadzonych wcześniej zasobów w zaplanowany wcześniej sposób. Od prawidłowego przebiegu tej fazy zależeć będzie jakość produkowanych towarów, a co za tym idzie satysfakcja klientów. Jeżeli produkty nie będą spełniać odpowiednich norm jakości może to spowodować spadek zysków firmy oraz utratę zaufania klientów. W trakcie produkcji szczególnie ważna jest kontrola procesu produkcyjnego.

Adaptacja produktu

Ostatnią fazą procesu jest adaptacja produktu, która jest szczególnie ukierunkowana na marketing towarów i usług. Należy również wziąć pod uwagę transport i magazynowanie produktów. Na tym etapie można oszacować czy założenia firmy odnośnie do procesu produkcji sprawdziły się oraz na tej podstawie wprowadzić ewentualne poprawki. Na sam koniec ustala się ostateczną cenę za produkt, uwzględniając poniesione koszty w trakcie procesu produkcji oraz uwzględniając marżę zysku.

Czym jest mapowanie procesów produkcyjnych?

Mapowanie procesu produkcyjnego jest to graficzne przedstawienie czynności, procedur i zadań procesu produkcji w danej organizacji. Mapa procesu produkcji tworzona jest w celu lepszego poznania i usprawnienia samego procesu produkcji.

Można ją przedstawić poprzez diagram przepływu procesu lub szczegółową mapę procesu. Utworzenie mapy procesu produkcji pomoże ograniczyć marnowanie materiałów używanych w czasie produkcji oraz polepszy komunikację między pracownikami. Za pomocą szczegółowej mapy procesu lub diagramu procesu można szkolić nowych pracowników zaangażowanych w trudne i złożone zadania.

Etapy przygotowania mapy procesów produkcyjnych

Celem mapowania procesu produkcji jest zoptymalizowanie prac w taki sposób, aby firma mogła wytwarzać produkty mogące konkurować na rynku przy jednocześnie jak najniższych kosztach produkcji. Uwidacznia także czas, jaki jest konieczny do wykonania konkretnych działań.

Aby tak się stało, należy dokładnie przedstawić wszystkie czynności procesu produkcyjnego, zaczynając od przyjęcia surowców do magazynu, magazynowania, następnie pobierania surowców z magazynu, poprzez transport, rozładunek i przygotowanie stanowisk pracy, kończąc na kontroli jakości, pakowaniu i magazynowaniu.

Różnica pomiędzy procesem produkcyjnym a technologicznym

Pojęcia „proces produkcyjny” oraz „proces technologiczny” nie są tożsame. Proces produkcji jest pojęciem szerszym i w jego ramach przebiega proces technologiczny oraz wszelkie działania pomocnicze takie jak magazynowanie, transport czy kontrola. Proces technologiczny jest jednym z etapów procesu produkcyjnego, a zarazem jego podstawowym elementem, podczas którego wykonywane są czynności mające nadać materiałom surowym kształt czy postać.

Usprawnienie procesu produkcyjnego

W każdym procesie produkcyjnym należy na bieżąco dokonywać usprawniających zmian, dzięki którym możliwe będzie szybsze i bardziej sprawne realizowanie procedur i zadań produkcyjnych przy jednoczesnym zachowaniu jakości produktu oraz racjonalnym wydatkowaniu. Optymalizacja procesów produkcyjnych powinna być poprzedzona gruntowną analizą.

W jaki sposób kontrolowane są procesy produkcji?

W zależności od rodzaju procesu produkcyjnego oraz jego poszczególnych części, stosowane są różne metody kontroli. Obecnie najczęstszym wybieranym przez przedsiębiorców rozwiązaniem jest nadzór w czasie rzeczywistym, dzięki któremu możliwa jest obserwacja poszczególnych etapów procesu produkcji na bieżąco. Dzięki narzędziom takim jak czujniki i sterowniki oraz oprogramowaniu można skutecznie i szybko przesyłać aktualne dane dotyczące produkcji. Rozwiązanie takie sprawdza się w przypadku ciągłych procesów produkcji, gdzie, jeśli wystąpi problem, może on rzutować na pozostałe etapy procesu. Odpowiednio dobrany model procesu produkcyjnego pozwala monitorować jakość wytwarzanych produktów.

Podsumowanie

W firmach produkcyjnych produkcja to kluczowy proces. Od jego prawidłowego zaplanowania i przeprowadzenia zależy m.in. to czy i ile dana firma zarobi. Obieg surowców potrzebnych do wyprodukowania finalnego produktu powinien być zorganizowany tak, aby nie występowały przestoje w pracy, które generują dodatkowe koszty i rozpraszają pracowników.

 

 

 

FlowDog

biznes@flowdog.io

Bądź na bieżąco - subskrybuj nasz newsletter.

Zapisz się do newslettera

Elektroniczny obieg dokumentów w firmie

Zarządzanie zdalne procesami i zadaniami! Z FlowDog możesz pracować z dowolnego miejsca i bez ograniczeń korzystać z elektronicznego systemu obiegu dokumentów, a także zarządzać wszystkimi dokumentami i zadaniami z poziomu aplikacji mobilnej. Dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów firmy oszczędzają czas i pieniądze, a pracownicy pracują wydajniej z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa danych.


Czytaj więcej

Serwis

Zarządzaj procesami serwisowymi – od naprawy ekspresów do kawy czy pojazdów, przez konserwację obiektów w terenie, po reparację różnego rodzaju ciężkich maszyn np. z branży budowlanej czy produkcyjnej. Dzięki systemowi FlowDog zyskuje się możliwość automatycznego zarządzania serwisem we wspomnianych gałęziach i błyskawiczną reakcję na problem.


Czytaj więcej

Produkcja

Przenieś produkcję w świat Przemysłu 4.0. Oprogramowanie dla produkcji pozwoli efektywnie planować produkcję, monitorować realizację i kontrolować cały proces produkcyjny. FlowDog to elastyczne, zintegrowane narzędzie do zarządzania procesem produkcji i procesami towarzyszącymi.


Czytaj więcej

Zarządzanie sprzedażą

Konfiguruj działania zespołów tak, aby osiągnąć efektywność organizacyjną. Z narzędziem do zarządzania sprzedażą, jakim jest FlowDog, możesz sprawnie i automatycznie tworzyć czytelne wykresy i raporty, przeglądając przy tym całą historię zdarzeń. Uporządkujesz całą historię korespondencji i zdarzeń w zarządzaniu procesem sprzedaży.


Czytaj więcej
Rozwiązania flowdog
PRZECZYTAJ TAKŻE