Artykuły blogowe

Zarządzanie pracownikami w terenie. Miej wszystko pod kontrolą.

Jak  skutecznie zarządzać i monitorować działania pracowników terenowych?

Doskonałe zarządzanie czasem pracy nie odnosi się jedynie do osób, pracujących w biurze, bądź zdalnie w swoim domu, ale także do pracowników terenowych. Automatyzacja i digitalizacja wielu branż, doprowadziła do tego, że najczęściej to właśnie pracownicy techniczni, trudniący się  montażem, dostawą, serwisowaniem i konserwacją mają możliwość bezpośredniego kontaktu z klientami. Zarządzanie grupą pracowników w terenie wymaga zatem dużego zaufania, systematyczności i wiąże się z poświęceniem wielu godzin analiz i weryfikacji wykonanych prac przez podwładnych.  FlowDog daje sposobność zarządzania pracownikami terenowymi, dzięki czemu, możemy monitorować czas i efektywność ich pracy. Jak zrobić to za pomocą aplikacji FlowDog? Sprawdź!

Kontakt i wgląd w postępy prac

Osoba zarządzająca biznesem powinna na bieżąco kontrolować zarówno postępy, jak i efekty działań pracowników terenowych, ponieważ to zarządzający odpowiada  przed klientem za rezultaty prac, jakie osiągane są przez jego pracowników. Pracownicy terenowi powinni być w stałym kontakcie ze swoim liderem lub szefem, dzięki niezawodnemu, intuicyjnemu systemowi komunikacji, który ułatwi stały kontakt pomiędzy terenowymi pracownikami a kadrą zarządzającą. Sprawna komunikacja to pierwszy krok do skutecznego monitorowania pracy terenowej. Zarządzanie pracownikami pracującymi poza biurem jest wyzwaniem, problemy takie jak potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez pracownika, umówienie terminów prac, raportowanie, ginące zlecenia, kontrola ścieżki akceptacji to powszechne zdarzenia jakie spotykają firmy, które działają w infrastrukturze rozproszonej.

Jak działa system zarządzania dla pracowników terenowych od FlowDog?

Automatyzacja wielu działań na różnych płaszczyznach zawodowych, pomaga w udoskonaleniu kierowania przedsiębiorstwem, jak również weryfikacji pracy w terenie. Intuicyjne i niezwykle pomocne narzędzie od FlowDog zostało opracowane właśnie po to, aby ułatwić zarządzanie i monitorowanie działań wykonywanych przez pracowników terenowych. Po realizacji zamówionej usługi, pracownik, który dokonuje instalacji lub konserwacji sprzętu, poprzez aplikację zgłasza i odznacza wykonanie zadania. Następnie takie automatyczne zawiadomienie otrzymuje dział księgowości. Osoba zarządzająca, np. szef takiej firmy może szybko i sprawnie pobrać raport z działań, jakie zostały przeprowadzone. Zarządzający zyskuje aktualny wgląd do bieżących opinii klientów, dzięki pozostawianiu feedbacku odnoszącego się do satysfakcji i zadowolenia z usługi wykonanych przez pracowników terenowych, a to wszystko dzięki aplikacji FlowDog. W przypadku pojawienia się nowego zlecenia w systemie, za sprawą geolokalizacji, pracownik, który w tym momencie znajduje się najbliżej miejsca zlecenia, otrzymuje powiadomienie.
Pracownicy mają jasność co do zleconych im prac a raportowanie odbywa się poprzez aplikację mobilną tak więc koniec z czasochłonnym wypisywaniem raportów. Klienci mogą mieć dostęp do systemu i poprzez niego zamawiać usługi, składać reklamacje i kontaktować się ze sobą.

FlowDog – wiele możliwości 

Dzięki wdrożeniu wielofunkcyjnej aplikacji od FlowDog zyskujemy cały szereg korzyści: 

  • Szybka i sprawna komunikacja z pracownikami terenowymi.
  • Koordynacja wielu stanowisk i działów np. szkoleniowego z managerem sieci i pracownikami serwisu.
  • Przypisywanie zadań do realizacji przez pracowników terenowych, a także późniejsze ich rozliczenie z powierzonych zleceń. 
  • Kontrola realizacji zadań, jak również ewidencja czasu pracy.
  • Monitorowanie czasu i miejsca logowania się do systemu i wylogowania po zakończeniu dnia pracy. 
  • Kontrola budżetu przeznaczonego na projekt. 
  • Sprawne zarządzanie zadaniami, a co za tym idzie – eliminacja przestojów. Kiedy jeden pracownik nie rozpocznie zadania, robi to kolejny.
  • Przejrzyste raportowanie czasu pracy i budżetu. 
  • Podgląd na mapie i geolokalizacja to jeszcze lepsza organizacja czasu pracy i przydzielanie zadań określonym osobom.
  • Wgląd do postępów prac.

Aplikacja od FlowDog to przede wszystkim sprawne i optymalne zarządzanie firmą na wielu płaszczyznach. Dzięki wewnętrznej koordynacji, zyskujemy pomocne narzędzie, dzięki któremu mamy kontrolę nad sytuację w firmie, czasem, pracownikami i budżetem.

biznes@flowdog.io

Bądź na bieżąco - subskrybuj nasz newsletter.

Zapisz się do newslettera