Branża energetyczna

Odnawialne źródła energii

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zastosowanie nowych technologii wykorzystujących sztuczną inteligencje wciąż jest na wczesnym etapie wdrażania, jednak wielu naukowców i inżynierów uważa, że ma potencjał do zainicjowania czwartej rewolucji przemysłowej. Potencjał systemów korzystających ze sztucznej inteligencji można wykorzystać do przewidywania awarii, niwelowania strat energii, walki ze zmianami klimatycznymi i wsparcia tzw. zielonej energii. Jednak AI oferuje światu znacznie więcej.

Wyjątkową korzyścią zastosowania sztucznej inteligencji w sektorze energetycznym jest możliwość przewidywania awarii oraz start energii. Dzięki specjalnym systemom i technologiom bazującym na sztucznej inteligencji możliwe staje się skuteczniejsze wykrywanie anomalii w wytwarzaniu, poborze czy transmisji energii, a także rozwiązywanie tego rodzaju problemów. Sprawdzi się to zarówno w elektrowniach energii odnawialnej, jak i nieodnawialnej.

Platforma do zarządzania procesami instalacji OZE sprawia, że kontrola procesów 24/7 staje się rzeczywistością. FlowDog to zrewolucjonizowany sposób na automatyzację działań w branży odnawialnych źródeł eneregii, który uwalnia firmę od błędów w przepływie informacji i pozwala zyskać czas na nowe projekty. Zarządzanie procesami OZE obejmuje cały szereg działań. Od zebrania wymagań, poprzez konfigurację oferty i integrację z działem projektowym, aż po przygotowanie elektronicznej umowy oraz sam proces montażu i związane z nim elementy finansowe, a także elementy związane z dosprzedażą dodatkowych usług.

Pod wieloma względami dedykowana platforma FlowDog staje się niezbędnym narzędziem dla dynamicznie rozwijającej się branży odnawialnych źródeł energii.

Technologia zarządzania procesami instalacji OZE może pomóc przedsiębiorstwom w usprawnieniu ich działalności w wielu kluczowych obszarach:

  • Obniżenie kosztów operacyjnych i zyskanie czasu na nowe zlecenia
  • Poprawa efektywności pracowników
  • Ustandaryzowanie pracy poprzez wysyłanie przypomnień
  • Przyspieszenie działania firmy poprzez automatyzację delegowania zadań
  • Dostępność danych i dokumentów niezależnie od miejsca
  • Świadome podejmowanie decyzji na podstawie danych analitycznych
  • Możliwość integracji z innymi systemami
  • Podniesienie satysfakcji klienta

Nasze rozwiązania dla Energetyki

Sprawna komunikacja między pracownikami terenowymi i biurowym
Zarządzanie awariami we współpracy z technicznym serwisem terenowym
Zarządzanie dostępnymi terminami i instalatorami
Zaawansowana struktura uprawnień do przeglądania dokumentacji
Automatyczne generowanie ofert i umów
Kontakt z działem obsługi klienta
Analiza i wizualizacja dnaych

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach

BEZPŁATNA KONSULTACJA
BRANŻE FLOWDOG

Produkcja

Ostatnie lata to okres rosnącej konkurencji w branży produkcyjnej. Jedynymi możliwymi odpowiedziami na taką sytuacje są: ciągłe obniżanie kosztów działalności oraz wykreowanie unikalnych, niemożliwych do skopiowanie dla konkurencji, cech własnej firmy lub jej produktów. Sprawdź zastosowanie LowCode dla firm produkcyjnych.