Artykuły blogowe

Fabryka przyszłości – jak nowoczesne technologie mogą zmienić proces produkcyjny?

Rozwój przemysłu od zawsze związany był z rozwojem technologii i nieustannie postępująca automatyzacją procesów produkcyjnych. Historia postępu przemysłowego dobitnie pokazuje, że rewolucje technologiczne są nieuniknione i zawsze prowadzą do osiągnięcia wyższego pułapu automatyzacji produkcji. Nawet dziś, gdy wiele procesów zostało już całkowicie zautomatyzowanych, jeszcze jest sporo do zrobienia. 

Jak może wyglądać fabryka przyszłości? Czy jest w niej jeszcze miejsce dla pracy rąk ludzkich? Jakie technologie warto wdrożyć i w jaki sposób zarządzać pracą zakładu produkcyjnego tak, aby to robić szybko, skutecznie i, co równie ważne, jak najniższymi kosztami?

Nowoczesne technologie w procesach produkcyjnych

Potrzeba wdrażania nowoczesnych rozwiązań i automatyzacji procesów produkcyjnych wynika w głównej mierze z konieczności zastąpienia pracy człowieka maszynami, które realizują te procesy szybciej, efektywniej i bardziej powtarzalnie. Automatyzacja to najlepszy i najbardziej niezawodny sposób na to, aby wyeliminować ryzyko błędów popełnianych w całym cyklu produkcyjnym, skrócić czas wytwarzania produktów i podnieść rentowność procesów produkcyjnych.

Trzeba jednak pamiętać, że zawsze w ślad za automatyzacją podąża proces wdrażania systemów informatycznych, dzięki którym pracownicy z łatwością kontrolują, projektują i zmieniają w razie potrzeby wszelkie parametry robocze maszyn. Rozwiązania te pozwalają ułatwić wykonywanie zadań i skrócić czas ich realizacji, ale także zintegrować ze sobą działania poszczególnych pracowników, a nawet różnych działów fabryki.

Jak automatyzacja zmieni procesy produkcyjne?

Zjawisko automatyzacji oznacza proces zastępowania pracy człowieka pracą maszyn wykonujących określone zadania samoczynnie, czyli bez udziału człowieka. W przypadku procesów produkcyjnych jej celem jest zastąpienie operatora w czasie wytwarzania końcowego produktu. Odpowiednio zaprogramowana maszyna jest w stanie samodzielnie obrobić półprodukt w określony sposób, dokonać montażu poszczególnych jego części,  przenieść go, zapakować i przetransportować do miejsca składowania.

Odpowiednio skonstruowane i zaprogramowane maszyny czy roboty, ułożone w całość obsługującą każdy etap produkcji – określane są mianem linii produkcyjnej. W nowoczesnym zakładzie produkcyjnym przy linii tej nie jest potrzebna obsługa człowieka, wszystko dzieje się automatycznie. Kolejnym atutem tego rozwiązania jest fakt wyeliminowania przestojów wynikających na przykład z choroby, urlopu czy rotacji pracowników między poszczególnymi działami zakładu.

Decyzja co do automatyzacji poszczególnych procesów zachodzących w czasie cyklu produkcyjnego zależeć będzie oczywiście od specyfiki branży i potrzeb konkretnej firmy. Przedsiębiorca powinien więc dokładnie prześledzić każdy etap produkcji oraz dokonać analizy ich przebiegu, a następnie wyszczególnić te, które które zajmują najwięcej czasu – to właśnie one stanowią swoisty hamulec dla tempa procesu. Właśnie na tej podstawie można określić sektory czy etapy wymagające automatyzacji.

Każde przedsiębiorstwo działa inaczej, a więc i procesy produkcyjne są zróżnicowane. Dlatego też modelowanie automatyzacji powinno odbywać się indywidualnie i być ściśle dopasowane do specyfiki organizacji i rodzaju prac wykonywanych w danej fabryce – tylko wtedy proces ten zaspokoi wszelkie potrzeby i oczekiwania przedsiębiorcy i przyniesie mu wymierne efekty. Także aplikacje służące do obsługi maszyn powinny być zaprojektowane dla danego klienta oraz proste i intuicyjne w obsłudze, aby nie zniechęcić do nich pracowników bez względu na stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy.

Flow Dog oferuje swoim klientom indywidualne podejście – nasza aplikacja jest intuicyjna i wręcz bajecznie prosta w użytkowaniu, gdyż może dopasować się do różnych przedsiębiorstw i zaplanować wszelkiego rodzaju procesy ściśle dostosowane do ich wyjątkowych potrzeb. Nie narzucamy sztywnych schematów – jesteśmy flexi.

Czy w zautomatyzowanej fabryce znajdzie się miejsce dla człowieka?

Oczywiście, że tak – automatyzacja nie sprawia, że człowiek staje się zupełnie niepotrzebny. Zmienia się jedynie zakres prac wykonywanych przez niego. To człowiek – operator odpowiada za zaprogramowanie poszczególnych maszyn, kontrolę ich pracy oraz ich czyszczenie i konserwację.

Praca człowieka w zautomatyzowanej fabryce przyszłości staje się lżejsza i bardziej bezpieczna niż dotychczas. Z punktu widzenia przedsiębiorcy automatyzacja daje szereg cennych korzyści – przede wszystkim przyspieszenie procesów wytwórczych i znaczące podniesienie możliwości produkcyjnych, a także optymalizacja kosztów działania fabryki.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż automatyzacja pozwala całkowicie wyeliminować lub przynajmniej w dużym stopniu ograniczyć ilość błędów, które człowiek popełniać może w czasie procesów wytwórczych. Jest to bardzo istotne zarówno w kontekście bezpieczeństwa pracy, jak i w kontekście strat finansowych ponoszonych przez przedsiębiorstwo.

Jak więc nowoczesne technologie mogą zmienić proces produkcyjny? Z pewnością uczynią go bardziej opłacalnym dla przedsiębiorcy, który może z łatwością wyprodukować więcej dóbr. Zmiany nastąpią także w kwestii pracy samego pracownika, podnosząc jej bezpieczeństwo i komfort. Ale i klient przedsiębiorstwa zyska – automatyzacja produkcji oznacza niższy koszt wytworzenia jednego produktu, dzięki czemu przedsiębiorca może sprzedać go w niższej cenie.

Automatyzacja jest więc napędem dla przedsiębiorstwa, daje szereg nowych możliwości, z których warto skorzystać. Nowoczesne, zautomatyzowane fabryki będą więc bardziej wydajne, bezpieczne i ofiarują nam lepszej jakości produkty.

FlowDog

biznes@flowdog.io

Katrzyna Szumanska

Product Manager, FLOWDOG
K.SZYMANSKA@FLOWDOG.PL

Bądź na bieżąco - subskrybuj nasz newsletter.

Zapisz się do newslettera

Elektroniczny obieg dokumentów w firmie

Zarządzanie zdalne procesami i zadaniami! Z FlowDog możesz pracować z dowolnego miejsca i bez ograniczeń korzystać z elektronicznego systemu obiegu dokumentów, a także zarządzać wszystkimi dokumentami i zadaniami z poziomu aplikacji mobilnej. Dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów firmy oszczędzają czas i pieniądze, a pracownicy pracują wydajniej z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa danych.


Czytaj więcej

Produkcja

Przenieś produkcję w świat Przemysłu 4.0. Oprogramowanie dla produkcji pozwoli efektywnie planować produkcję, monitorować realizację i kontrolować cały proces produkcyjny. FlowDog to elastyczne, zintegrowane narzędzie do zarządzania procesem produkcji i procesami towarzyszącymi.


Czytaj więcej

Usługi w terenie

Zyskaj kontrolę nad ilością i jakością wykonywanej przez pracowników terenowych. Dzięki naszemu systemowi z jednej strony uzyskasz możliwość zlecania zadań pracownikom w terenie, kontrolowania czy, jak i kiedy są realizowane. Umożliwisz im też bieżący kontakt z centralą firmy w najlepiej dopasowany do ich potrzeb sposób – czyli bez konieczności wyjmowania i uruchamiania komputera.


Czytaj więcej
Rozwiązania flowdog
PRZECZYTAJ TAKŻE