Artykuły blogowe

E-paragon - czym jest i kiedy ma zastosowanie?

 

 • Co to jest e-paragon? – podstawa prawna
 • Wystawianie e-paragonów za pomocą kas wirtualnych
 • Które kasy fiskalne dają możliwość stosowania e-paragonów?
 • Jakie zalety ma elektroniczny paragon fiskalny?
 • Co powinno znajdować się na e-paragonach z kas online?
 • E-paragony w smartfonach
 • Podsumowanie
 • Rozwój nowych technologii sprawia, że coraz więcej aspektów życia codziennego ulega procesowi cyfryzacji. W ostatnich latach szczególnie dynamicznie rozwijały się prace nad powszechnym wdrożeniem e-paragonów. Cały proces z uwagi na wysokie obciążenia dla firm oraz potrzebę zaimplementowania nowych technologii został rozłożony w czasie i nadal trwa. Jeśli chcesz się dowiedzieć czym jest e-paragon, które kasy fiskalne dają możliwość stosowania e-paragonów i jakie zalety ma elektroniczny paragon fiskalny, koniecznie przeczytaj poniższy artykuł!

  Co to jest e-paragon? – podstawa prawna

  Art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) nakłada na przedsiębiorców obowiązek ewidencjonowania „sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych” przy wykorzystaniu kas rejestrujących.

  Ten sam artykuł w ustępie 3a mówi, że przedsiębiorcy, którzy ewidencjonują sprzedaż z zastosowaniem kas rejestrujących muszą „wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży w postaci papierowej lub, za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony”.

  Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, szczegółowo reguluje kwestie związane z prowadzeniem ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, a także warunki i sposób używania kas oraz „rodzaje dokumentów składanych w związku z używaniem kas, sposób ich składania oraz wzory tych dokumentów”.

  Ponadto rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii „w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących” oraz rozporządzenie „w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii”, uzupełniają ww. przepisy w zakresie szczegółowych kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

  E-paragon najprościej ujmując, jest to elektroniczna forma tradycyjnego paragonu fiskalnego, który jest dowodem dokonania transakcji. Nie ma przymusu drukowania e-paragonu, gdyż jest on przesyłany nabywcy za jego zgodą. Elektroniczny paragon fiskalny może być przekazany SMS-em, mailem lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej z odpowiednią funkcjonalnością. Obecnie najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest wysyłanie paragonu w formacie .PDF na podany przez klienta adres poczty elektronicznej.

  Wystawianie e-paragonów za pomocą kas wirtualnych

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. „w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania” oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. „w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania” stanowią podstawę prawną do wystawiania e-paragonów za pomocą kas wirtualnych.

  Kasy wirtualne jest to rodzaj kasy rejestrującej mającej postać oprogramowania, które można zainstalować na tablecie lub smartfonie. Nie jest to stricte konkretne urządzenie, ale program i to osoba prowadząca działalność gospodarczą decyduje, czy chce korzystać z tego typu rozwiązania. Mogą posługiwać się nim osoby posiadające status płatnika VAT prowadzące działalność w zakresie m.in.:

  • usług transportu lotniczego, kolejowego, morskiego oraz drogowego,
  • usług hotelarskich i gastronomicznych,
  • świadczeń wynajmu samochodów osobowych z kierowcą,
  • świadczeń związanych z przeprowadzkami, udzielanych na rzecz gospodarstw domowych,
  • usług obiektów noclegowych i turystycznych,
  • zbytu węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla.

  Należy mieć na uwadze, że urządzenia wykorzystywane jako kasy wirtualne powinny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i na bieżąco aktualizowane. Dodatkowo organy podatkowe mogą zażądać od przedsiębiorcy udostępnienia urządzenia, na którym zostało ono zainstalowane. Ponadto podatnik zobowiązany jest poinformować właściwy Urząd Skarbowy o awarii (w ciągu 24 godzin od stwierdzenia wystąpienia awarii) lub utracie urządzenia (w ciągu 3 dni od powzięcia informacji o utracie).

  Które kasy fiskalne dają możliwość stosowania e-paragonów?

  Od 1 maja 2019 r. obowiązują przepisy, które umożliwiają zewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas online. Kasa fiskalna online umożliwia wystawienie e-paragonu oraz jednocześnie przesłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas. Dla prawidłowego przebiegu procesu przepływu informacji kasy online muszą być podłączone do sieci teleinformatycznej. Dodatkowo kasy online muszą być połączone z terminalami płatniczymi.

  Jednak faktycznie dopiero wydane później rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących w pełni umożliwiło wystawianie i wydawanie paragonu w formie elektronicznej bez konieczności drukowania go w kasach online. Opóźnienia związane z pojawieniem się e-paragonów wiązały się m.in. z potrzebą opracowania i wdrożenia nowych funkcji.

  Paragon fiskalny wygenerowany przez kasę rejestrującą on-line powinien być w formie papierowej i elektronicznej lub na prośbę klienta tylko w postaci elektronicznej. Nie każdy przedsiębiorca ma obowiązek stosowania kasy fiskalnej online. Obligatoryjnie ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą tego rodzaju kas rejestrujących mają podmioty, które:

  • sprzedają olej napędowy, benzynę i gaz do silników spalinowych,
  • sprzedają paliwo opałowe wytwarzane z węgla,
  • prowadzą stacjonarne placówki gastronomiczne,
  • świadczą usługi krótkoterminowego zakwaterowania,
  • oferują usługi kosmetologiczne, kosmetyczne i fryzjerskie,
  • świadczące usługi budowlane,
  • działają w branży prawniczej i medycznej.

  Jakie zalety ma elektroniczny paragon fiskalny?

  Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, uzyskują konkretne profity dzięki temu, że mogą wystawić e-paragony. Niektóre z nich to:

  • ograniczenie kosztów zużycia papieru,
  • oszczędność czasu na drukowaniu paragonów,
  • wygodny sposób przechowywania dokumentów,
  • brak ryzyka, zniszczenia lub zgubienia paragonu przez klienta,
  • poprzez zmniejszenie zużycia papieru firma działa proekologicznie.

  Co powinno znajdować się na e-paragonach z kas online?

  Paragon elektroniczny powinien zawierać następujące informację:

  • dane podatnika oraz NIP firmy,
  • oznaczenie „PARAGON FISKALNY”,
  • numer kolejny dokumentu,
  • dane z pozycjami transakcji,
  • łączną wartości sprzedaży brutto,
  • wartość podatku należnego,
  • numer kasy i oznaczenie kasjera,
  • numer paragonu,
  • datę i czas zakończenia transakcji.

  E-paragony w smartfonach

  Od września 2023 r. posiadaczom aplikacji e-paragony zostaną udostępnione nowe funkcje pozwalające na gromadzenie elektronicznych paragonów fiskalnych oraz generowanie indywidualnego kodu użytkownika.

  Jeśli użytkownik aplikacji e-paragony będzie chciał otrzymać elektroniczny zapis transakcji, powinien pobrać unikalny identyfikator (w postaci kodu paskowego), który w momencie dokonywania zakupu będzie musiał przedstawić sprzedawcy do zeskanowania czytnikiem. W ciągu kilku następnych sekund będzie można pobrać paragon z systemu na swój telefon.

  Osoby, które zdecydują się skorzystać z tego typu rozwiązania:

  • uzyskają dostęp do e-paragonu w każdym miejscu i czasie,
  • przyczyniają się do ograniczenia szarej strefy,
  • mogą ubiegać się o bonusy u usługodawców,
  • mogą w wygodny sposób przechować swoje e-paragony.

  Podsumowanie

  Elektroniczne paragony fiskalne są pełnoprawnymi dowodami zakupu, które upoważniają do zwrotu, wymiany lub reklamacji towaru. Od tradycyjnych paragonów papierowych różnią się tym, że są wystawiane i gromadzone za pomocą nowoczesnych technologii cyfrowych. Ponadto dzięki zastosowaniu sprawdzonych mechanizmów weryfikacji danych są równie dobrze zabezpieczone, jak ich papierowi poprzednicy. Paragon elektroniczny jest wygodniejszy w przechowywaniu oraz redukuje negatywny wpływ firm na naturalne środowisko.

   

FlowDog

biznes@flowdog.io

Bądź na bieżąco - subskrybuj nasz newsletter.

Zapisz się do newslettera

Elektroniczny obieg dokumentów w firmie

Zarządzanie zdalne procesami i zadaniami! Z FlowDog możesz pracować z dowolnego miejsca i bez ograniczeń korzystać z elektronicznego systemu obiegu dokumentów, a także zarządzać wszystkimi dokumentami i zadaniami z poziomu aplikacji mobilnej. Dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów firmy oszczędzają czas i pieniądze, a pracownicy pracują wydajniej z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa danych.


Czytaj więcej

Serwis

Zarządzaj procesami serwisowymi – od naprawy ekspresów do kawy czy pojazdów, przez konserwację obiektów w terenie, po reparację różnego rodzaju ciężkich maszyn np. z branży budowlanej czy produkcyjnej. Dzięki systemowi FlowDog zyskuje się możliwość automatycznego zarządzania serwisem we wspomnianych gałęziach i błyskawiczną reakcję na problem.


Czytaj więcej

Produkcja

Przenieś produkcję w świat Przemysłu 4.0. Oprogramowanie dla produkcji pozwoli efektywnie planować produkcję, monitorować realizację i kontrolować cały proces produkcyjny. FlowDog to elastyczne, zintegrowane narzędzie do zarządzania procesem produkcji i procesami towarzyszącymi.


Czytaj więcej

Zarządzanie sprzedażą

Konfiguruj działania zespołów tak, aby osiągnąć efektywność organizacyjną. Z narzędziem do zarządzania sprzedażą, jakim jest FlowDog, możesz sprawnie i automatycznie tworzyć czytelne wykresy i raporty, przeglądając przy tym całą historię zdarzeń. Uporządkujesz całą historię korespondencji i zdarzeń w zarządzaniu procesem sprzedaży.


Czytaj więcej
Rozwiązania flowdog
PRZECZYTAJ TAKŻE