Artykuły blogowe

Anonimizacja i Pseudonimizacja Danych

 

Czym jest anonimizacja i pseudonimizacja danych? Jak ją wykonać?

W dobie technologicznego rozwoju i nierozerwalnie z nim związanej aktywności internetowej, w którą nieustannie się angażujemy, przetwarzanie danych stało się nieodłącznym elementem zarówno biznesu, jak i życia prywatnego. Dane, które zbieramy o ludziach, często zawierają informacje poufne, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, a nawet historię finansową, czyli szczegóły, które, posługując się nieco prawniczo brzmiącym żargonem, sprawiają, że każdy z nas jest możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. Nic więc dziwnego, że w dzisiejszym świecie, w którym coraz trudniej zachować nam anonimowość a coraz łatwiej paść ofiarą zagrażających naszemu bezpieczeństwu nieuczciwych praktyk, kwestia ochrony danych jest absolutnie kluczowa. Wśród metod stosowanych w celu minimalizacji ryzyka niewłaściwego wykorzystania informacji coraz częściej wymienia się anonimizację i pseudonimizację danych osobowych.

Czym jest anonimizacja danych?

Anonimizacją nazywamy działania, których celem jest uniemożliwienie identyfikacji konkretnej osoby na podstawie zawartych w danym dokumencie informacji.Proces ten jest więc skutecznym sposobem ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, kradzieżą lub jakąkolwiek ingerencją mogącą zagrażać naszemu bezpieczeństwu. Raz usuniętych informacji nie można przywrócić, przez co zanonimizowane dokumenty mogą być udostępniane — nie podlegają bowiem wynikającym z przepisów RODO zasadom dotyczącym ochrony danych osobowych, czyli tych, które mogą być wykorzystane do bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania osoby fizycznej. Nie istnieją też przeciwwskazania w kwestii przetwarzania informacji anonimowych (np. do celów statystycznych). Przykładem anonimizacji może być np. zamiana imienia i nazwiska osoby na inicjały lub całkowite usunięcie nazwiska.

Czym jest pseudonimizacja danych?

Drugim pojęciem niezwykle istotnym w świetle dzisiejszych rozważań jest pseudonimizacja. Jest to proces, w którego wyniku dane zostają przetworzone w sposób, który uniemożliwia powiązanie konkretnego człowieka z tymi danymi bez użycia dodatkowych informacji. Wykazanie związku między danymi a osobą, której one faktycznie dotyczą jest możliwe wyłącznie na podstawie przechowywanych oddzielnie informacji, które muszą być przy tym objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej — lub możliwej do zidentyfikowania — osobie fizycznej.

Czym więc różnią się zanonimizowane dane od danych, które poddano pseudonimizacji? Różnicą, która wysuwa się na pierwszy plan jest to, że te drugie wciąż zawierają informacje osobiste, takie jak imię i nazwisko, ale w zaszyfrowanej formie: dane są po prostu zastępowane jakimś rodzajem kodu, na przykład ciągiem liter lub cyfr. Taki zabieg umożliwia przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w sposób, który zapewnia ich bezpieczeństwo, ale jednocześnie, w razie konieczności, umożliwia powiązanie ich z osobami, których dane dotyczą.

Metody anonimizacji danych, czyli jak chronić informacje?

Proces przekształcania danych powinien być wykonywany zgodnie z określonymi standardami i procedurami, aby zapewnić skuteczną ochronę danych osobowych. Przyjrzyjmy się bliżej najczęściej stosowanym metodom anonimizacji danych (szczegółowy wykaz można znaleźć w opinii 05/2014 w sprawie technik anonimizacji, przyjętej 10 kwietnia 2014 r. przez Grupę Roboczą ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych):

 1. Usuwanie
  Zgodnie z tą metodą, wszystkie dane osobowe są usuwane, aby nie można ich było przypisać konkretnej osobie. Technika ta może być nieskuteczna w przypadku informacji, które pozwalają na połączenie różnych źródeł i ujawnienie tożsamości osoby, której te dane dotyczą.
 2. Maskowanie
  Ta technika polega na zastępowaniu niektórych znaków stałymi symbolami, by uniemożliwić odczytanie informacji. Przykładem takiej techniki jest maskowanie adresów e-mail, w którym część znaków jest zamieniana na symbole „*”.
 3. Pseudonimizacja
  Opisana wyżej pseudonimizacja polega na zamianie posiadanych danych, czyli zastąpieniu ich generowanymi losowo wartościami, takimi jak numery identyfikacyjne lub kody. Pozwala to na obróbkę danych bez ujawniania tożsamości osoby, ale przy zachowaniu możliwości jej zidentyfikowania — jest to możliwe tylko wtedy, gdy wejdziemy w posiadanie odpowiedniego klucza.
 4. Generalizacja
  Generalizacja polega na zmianie precyzji danych, takich jak adresy lub daty urodzenia, na mniej dokładne wartości, w celu utrudnienia procesu identyfikacji konkretnej osoby.
 5. Szyfrowanie
  Jest to forma kryptografii, polegająca na zabezpieczeniu danych osobowych odpowiednim kodem, dzięki czemu są one bezpieczne i nieczytelne dla osób nieuprawnionych.
 6. Hashowanie
  Hashowanie to proces przekształcania danych wejściowych o dowolnej długości na wartość o stałej długości, zwaną „hashem” lub „sumą kontrolną”. Skrót ten jest unikalny dla określonego zestawu danych wejściowych, co oznacza, że ​​jeśli dwa różne zestawy danych wejściowych mają ten sam skrót, to oznacza, że ​​zostały one wygenerowane z takim samym pierwotnym zestawem danych.
 7. Zniekształcanie danych
  Ta technika polega na dodaniu szumu do danych osobowych, takiego jak losowe liczby, aby uniemożliwić ich identyfikację i odtworzenie oryginalnych wartości.
 8. Tokenizacja
  Metoda ta jest często stosowana w sektorze finansowym, choćby w celu zminimalizowania ryzyka ataków na konto użytkownika przeprowadzonych dzięki uzyskaniu dostępu do numeru identyfikacyjnego karty. Technika ta polega na przypisaniu unikalnego tokena każdemu elementowi danych osobowych, a następnie usunięciu oryginalnych danych.

Bezpieczeństwo danych — dlaczego jest tak ważne?

Dlaczego ochrona danych to obecnie temat numer jeden w tak wielu dziedzinach i niszach życia społecznego i zawodowego? Wśród aspektów uznawanych za szczególnie istotne najczęściej wymieniane są:

 1. Ochrona prywatności
  Dane osobowe mogą być wykorzystane do naruszenia prywatności jednostki. Konieczne jest więc zapewnienie, że te informacje pozostaną poufne i nie będą dostępne dla osób trzecich.
 2. Unikanie kradzieży tożsamości
  Dane osobowe mogą być używane do kradzieży tożsamości, co oznacza, że ​​osoba trzecia może wykorzystać te informacje do otwarcia konta bankowego, zaciągnięcia kredytu lub innych działań finansowych dokonywanych w imieniu niczego niepodejrzewającego poszkodowanego.
 3. Zapobieganie oszustwom
  Nasze dane mogą być wykorzystane przez osoby trzecie do podejmowania nielegalnych przedsięwzięć, takich jak oszustwa finansowe, szantaże lub innego rodzaju przestępstwa internetowe, za które grozi pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.
 4. Zgodność z prawem
  Wiele krajów wprowadziło przepisy prawne (np. europejskie RODO lub amerykańska Ustawa o Ochronie Prywatności w Internecie, czyli COPPA), które wymagają, aby przedsiębiorstwa i organizacje zabezpieczały dane osobowe, które przetwarzają (pod groźbą kar finansowych lub innych konsekwencji prawnych).
 5. Ochrona reputacji i zaufanie klientów
  Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych może zniszczyć reputację przedsiębiorstwa lub organizacji, co często prowadzi do znaczącej utraty klientów i skutecznie zniechęca potencjalnych kontrahentów do nawiązania jakiejkolwiek współpracy.

Zapewnienie bezpieczeństwa danych to nie tylko krok w stronę zniwelowania potencjalnych niebezpieczeństw związanych z życiem codziennym, prowadzoną działalnością i niejednokrotnie zakrojoną na globalną aktywnością w sieci — świadomość, że ważne informacje są należycie chronione to także ważny element jakiejkolwiek kampanii mającej na celu wzbudzenie zaufania klienta, kluczowej w procesie budowania potęgi swojej marki.

 

FlowDog

biznes@flowdog.io

Bądź na bieżąco - subskrybuj nasz newsletter.

Zapisz się do newslettera

Elektroniczny obieg dokumentów w firmie

Zarządzanie zdalne procesami i zadaniami! Z FlowDog możesz pracować z dowolnego miejsca i bez ograniczeń korzystać z elektronicznego systemu obiegu dokumentów, a także zarządzać wszystkimi dokumentami i zadaniami z poziomu aplikacji mobilnej. Dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów firmy oszczędzają czas i pieniądze, a pracownicy pracują wydajniej z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa danych.


Czytaj więcej

Serwis

Zarządzaj procesami serwisowymi – od naprawy ekspresów do kawy czy pojazdów, przez konserwację obiektów w terenie, po reparację różnego rodzaju ciężkich maszyn np. z branży budowlanej czy produkcyjnej. Dzięki systemowi FlowDog zyskuje się możliwość automatycznego zarządzania serwisem we wspomnianych gałęziach i błyskawiczną reakcję na problem.


Czytaj więcej

Produkcja

Przenieś produkcję w świat Przemysłu 4.0. Oprogramowanie dla produkcji pozwoli efektywnie planować produkcję, monitorować realizację i kontrolować cały proces produkcyjny. FlowDog to elastyczne, zintegrowane narzędzie do zarządzania procesem produkcji i procesami towarzyszącymi.


Czytaj więcej

Zarządzanie sprzedażą

Konfiguruj działania zespołów tak, aby osiągnąć efektywność organizacyjną. Z narzędziem do zarządzania sprzedażą, jakim jest FlowDog, możesz sprawnie i automatycznie tworzyć czytelne wykresy i raporty, przeglądając przy tym całą historię zdarzeń. Uporządkujesz całą historię korespondencji i zdarzeń w zarządzaniu procesem sprzedaży.


Czytaj więcej
Rozwiązania flowdog
PRZECZYTAJ TAKŻE