Artykuły blogowe

Podpis cyfrowy – co to jest i czy jego używanie jest bezpieczne?

Co to jest podpis cyfrowy?

Podpis cyfrowy jest specjalnym rodzajem podpisu elektronicznego, który musi spełniać ściśle określone wymagania i zapewniać najwyższy poziom gwarancji tożsamości osoby, które z niego korzysta. Wygenerowanie podpisu cyfrowego to poświadczenie przez osobę się podpisującą jej tożsamości, dokonywane przez zaufany publicznie urząd certyfikacji. Powstały podpis potwierdza brak zmian w treści podpisywanego dokumentu i jest dowodem na to, że osoba faktycznie podpisała dokument.

Podpis cyfrowy a elektroniczny

Podpis elektroniczny i podpis cyfrowy, pomimo bardzo podobnego brzmienia i faktu, że obydwa wskazują dokonanie pewnego rodzaju operacji podpisania dokumentu elektronicznego, mają różne definicje. Mogą bowiem występować między nimi istotne różnice.

  • Podpis elektroniczny to dowolny symbol, obraz lub proces, który wskazuje tożsamość osoby i jej zgodę, podczas gdy podpis cyfrowy to rodzaj zaszyfrowanego podpisu wizualizowanego, identyfikujący tożsamość osoby z jej zgodą na treść dokumentu.
  • Podpisy różni mechanizm uwierzytelniania. W podpisie elektronicznym jest to e-mail czy numer telefonu, a podpis cyfrowy jest oparty na elektronicznym identyfikatorze potwierdzonym certyfikatem zaufanego urzędu.
  • Przeznaczenie podpisów również wskazuje wyraźne różnice. Podpis elektroniczny zazwyczaj stosowany jest w weryfikacji dokumentów – przykładem będzie tutaj potwierdzenie odbioru paczki. Podpis cyfrowy zabezpiecza dokument i będzie to np. zawarcie umowy pomiędzy dwiema stronami.
  • W podpisie elektronicznym mamy do czynienia z brakiem konkretnych metod uprawomocniania, podczas gdy podpis cyfrowy jest wykonywany przez urząd certyfikujący – co niestety wiąże się także z poziomem zabezpieczeń, który w przypadku podpisu elektronicznego jest podatny na manipulacje, podczas gdy cyfrowy posiada wysoki poziom zabezpieczeń.

Czy używanie podpisu cyfrowego jest bezpieczne?

Podpis cyfrowy, inaczej podpis kwalifikowany, wymaga osobistej weryfikacji tożsamości w jednym z wyznaczonych punktów potwierdzenia tożsamości lub dostarczenia notarialnego potwierdzenia tożsamości. Ponadto certyfikat musi być przechowany na bezpiecznym urządzaniu oraz chroniony odpowiednim zabezpieczaniem, tj. PIN-em. Nie ma także możliwości wyeksportowania certyfikatu w formie cyfrowej poza bezpieczne urządzenie. Taki podpis powoduje wszystkie skutki prawne i jest równoważny podpisowi odręcznemu oraz może stanowić pełną rolę dowodową w procesie sądowym. W przeciwieństwie do zwykłego podpisu elektronicznego podpis cyfrowy posiada wysoki poziom zabezpieczeń i jest w pełni niezagrożonym rozwiązaniem w przypadku podpisywania dokumentów w formie elektronicznej.

Korzyści wynikające z wdrożenia e-podpisu w firmie

  • Wygodne i automatyczne podpisywanie różnego rodzaju dokumentów w jednym miejscu, bez względu na obecną lokalizację.
  • Oszczędność czasu – podpisywanie dokumentów w formie cyfrowej trwa kilka minut i sprawia, że domykanie różnych tematów jest szybsze.
  • Wykorzystanie zaawansowanych technologii bezpieczeństwa skutkuje bezpiecznym zawieraniem umów i stanowi skuteczny dowód w przypadku dochodzenia roszczeń.
  • Podpis elektroniczny pozwala na oszczędność pieniędzy, która wiąże się z rezygnacją z dotychczasowych kosztów związanych z drukowaniem, serwisowaniem urządzeń, tradycyjnym przesyłaniem dokumentów oraz problematyczną archiwizacją.
  • Pewność co do odpowiednio przetwarzanych danych. Podpisany dokument jest zawsze zgodny z oryginałem – po podpisaniu i wysłaniu w formie elektronicznej nikt nie może zmienić jego treści.

Przyspieszaj decyzje biznesowe jednym kliknięciem

Podpis cyfrowy to wyjście naprzeciw rozwojowi technologicznemu przedsiębiorstw. Dzięki niemu osoby zarządzające swoimi biznesami mogą prowadzić działalność w dowolnym miejscu i podpisywać dokumenty na urządzeniach mobilnych z dostępem do Internetu. Wszystko dzieje się niemal automatycznie, bez konieczności angażowania w ten proces innych osób.

 

FlowDog

biznes@flowdog.io

Bądź na bieżąco - subskrybuj nasz newsletter.

Zapisz się do newslettera

Elektroniczne zarządzanie firmą

Zarządzaj zdalnie procesami i zadaniami! FlowDog pozwala pracować z dowolnego miejsca i bez ograniczeń korzystać z elektronicznego systemu obiegu dokumentów, a także zarządzać wszystkimi dokumentami i zadaniami z poziomu aplikacji mobilnej.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Produkcja

Przenieś produkcję w świat Przemysłu 4.0. Oprogramowanie dla produkcji pozwoli efektywnie planować produkcję, monitorować realizację i kontrolować cały proces produkcyjny. FlowDog – elastyczne, zintegrowane narzędzie do zarządzania procesem produkcji i procesami towarzyszącymi.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Usługi w terenie

Zyskaj kontrolę nad ilością i jakością usług świadczonych przez pracowników terenowych. Z FlowDog zlecaj zadania z poziomu aplikacji, monitoruj statusy, bądź w kontakcie z pracownikami i zwiększaj dosprzedaż terenową!DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Rozwiązania flowdog
PRZECZYTAJ TAKŻE