Facility Management

Zarządzanie nieruchomościami

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Branża obsługi obiektów, która realizowana jest głównie właśnie przez usługi typu facility management, do tej pory była poniekąd rozproszona wśród innych dziedzin biznesowych lub podzielona na pojedyncze usługi czy też funkcje, takie, jak m.in ochrona lub obsługa techniczna budynków.
Raport z dnia 15.11.2020 roku pt. “Praca w branży obsługi obiektów” przygotowany przez Polską Radę Facility Management, Hays Poland oraz pracuj.pl defniuje branżę Facility Management jako obsługę obiektów umożliwiającą i zapewniającą jej fizyczne funkcjonowanie. W najprostszym ujęciu, jest to funkcja w organizacji, która integruje ludzi, miejsca, technologie i procesy w ramach jednej, zagospodarowanej przestrzeni. Ma na celu poprawę jakości życia ludzi korzystających z tej przestrzeni i wzrost efektywności z prowadzonej w niej działalności, czyli ma sprawić, by każdemu człowiekowi wykorzystującemu w jakikolwiek sposób fizyczny aspekt organizacji żyło się w niej jak najlepiej oraz pracowało wydajnie i efektywnie. Realizacja tego celu następuje przez świadczenie i ciągły rozwój uzgodnionych usług wsparcia.

Pandemia pokazała, że przed Facility Management stoją nowe wyzwania związane z kształtowaniem doświadczenia pracy. Biurowce są dzisiaj wykorzystywane w znacznie mniejszym stopniu, co oznaczana zmianę w podejściu pracodawców do pracowników i do miejsca pracy. Zarządzanie obiektami to dostarczanie dziesiątek pojedynczych serwisów dla setek tysięcy organizacji z których największe to: utrzymania skomplikowanych instalacji budynkowych i nadzór techniczny obiektów, zarządzanie mediami, dostarczanie usługi czystości, dozór i bezpieczeństwa budynków, zaawansowana administracja. Potrzeby związane zarządzaniem tych serwisów i ich automatyzacją są ogromne. Umiejętność wykorzystania rozwiązań technologicznych do zwiększenia efektywności i jakości świadczonych usług jest potencjałem na dynamiczny rozwój Facility Managment. 

Nasze rozwiązania dla Facility Management

Planowanie wykonania prac konserwacyjnych w obiektach
Proces rejestracji czasu pracy
Monitoring 24/7 wraz z serwisem na wezwanie
Proces dla ochrony i nadzoru budynków i nieruchomości

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach

Kontakt
Branże FlowDog

Ochrona i Nadzór Techniczny

Zależy Ci na szybkości działania swojego systemu ochrony i skutecznym nadzorze?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Z Bloga