Branża nieruchomości

Zarządzanie nieruchomościami

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Branża obsługi obiektów przez lata była rozproszona wśród innych dziedzin biznesowych lub podzielona na pojedyncze usługi takie, jak m.in. ochrona czy obsługa techniczna budynków. Dziś coraz częściej mówimy o branży Facility Management (FM), która obejmuje cały szereg działań zorientowanych na obsługę nieruchomości.

Raport “Praca w branży obsługi obiektów” z  15.11.2020 roku, przygotowany przez Polską Radę Facility Management, Hays Poland oraz pracuj.pl defniuje branżę Facility Management jako obsługę obiektów, umożliwiającą i zapewniającą ich fizyczne funkcjonowanie. FM skupia się na efektywnym zarządzaniu obiektami biznesowymi, instytucjonalnymi, komercyjnymi i przemysłowymi. Mówiąc najprościej, integruje ludzi, miejsca, technologie i procesy w ramach jednej, zagospodarowanej przestrzeni w celu zachowania funkcjonalności całego środowiska.

Celem FM jest poprawa jakości życia ludzi korzystających z danej przestrzeni oraz wzrost efektywności prowadzonej w niej działalności. Realizacja tego celu następuje przez świadczenie i ciągły rozwój jasno określonych usług.

Zakres działań branży Facility Management

Branża FM zajmuje się szerokim zakresem działań, od zarządzania przestrzenią biurową, przez konserwację budynków, po zarządzanie bezpieczeństwem czy czystością. Prace te można podzielić na dwie główne kategorie:

  • „hard FM”, która odnosi się do fizycznej infrastruktury, jak np. systemy HVAC (grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne), elektryka i hydraulika
  • „soft FM”, która dotyczy usług takich jak sprzątanie, ochrona, catering czy zarządzanie przestrzenią biurową.

Ze względu na szeroki zakres usług, ważnym celem firm z branży FM jest dziś zharmonizowanie praktyk zarządzania nieruchomościami z szybko ewoluującymi technologiami, jak np. systemy do zarządzania czy analizy danych.

Wyzwania stojące przed branżą Facility Management

Wyzwania, przed którymi stoi branża FM, są zróżnicowane i bardzo złożone. Branża musi radzić sobie nie tylko ze zmianami norm prawnych i regulacji budowlanych, ale też z wymaganiami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju i ekologicznego zarządzania budynkami. Dużym wyzwaniem jest również adaptacja do postępującej cyfryzacji i automatyzacji, która wymaga od firm inwestycji w nowe technologie oraz szkolenia personelu. Dynamiczny rozwój firm z branży Facility Managment w dużej mierze zależy od umiejętności wykorzystania rozwiązań technologicznych do zwiększenia efektywności i jakości świadczonych usług.

Perspektywy rozwoju dla branży FM

Rosnące zapotrzebowanie na efektywne zarządzanie nieruchomościami napędza nieustanny rozwój branży. Nic nie zapowiada, aby w najbliższych latach miało się to zmienić. Wręcz przeciwnie – na rynku pojawiają się coraz bardziej zaawansowane systemy FM, które ułatwiają administrację obiektami, oferując szereg nowych możliwości. Do najważniejszych zalet takich systemów należą: szybkie przekazywanie zadań i raportowanie ich statusów, wygodne planowanie przeglądów, automatyczne alerty o ważnych wydarzeniach oraz możliwość integracji z innymi systemami.

Zaawansowany moduł wspierający obsługę zgłoszeń i zadań oraz zarządzanie zasobami w terenie i w obiekcie może wdrożyć FlowDog. Dzięki dynamicznemu rozwojowi Internetu Rzeczy (IoT) oraz analizy dużych zbiorów danych, branża FM z biegiem lat będzie mogła dostarczać jeszcze bardziej zaawansowane usługi, które mocno przyczynią się do efektywniejszego zarządzania nieruchomościami.

Dlaczego branża powinna korzystać z automatyzacji procesów?

Branża Facility Management stoi przed wyzwaniami, które wymagają nowoczesnego podejścia i wykorzystania najnowocześniejszych technologii. Rozwiązania te mogą nie tylko podnieść efektywność zarządzania nieruchomościami, ale też przełożyć się na wzrost bezpieczeństwa i zadowolenia klientów.

W dobie szybkiego rozwoju technologicznego i rosnących wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju, automatyzacja procesów i zintegrowane systemy do zarządzania nieruchomościami stają się kluczowym elementem, który pozwala firmom FM na utrzymanie konkurencyjności, optymalizację kosztów i działalność w zgodzie z przepisami. Ponadto umożliwiają analizę dużych zbiorów danych, dzięki czemu menedżerowie nieruchomości mogą podejmować bardziej świadome decyzje, przewidywać potrzeby rynku i dostosowywać się do ewentualnych zmian. Wprowadzenie nowoczesnych technologii w branży FM jest więc niezbędne nie tylko dla jej bieżącego funkcjonowania, ale również dla zapewnienia długoterminowego rozwoju. Najistotniejsze korzyści, jakie można osiągnąć dzięki wdrożeniu modułu FM, wymieniamy poniżej.

  • Adaptacja do zmieniających się oczekiwań rynku

Oczekiwania użytkowników końcowych stale ewoluują, a branża FM musi sprostać temu wyzwaniu. Wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwala na szybsze reagowanie na zmiany oraz personalizację usług, co jest kluczowe dla zaspokojenia potrzeb klientów.

  • Efektywność operacyjna i redukcja kosztów

Automatyzacja procesów może podnieść efektywność operacyjną w zarządzaniu nieruchomościami. Nowoczesne systemy pozwalają usprawnić zarządzanie zasobami i zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni. Cyfrowa administracja może zapobiegać awariom i nieplanowanym przestojom, redukując koszty i wydłużając żywotność infrastruktury.

  • Poprawa bezpieczeństwa i zapewnienie zgodności z przepisami

Systemy do zarządzania nieruchomościami mogą automatycznie monitorować stan techniczny obiektów. Dzięki temu pomagają w utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zgodności z regulacjami prawnymi.

  • Analiza dużych zbiorów danych

Zaawansowane systemy zarządzania nieruchomościami pozwalają na zbieranie i analizę dużych zbiorów danych. Dzięki temu dają cenny wgląd w kwestie optymalizacji kosztów czy przewidywania przyszłych trendów.

  • Wzrost wartości nieruchomości

Nowoczesne technologie i automatyzacja mogą zwiększyć wartość nieruchomości przez podniesienie standardów zarządzania. Powodują też wzrost ogólnej atrakcyjności obiektów dla najemców i inwestorów.

Podsumowanie

Tym, co wyróżnia branżę FM na rynku, jest jej kompleksowe podejście do zarządzania przestrzenią i usługami. Facility Management obejmuje nie tylko utrzymanie i konserwację budynków, ale także optymalizację kosztów i zasobów, co przekłada się na zwiększenie wydajności i produktywności pracowników. Ponadto, jest to sektor wysoce zależny od innowacji i technologii, który musi stale dostosowywać się do zmieniających się potrzeb rynku i oczekiwań klientów.

Ze względu na wyzwania stojące przed branżą, firmy FM powinny odważnie sięgać po najnowocześniejsze technologie, które usprawniają procesy biznesowe i odciążają pracowników. Wykorzystując automatyzację oraz dedykowane systemy do zarządzania (jak moduł FlowDog) firmy z branży FM nie tylko zyskają na konkurencyjności, ale też staną się bardziej zrównoważone i lepiej przystosowane do zmieniających się warunków rynkowych.

Rozwiązania biznesowe dla Facility Management

Planowanie wykonania prac konserwacyjnych w obiektach
Proces rejestracji czasu pracy
Monitoring 24/7 wraz z serwisem na wezwanie
Proces dla ochrony i nadzoru budynków i nieruchomości

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach

Kontakt
Branże FlowDog

Ochrona i Nadzór Techniczny

Zależy Ci na szybkości działania swojego systemu ochrony i skutecznym nadzorze? Dbaj o bezpieczeństwo, definiuj patrole, posterunki, przydzielaj zadania, kontroluj i dokumentuj jakość wykonania usługi a także zarządzaj sytuacjami kryzysowymi. System nadzoru ruchu na bramach wjazdowych pozwoli na efektywną kontrolę. Zbieraj i analizuj dane, twórz raporty, analizuj informacje o zagrożeniach, dokonuj pomiaru czasu poszczególnych etapów pracy wartowników.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Z Bloga