Branża energetyczna

Odnawialne źródła energii

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zarządzanie procesami OZE obejmuje cały szereg działań. Od określenia wymagań, poprzez konfigurację oferty, integrację z działem projektowym i przygotowanie elektronicznej umowy, aż po sam proces montażu i kwestie finansowe (w tym również te, związane z dosprzedażą dodatkowych usług). Dzięki odpowiednim narzędziom do automatyzacji te skomplikowane procesy można znacznie ułatwić.

Kontrola procesów 24/7

Platforma FlowDog do zarządzania instalacją OZE sprawia, że kontrola procesów 24/7 staje się rzeczywistością.

FlowDog wprowadza nową erę w zarządzaniu procesami instalacji odnawialnych źródeł energii, umożliwiając całodobową kontrolę i automatyzację działań. To kompleksowe rozwiązanie pozwala firmom energetycznym skupić się na innowacjach i rozwoju, minimalizując jednocześnie ryzyko błędów i podnosząc efektywność w przepływie informacji.

ROZWIĄZANIA FLOWDOG DLA ENERGETYKI

 

 1. Sprawna komunikacja między pracownikami terenowymi i biurowymi

Platforma FlowDog umożliwia bieżący dostęp do informacji poprzez mobilną aplikację, co pozwala pracownikom biurowym i terenowym na wymianę danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu wszelkie zmiany w projekcie są natychmiast przekazywane do odpowiednich działów, a ewentualne problemy mogą być szybko rozwiązywane.

 1. Zarządzanie awariami we współpracy z technicznym serwisem terenowym

FlowDog ułatwia zarządzanie awariami oraz procesem napraw. System automatycznie powiadamia serwis terenowy o wystąpieniu awarii instalacji, co pozwala szybko naprawiać usterki, a tym samym podnosi satysfakcję klientów.

 1. Zarządzanie dostępnymi terminami i instalatorami

FlowDog oferuje zaawansowane narzędzia do zarządzania harmonogramem prac, co pozwala na optymalizację wykorzystania zasobów ludzkich i sprzętowych. System umożliwia m.in. planowanie terminów instalacji oraz przypisanie dostępnych instalatorów do konkretnych zadań.

 1. Zaawansowana struktura uprawnień do przeglądania dokumentacji

W celu ochrony poufności i integralności danych, FlowDog implementuje zaawansowany system zarządzania uprawnieniami. Umożliwia on dostosowanie dostępu do dokumentacji na różnych poziomach organizacji. Takie rozwiązanie daje gwarancję, że pracownicy otrzymują wyłącznie te informacje, które są im niezbędne do wykonania zadań.

 1. Automatyczne generowanie ofert i umów

Automatyzacja generowania ofert i umów pozwala zminimalizować obciążenie administracyjne pracowników. System FlowDog umożliwia szybkie tworzenie spersonalizowanych ofert opartych na wcześniej zdefiniowanych szablonach i zmiennych projektowych. Automatyzacja ta pozwala wyraźnie skrócić czas negocjacji i zamykania umów.

 1. Kontakt z działem obsługi klienta

FlowDog integruje funkcje obsługi klienta bezpośrednio w platformie. Pozwala tym samym na szybką i efektywną komunikację z klientami. System może automatycznie informować klientów o statusie ich instalacji, awariach czy zmianach w harmonogramie.

 1. Analiza i wizualizacja danych

Kluczowym elementem zarządzania projektami OZE jest zdolność do analizy i wizualizacji danych. Platforma FlowDog oferuje zaawansowane narzędzia do analizy wydajności systemów, prognozowania wyników i monitorowania różnych wskaźników projektowych. Dzięki wbudowanym narzędziom do wizualizacji decydenci mogą znacznie łatwiej interpretować dane i podejmować na ich podstawie szybsze oraz bardziej świadome decyzje.

Kluczowe korzyści dla firm z branży OZE

Technologia zarządzania procesami instalacji OZE pomaga przedsiębiorstwom w usprawnieniu ich działalności w wielu kluczowych obszarach. Najważniejsze korzyści dla firm z sektora energetycznego to:

 • obniżenie kosztów operacyjnych i zyskanie czasu na nowe zlecenia
 • poprawa efektywności pracowników
 • ustandaryzowanie pracy poprzez wysyłanie przypomnień
 • przyspieszenie działania firmy poprzez automatyzację delegowania zadań
 • dostępność danych i dokumentów niezależnie od miejsca
 • świadome podejmowanie decyzji na podstawie danych analitycznych
 • możliwość integracji z innymi systemami
 • podniesienie satysfakcji klienta.

Sztuczna inteligencja w branży energetycznej pomaga wykrywać awarie

FlowDog korzysta z rozwiązań AI, dzięki czemu daje możliwość m.in. przewidywania awarii oraz potencjalnych start energii. Za sprawą zaawansowanych systemów i technologii bazujących na sztucznej inteligencji możliwe staje się skuteczniejsze wykrywanie anomalii w wytwarzaniu, poborze czy transmisji energii, a także rozwiązywanie tego rodzaju problemów.

AI może przewidywać produkcję energii z odnawialnych źródeł, takich jak wiatr i słońce, analizując dane meteorologiczne, historyczne dane produkcyjne oraz czynniki środowiskowe. Potencjał systemów korzystających ze sztucznej inteligencji można wykorzystać m.in. do walki ze zmianami klimatycznymi i wsparcia tzw. zielonej energii.

Przykłady wykorzystania platformy FlowDog w branży OZE

Platforma FlowDog jest przydatnym narzędziem dla całego sektora energetycznego. Najwięcej korzyści z wdrożenia jej uzyskają:

 • firmy instalacyjne OZE (w firmach montujących panele słoneczne FlowDog może automatyzować zarządzanie projektami, od ofertowania po finalizację instalacji, w tym zarządzanie umowami z klientami i dostawcami).
 • deweloperzy farm wiatrowych (deweloperzy mogą używać FlowDog do zarządzania procesem planowania i budowy farm wiatrowych, w tym śledzenia postępów projektów i zarządzania dokumentacją).
 • konsultanci energetyczni (specjaliści mogą wykorzystać FlowDog do monitorowania i optymalizacji wydajności systemów OZE w różnych lokalizacjach, zapewniając klientom najlepsze rozwiązania energooszczędne).

Pod wieloma względami dedykowana platforma FlowDog staje się niezbędnym narzędziem dla dynamicznie rozwijającego się sektora odnawialnych źródeł energii. To dziś jeden z najnowocześniejszych sposobów na automatyzację działań w branży, który ułatwia pracę, uwalnia firmę od błędów w przepływie informacji i pozwala zyskać czas na nowe projekty.

Nasze rozwiązania dla Energetyki

Sprawna komunikacja między pracownikami terenowymi i biurowym
Zarządzanie awariami we współpracy z technicznym serwisem terenowym
Zarządzanie dostępnymi terminami i instalatorami
Zaawansowana struktura uprawnień do przeglądania dokumentacji
Automatyczne generowanie ofert i umów
Kontakt z działem obsługi klienta
Analiza i wizualizacja dnaych

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach

BEZPŁATNA KONSULTACJA
BRANŻE FLOWDOG

Produkcja

Ostatnie lata to okres rosnącej konkurencji w branży produkcyjnej. Jedynymi możliwymi odpowiedziami na taką sytuacje są: ciągłe obniżanie kosztów działalności oraz wykreowanie unikalnych, niemożliwych do skopiowanie dla konkurencji, cech własnej firmy lub jej produktów. Sprawdź zastosowanie LowCode dla firm produkcyjnych.