Artykuły blogowe

Jak uniknąć błędów w czasie planowania i zarządzania łańcuchem dostaw w branży motoryzacyjnej?

Planowanie i zarządzanie łańcuchami dostaw to złożone procesy wymagające wzięcia pod uwagę wielu czynników. Nawet drobne niedopatrzenia mogą prowadzić do poważnych błędów. Nieefektywny łańcuch dostaw jest szczególnie boleśnie odczuwany w branżach z dużą konkurencją, do których bez wątpienia zalicza się przemysł motoryzacyjny. Poniżej przedstawimy pokrótce, na czym polega planowanie procesów w branży automotive, najczęstsze błędy przy projektowaniu/ zarządzaniu łańcuchami dostaw oraz kilka przykładów działań optymalizujących łańcuch dostaw.

Na czym polega planowanie procesów w branży motoryzacyjnej?

Podobnie jak w innych branżach planowanie procesów w przemyśle motoryzacyjnym składa się z czterech etapów:

  1. Określenia celów
  2. Analizy bieżącej sytuacji
  3. Opracowania harmonogramów oraz planu działań
  4. Wyboru metody realizacji

Różnice wynikają ze specyfiki branży, np. z tego, że przepływ materiałów i towarów jest często realizowany w modelu just in time (dostarczanie w konkretnym czasie i tylko w określonej ilości), co wymusza trzymanie się ścisłych terminów i szczegółowe planowanie harmonogramu dostaw.

Dobrze zaplanowany proces pozwoli racjonalnie wykorzystać możliwości produkcyjne i zminimalizować stany magazynowe oraz koszty transportu.

Najczęstsze błędy w łańcuchach dostaw

Wymagania współczesnego rynku zmieniają się dynamicznie – każde przedsiębiorstwo chcące utrzymać się na rynku powinno dostosować swoje procesy do zachodzących zmian i nowych technologii usprawniających łańcuchy dostaw. Oto kilka przykładów częstych błędów popełnianych w tej materii:

Traktowanie łańcucha dostaw jako sztywnej struktury

Choć wciąż definiuje się je jako proste ciągi powiązanych ze sobą działań, takie podejście nie przynosi już tak dobrych rezultatów jak jeszcze kilka lat temu. Dziś są to już bardziej wielofunkcyjne procesy obejmujące wiele struktur organizacyjnych, a zarządzanie nimi często wykracza poza procesy i stosunki wewnątrzzakładowe.

Trzymanie się wciąż tych samych, utartych schematów

Korzystanie latami z tych samych narzędzi i koncepcji z jednej strony ma swoje plusy (np. brak konieczności doszkalania pracowników czy małe ryzyko). Z drugiej jednak utrudnia rozwój i całkowicie zamyka firmę na nowe rozwiązania – przyzwyczajeni do nich pracownicy będą wzbraniać się przed wszystkim, co nowe i nieznane. W kontekście światowego przemysłu motoryzacyjnego takie podejście jest przestarzałe i właściwie uniemożliwia wyjście poza rynek lokalny.

Wprowadzanie nowych technologii bez przemodelowania procesów biznesowych

Mimo że technologia zapewnia dużo możliwości, nie będzie z niej wielkiego pożytku, jeśli jej wprowadzeniu nie będzie towarzyszyć dostosowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Niestety, wielu przedsiębiorców wciąż o tym zapomina i wprowadza nowe rozwiązania IT do nieprzygotowanych do tego struktur.

Zbyt mała przejrzystość danych

Systemy ERP (ang. Enterprise Resource Planning), czyli platformy do zarządzania przedsiębiorstwem, pozwalają zbierać w czasie rzeczywistym dane ze wszystkich procesów zachodzących w danej firmie. Niestety, dość często zdarza się, że spływają one wyłącznie do centrali, zamiast do podjednostek zarządzających bezpośrednio danym procesem. Tak duże nagromadzenie danych w jednym punkcie właściwie uniemożliwia ich efektywne wykorzystanie.

Optymalizacja w łańcuchu dostaw w branży automotive

Podstawowym działaniem pozwalającym na optymalizację łańcucha dostaw jest skrócenie tras dostaw i ograniczenie pustych/niepełnych przejazdów. Można to osiągnąć, wykorzystując np. tzw. model milk run. Jak wskazuje jego nazwa, opiera się on na specyfice przejazdów mleczarzy, którzy jeżdżą po okolicy, rozdając mleko i wracają do bazy, dopiero gdy rozdystrybuują już wszystko. W kontekście dostaw będzie to wykorzystanie jednego większego środka transportu (zamiast kilku mniejszych dla każdego osobnego punktu odbioru) zbierającego ładunek z kilku punktów do momentu zapełnienia przestrzeni transportowej lub zebrania wszystkich ładunków z okolicy.

Kolejnym przykładem działań optymalizacyjnych jest wykorzystanie optymalnie umieszczonego centrum dystrybucji. Taki węzeł nie tylko skróci drogę dostaw, ale też zminimalizuje lub w ogóle wyeliminuje potrzebę magazynowania surowców/produktów, zapewniając ich niezakłócony przepływ.

Zdecydowanie pomocne będzie też zastosowanie systemu informatycznego ERP lub MRP (ang. Manufacturing Resource Planning), który pomoże skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem i przepływem surowców/produktów. Trzeba jednak pamiętać, że wdrożenie takich systemów to skomplikowany proces, wymagający przystosowania przedsiębiorstwa – może to potrwać nawet kilka lat, zależnie od aktualnej struktury firmy.

Poznaj system do zarządzania produkcją!

Podsumowanie

Właściwie planowanie i zarządzanie łańcuchami dostaw jest niezwykle istotną kwestią dla każdego przedsiębiorstwa, zwłaszcza działającego w przemyśle motoryzacyjnym. Specyfika tej branży wymaga, by komponenty/produkty docierały w miejsca docelowe w ściśle określonym czasie i konkretnej ilości. W skutecznym zarządzaniu dostawami, jak i całym przedsiębiorstwem, pomogą skrojone na miarę rozwiązania informatyczne, które można znaleźć w ofercie FlowDog. Skontaktuj się z nami i sprawdź, co możemy zrobić dla Twojego biznesu!

 

FlowDog

biznes@flowdog.io

Bądź na bieżąco - subskrybuj nasz newsletter.

Zapisz się do newslettera

Elektroniczne zarządzanie firmą

Zarządzaj zdalnie procesami i zadaniami! FlowDog pozwala pracować z dowolnego miejsca i bez ograniczeń korzystać z elektronicznego systemu obiegu dokumentów, a także zarządzać wszystkimi dokumentami i zadaniami z poziomu aplikacji mobilnej.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Produkcja

Przenieś produkcję w świat Przemysłu 4.0. Oprogramowanie dla produkcji pozwoli efektywnie planować produkcję, monitorować realizację i kontrolować cały proces produkcyjny. FlowDog – elastyczne, zintegrowane narzędzie do zarządzania procesem produkcji i procesami towarzyszącymi.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Usługi w terenie

Zyskaj kontrolę nad ilością i jakością usług świadczonych przez pracowników terenowych. Z FlowDog zlecaj zadania z poziomu aplikacji, monitoruj statusy, bądź w kontakcie z pracownikami i zwiększaj dosprzedaż terenową!DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Rozwiązania flowdog
PRZECZYTAJ TAKŻE